Jump to content

Hur skulle man stoppa en 122a?


Recommended Posts

Guest strvkomp

Det här med att få upp tanklocken är nog uteslutet. För att få upp dem måste man första skruva upp två vridbara klackar, öppna ytterlocket och sedan öpnna innerlocket. Allt detta med en 19 knarr.

Om vi förutsätter att vagnen för en stund rör sig sakta eller står helt stilla skulle jag nog föreslå att man kör in ett spett vid drivhjulet. Man så att säga för in det under drivhjulet och följer med rotationen. När drivhjulet sedan klämmer åt bandet i klackarna borde det rimligtvis ta stop.

Edited by strvkomp
Link to post
Share on other sites
  • Replies 363
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Det mest sannolika i ett svenskt fall är förmodligen att polisen snabbt rekvirerar lämplig utrustning från försvaret. När själva dramat har inletts vill säga.

I storstäderna är det nog inga större problem att hitta poliser som är utbildade på pskott men i glesbygden där större delen av poliskåren ligger runt 60-strecket kan det kanske bli klurigt.

Men å andra sidan finns det säkert någon där som kan använda ett grg istället.

 

Skulle det inte gå att uppbringa någon endaste polis med kunskap att använda pskott/grg får man väl helt enkelt be närmaste officer om en snabblektion. Pskott är ju ett relativt okomplicerat vapen trots allt.

 

Det där med att springa fram och slänga sprängladdningar på fordonet skulle inte jag vilja försöka mig på i vart fall. Visserligen sköt inte den här tjommen mot poliserna men han hade tydligen flera vapen och skjutöppningar inbyggda i bulldozern.

Det är nog bättre att slå ut den på avstånd.

Link to post
Share on other sites
Ja med tanke på vilket liv det blev när Piketen börja använda flashbangs kan man ju bara drömma om vad som skulle hände om polisen började skaffa in AG90 Pskott eller pvrobot.

Sant, dåligt omdömme av mig, det som finns är skillnaden mellan

helt totalt omöjligt och helt djäkla omöjligt.

 

Skulle gissa att det är helt riktigt att lösningen blir att vänta pga

förvirring eller för att det gör minst skada på polisens rykte. Och att

lösningen därefter blir att förvara stridsvagnarna säkrare så risken

att det upprepas minskar.

 

Det här påminner lite om elfte i nionde attacken där det efteråt

spekulerades i om planen borde ha skjutets ned och om en sådan

förmåga är önskvärd.

 

Moraliskt är det en avvägning mellan några hundra säkert döda,

några hundra plus många fler säkert döda om man vet att det är

en självmordskapning. Det största praktiska problemet är nog

det där lilla att veta säkert. Hur ser man till att man blir helt säker

på att flygplanet är kapat och att det är självmordskapare? Att ha

ett system som kan skjuta ned plan är mycket enklare och rättframt

att bygga upp och betala. Men risken borde vara rätt stor att man

skjuter ned ett plan i onödan. Beslutsmässigt borde det likna de

som satt i stormakternas ledningscentraler under kalla kriget och

skulle bedömma om man hade sensorfel eller en inkommande

kärnvapenattack.

 

Mig veterligen så sattes det bara upp luftvärn vid den franska

upparbetningsanläggningen La Hague, kanske hade man det upplösta

kärnbränslet och avfallet i byggnader med relativt tunna tak och

väggar? Jag tror det plockades ned efter ca ett halvår.

 

Skall vi åter till den vilda stridsvagnen är nog det troligaste att

den körs av en full VPL som inte borde ha fått göra lumpen och

som troligtvis inte kommer att ramma mer än ett hus.

 

Föresten, förr i tiden när vi hade ett invasionsförsvar och allt som

kunde utnyttjas till försvar utnyttjades. Hade polisen någon tung

utrustning då? (Vet ej om det borde vara officiellt i så fall. )

Link to post
Share on other sites

Angående scenariot att man verkligen beslutat att slå ut vagnen, bulldozern eller motsv:

Vad jag vet finns det inget hinder att polisen ber icke-poliser om hjälp vid genomförandet av en tjänsteåtgärd. Många menar nog rent av att det är ens moraliska plikt att ställa upp om polisen ber en i ett sådant läge. Om det skulle vara så kan polisen säkert be kompetenta personer om hjälp i egenskap av ansvarskännande medborgare, inte i egenskaper av utbildare på t ex pvrb och tillika yoff.

