Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Marin kraftsamling på Västkusten

Recommended Posts

Säkerhetsläget har de senaste åren försämrats och är allt mer oförutsägbart. Regionen i och kring Östersjön, Öresund och Bälten samt Västerhavet har fått en ökad strategisk betydelse med en ökad aktivitet som följd. Som exempel rör sig konstant över 4 000 fartyg längs våra kuster varje dygn.

– För att ha kontroll över det ständigt ökade flödet krävs marin närvaro långt ut, för att tidigt identifiera eventuella avvikelser som kan utgöra ett hot mot vår försörjningstrygghet och svenska intressen. En konflikt i vårt närområde kommer med stor sannolikhet påverka oss och sjöfarten till och från Sverige. Vi kommer helt enkelt inte stå oberörda, säger konteramiral Jens Nykvist, marinchef

bild1

Marinen ska ha förmågan att hävda territoriell integritet och skydda svenska intressen längs Sveriges långa kust och skärgård. Varje område från norr, syd till väst, är unika och för att behärska varje område i ett värsta tänkbart scenario, en väpnad konflikt, krävs övning.

– Vårt territorialvatten är en del av Sverige och måste skyddas och kunna försvaras från intrång i fler geografiska riktningar. Marinen har en nyckelroll att spela för vårt lands fortsatta säkerhet och ansvarstagande i vår region. Under några veckor sker en marin kraftsamling till Västkusten för att öka vår förmåga än mer, avslutar marinchefen.

Läs mer om marinens övning på västkusten här.

Ungefär i samma tidsperiod som marinen övar på Västkusten genomförs Arméövningen Northern Wind i Norrbotten och Flygvapenövning 19 i norra Sverige och nordvästra Finland.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...