Att polisen kan låna materiel av försvarsmakten torde ha framgått av den mycket uppmärksammade händelsen att polisen lånat att antal PSG90 av FM.

Det pratas mycket om anti-Ådalenlagstiftning i den här tråden och jag vill minnas att jag eller någon annan vid tidigare diskussion frågat om exakt vilken lag som åsyftas och att det aldrig kom något svar. Jag repeterar mao vilken lag är det som omöjliggör användandet av militär personal i fredstid? Någon av forumets jurister eller kanske poliser kanske kan bidra.

Tills jag fått svar betraktar jag anti-Ådalslagstiftning med skepsis kanske rent av som en urban myt. Inget blir mer sant för att de upprepats oräknerligt antal gånger.

Link to post
Share on other sites

I skrivande stund är det "Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet" som gäller. I den står det:

 

4 § Försvarsmakten får på begäran lämna stöd till polisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra statliga myndigheter samt kommuner och landsting.

Just den lagen har blivit ändrad massor av gånger. Jag vet inte när det blev tillåtet för Försvarsmakten att lämna ovilkorligt stöd till Polisen, men i en tidigare utgåva av samma lag (1986:1111) var det inte tillåtet.

 

Tillägg: Jag har ingen juridisk utbildning, men jag vet huru man finna det man söka.

Link to post
Share on other sites
I skrivande stund är det "Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet" som gäller. I den står det:

 

4 § Försvarsmakten får på begäran lämna stöd till polisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra statliga myndigheter samt kommuner och landsting.

Senare i regeringens förordning regleras hur stödet ska gå till. FM får således ej själva gripa in aktivt i konflikten med bulldozern. Detta skulle strida mot 7 samt 10 §§ i förordningen där det står att våld ej får riktas mot enskilda av FM:s personal och FM även ska se till att personalen inte riskerar att skadas.

 

Stöd bör således tolkas som hjälp till självhjälp, dvs att i slutet måste polisen själva lösa uppgiften, däremot kan FM hjälpa till att utbilda/utrusta farbror blå.

 

Regeln att FM ej får användas mot civila hör samman med Ådalen-skotten 1931.

 

---------------------

 

Utdrag ur SFS 2002:375

 

Försvarsmaktens personal

 

7 § När stöd lämnas enligt denna förordning får Försvarsmaktens

personal inte användas i situationer där det finns risk för att

den kan komma att bruka tvång eller våld mot enskilda.

 

8 § När Försvarsmakten lämnar stöd till civil verksamhet får

endast sådan personal inom Försvarsmakten som har lämplig

utbildning för uppgiften medverka. Försvarsmakten skall se till

att den medverkande personalen har nödvändig kunskap om de

särskilda förhållanden som kan gälla för uppgiften.

 

9 § Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning

med totalförsvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt

denna förordning endast om förutsättningarna i 5 kap. 3 § lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt är uppfyllda.

 

10 § Försvarsmaktens personal får inte användas för uppgifter

enligt denna förordning som kan medföra en inte obetydlig risk

för att personalen kan komma att skadas.

 

11 § En enhet inom Försvarsmakten som lämnar stöd enligt denna

förordning skall stå under befäl av en militär chef.

Link to post
Share on other sites

Jag, (som är infanterist), röstar på en annan strv. Det verkar vara det bästa alternativet, oavsett om den stulna vagnen är beväpnad eller ej.

 

Obeväpnad = inboxningsalternativet, (kan funka med fyllda containrar också)

 

Beväpnad = lämplig proj på lämplig plats.

 

Givetvis skall civila förluster undvikas, ett snabbt slut är alltså att föredra.

 

Kruxet är ju att det inte finns alltför många poliser som kan köra strv.... :baskerFN:

 

 

 

Men, som en absolut sista åtgärd kan vi ju använda polisens nya mördarammunition!! HÅLSPETS, minsann!! :) ;)

Link to post
Share on other sites

Jag hoppas att det var en retorisk fråga.

 

Har letat efter en artikel på MSS hemsida om försök som gjordes i Kvarn men inte hittat något.

 

Man ställde upp ett antal standard-containers som hus längs en stadsgata och lät en stridsvagn stå på gatan och skjuta. Containrarna bucklades in rätt rejält och några flyttades som jag inte minns helt fel.

 

EDIT: Knas

Edited by Mats
Link to post
Share on other sites

Jag stod 100 m. bakom stridsvagnen när den sköt.

 

Resultatet var att containern bucklades in ca 1 m. i djup över en yta av ca. 10 m2.

 

Men då stod vagnen i "skydd" bakom containern och mynningen var ca 0.5 m. från väggen.

 

Min bedömning efter att ha sett spektaklet är ändå att rutor kommer att gå åt h-e inom ett ganska stort område om man börjar skjuta skarpt med strv inne på en gata.

Man kan ju fundera över hur bogvågen påverkar glasrutorna under sin väg fram genom luften också? Hade varit kul att se ett sånt försök.

Link to post
Share on other sites

Enligt vad jag hört så kan man inte köra en stridsvagn på alla gator i Sthlm pga att de skulle braka genom asfalten och hamna i avloppsunnlar tunnelbanor etc om det nu är sant så är det ju bara att lura in galningen på en sådan väg.

Om inte det skulle funka så kallar man bara in ett vägreparations gäng dom får stopp på allt och kan göra det helt omöjligt att komma fram varsomhelst :baskerFN:

Link to post
Share on other sites
  • Super Administrators

Nu är det fortfarande mer komplicerat än vad många här verkar vilja kännas vid.

EN del av problemet var att just FMs personal inte kan användas. En annan är ju också att man inte heller bara kan låna ut saker till outbildade.

De största problem torde ligga rent tidsmässigt. Alltså få ut skarpa saker från förråd. Utan rätt personer närvarande, rätt underskrifter, rätt beställningslapp tar sådant mycket lång tid.

 

Förrådspersonalen lämnar inte ut ett gäng skarpa Rb56 eller en Strv med skarp ammo, som knappast heller ligger framtaget eller beställt, bara för Kostapel Andersson kommer in med svetten i pannan. Skarpa grövre vapen ligger dessutom inte framtaget i förråden likt gemene eldhandvapen och finkalibrig ammo som det är daglig omsättning på. Allt detta tar tid, i bästa fall flera timmar.

Det gäller också att händelsen inträffar på förrådets mkt begränsade öppet-tider och att inte alla är borta på någon kompetensutbildning motsv.

Under all denna tid kommer en Strv kunna tillfoga betydande skador.

 

Så som ni ser är problemet lite större än "ta en Strv och skjut den", "ta en jas och bomba", "ja vet tjacka en Scud och skjut ut hela fjollträsk", osv.

 

När väl beslut, lämplig vapenarsenal, polispersonal med adekvat utbildning, uthämtning, utlämning och inte minst dit transport är löst så återstår risken för oskyldiga. Tills alla dessa delar är lösta har med största sannolikhet bättre hälften av en dag passerat och skadorna kan vara ytterst stora både materielmässigt och personskador. Lägg där till alla kostnader för utebliven inkomst för alla företag i en betydande storstad då vägnät, avlopp, vatten, el, datakommunikation, lokaler, mm har skadats och måste repareras. Får en "Reclaim The City" aktion att framstå som rena barnleken i jämförelse.

Link to post
Share on other sites

OT

möjligt, då de inte fick köra på speciellt många ställen under dubbeleken i malmö för att inte förstöra vägarna..

Vi skall komma ihåg att fredstida begränsningar inte skall ses som yttersta gränsen. Vad gäller mekförband's SIB i fred så begränsar man dessa för att inte slita på asfalt o blomrabatter mm. Alltså ingeting som hade hindrat någon som struntar om asfalten ser ut *** eller krokusen är lite böjd i efter att dom passerat. Sen finns det broar, vägbankar o andra vägar som inte håller för en strv, men dom är mångt mycket färre!

 

ja vet tjacka en Scud och skjut ut hela fjollträsk

Efter översättning till rikssvenska framträder följande text: Jag fick en idé, köp en raket och skjut på Stockholm! :P

 

Henke, ge mig bara koordinaterna så.... B)

 

 

/OT

Link to post
Share on other sites

Vettigast hittills verkar bannemig fortfarande vara att på något vis h4Xx0r in 122'ans ledningsnät/datanät på Gröna linjens eller pendeltågens signalsystem, då tar det GARANTERAT stopp direkt och FÖRBLIR stående.

 

Utan AC dessutom. Och med en massa tjutande ungar och mobiltelefoner i lurarna...om inte annat lär förövarn ge upp DÅ..

 

 

På riktigt? Eftersom allt vad skarpa och tunga vapen heter kommer ta evigheter att få ut, så...taget att 122'an inte har några granater till kanonen (finns de på plats i mobförråden?) kan nog polisen inte göra annat än att ringa alla speditions- och grävmaskinsfirmor de kan och försöka boxa in fanskapet i stan.

Link to post
Share on other sites
Guest Skandevall

För att göra det hela enkelt. Ring Pentagon (alternativt Ryssland) och säg: "Ni vet vår guttiga strv 122, den som vi anser är världens bästa stridsvagn. Ni har inte lust att komma över och testa om er M1A2 är bättre i en duell i vår vackra huvudstad?" Tio minuter senare landar det ett transportplan på Bromma med skjutglada jänkarvagnar och problemet är sannolikt löst till en rimlig kostnad... ;)

 

Skämt och sido.. låt den riva skatteskrapan först som nån sa, sen kan vi börja fundera på hur vi ska få stopp på den! Men gröna linjen-alternativet verkade inte helt fel.

 

// Skandevall

Link to post
Share on other sites
Nu är det fortfarande mer komplicerat än vad många här verkar vilja kännas vid.

EN del av problemet var att just FMs personal inte kan användas. En annan är ju också att man inte heller bara kan låna ut saker till outbildade.

De största problem torde ligga rent tidsmässigt. Alltså få ut skarpa saker från förråd. Utan rätt personer närvarande, rätt underskrifter, rätt beställningslapp tar sådant mycket lång tid.

 

Förrådspersonalen lämnar inte ut ett gäng skarpa Rb56 eller en Strv med skarp ammo, som knappast heller ligger framtaget eller beställt, bara för Kostapel Andersson kommer in med svetten i pannan. Skarpa grövre vapen ligger dessutom inte framtaget i förråden likt gemene eldhandvapen och finkalibrig ammo som det är daglig omsättning på. Allt detta tar tid, i bästa fall flera timmar.

Det gäller också att händelsen inträffar på förrådets mkt begränsade öppet-tider och att inte alla är borta på någon kompetensutbildning motsv.

Under all denna tid kommer en Strv kunna tillfoga betydande skador.

Nu är väl visserligen strv122s torntak rätt så kraftigt, men jag skulle nog ändå försöka mig på att gå upp på ett hustak och skjuta med grg ner på torntaket.

Grg borde gå rätt snabbt att få tag i, de finns ju om inte annat i Hv-förbands mobförråd.

Så om jag vore ansvarigt polisbefäl skulle jag satsa på att ringa MD-gruppen alternativt direkt till lämplig Hv-batch och förklara situationen, böna och be om att få några grg med ammunition omedelbums och se till att fiffla till pappersexercisen i efterhand (samt få länspolismästarens tillstånd att använda vapnet i fråga så att det blir någorlunda lagligt i varje fall).

I varje fall i Stockholm måste det finnas ett antal poliser utbildade på grg, rent statistiskt sett.

Även om det naturligtvis föreligger en viss risk i att använda grg i tätbefolkade områden så får man väga den risken mot att stridsvagnen istället kan skada någon.

Link to post
Share on other sites

Antingen försöka få in termitblandning i luftintagen eller täck kännsliga delar på vagnen med det och fjutta på.. brinner ju med några tusen grader så om det kommer in i luftintagen så kan vi nog säga adjöss med den motorn. Applicera på tanklocken kan ju kanske också vara någonting, kommer det ner i bränsletanken så kommer det garanterat att bränna hål på tanken och han kommer få en duktig bränsle läcka.

Link to post
Share on other sites

Som många varit inne på tidigare. En lastmaskin med gafflar kör in dem i bandaggregatet?

Undrar om svenska polisen den dagen det verkligen händer kommer att söka svaret i denna tråd ,O

 

 

/martinator

 

Edit: Man hittar ett gäng bioldlare och så släpper man in fetmånga bin i luftintaget.

Edited by martinator
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...