Jump to content

Kommenderad utlandstjänst...


Recommended Posts

OfficersInfo

NR 15 DEN 18 JUNI 2003

 

Skyldighet att tjänstgöra i Utlandsstyrkan

Då en yrkesofficer anställs i Försvarsmakten ska det framgå av det enskilda anställningsavtalet om arbetsskyldigheten omfattar tjänstgöring i internationell verksamhet utomlands. De fänrikar som nyanställs i juni blir de första anställda med denna arbetsskyldighet.

 

Den 16 april 2003 utfärdade regeringen ändringar i Officersförordningen - SFS 2003:174.

Ändringarna finns bland annat i § 29, som lyder : "Då en yrkesofficer anställs i Försvarsmakten ska det framgå av det enskilda anställningsavtalet om arbetsskyldigheten omfattar tjänstgöring i internationell verksamhet utomlands för de syften som anges i § 1 tredje stycket lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten." (Det vill säga för Utlandsstyrkans uppgifter).

Ändringarna i förordningen trädde i kraft den 1 juni 2003. Försvarsmakten avser hantera detta genom skrivning i anställningsbeviset från och med de fänrikar som nyanställs i juni. Dessa blir då de första nyanställda med denna arbetsskyldighet. För övriga Försvarsmaktsanställda innebär denna paragraf i förordningen ingen förändring.

 

FÖR MER INFORMATION: JOHAN MOLIN, 08 - 440 83 33

 

Innebär detta att man kan kommenderas till utlandstjänst?

Någon som vet mer?

Link to comment
Share on other sites

Ja.

Som yrkesofficer kommer du att kunna kommenderas till utlandstjänst.

Exakt hur detta ska lösas vet jag inte men förhoppningsvis så lägger man in det i den enskildes utvecklingsplan i samråd med officeren.

Inte så kul om regementschefen börjar peka med hela handen.

 

The Swede :blink:

Link to comment
Share on other sites

Här gäller det verkligen för höga herrarna att tassa försiktigt fram eftersom svensk arbetsrätt så vitt jag förstår fortfarande gäller. Tänk er scenariot med en officer som blir kommenderad till utlandstjänstgöring men vill ta ut pappadagar tisdagar och torsdagar...

Link to comment
Share on other sites

Här gäller det verkligen för höga herrarna att tassa försiktigt fram eftersom svensk arbetsrätt så vitt jag förstår fortfarande gäller. Tänk er scenariot med en officer som blir kommenderad till utlandstjänstgöring men vill ta ut pappadagar tisdagar och torsdagar...

Ja exakt! Eller den stackars anställde som inte alls för allt smör i småland vill åka! Han tar ut 6 månader pappa dagar, vad händer med honom? Här har man somm vanligt inte tänkt igenom hela scenariot. Eller officeren som är förälder och har delad vårdnad? Naturligtvis inser alla inkl FM att man inte kan skicka en sådan. Det som stör mig att man inte har funderat kring dessa ytterligheter innan man har fixat denna ändring, resultatet blir att ett par individer kommer att komma ikläm innan detta uppdagas och rättas till.

Link to comment
Share on other sites

Herrarna kan vara lugna för att detta har stötts och blötts slutsatsen har blivit att detta skall planeras i samråd med den enskilde alltså inplaneras i individual planen.

 

Dock kan det i undantagsfall komma att bli aktuellt med kommenderingar ex vis särskilda kompetenser men i dessa fall är det långt ifrån säkert att kommendering är på just sex månader...

 

Anledningen till obligatoriet är att FM vill understrycka vikten av internationell verksamhet kopplat till FM:s fyra huvuduppgifter.

 

 

 

Personlig reflektion: Om någon absolut inte vill så bör han inte beredas möjlighet att gå nästa skolsteg! Man kan ju liksom inte välja bort någon av de andra huvuduppgifterna!

 

Internationell verksamhet är en naturlig roll i officersyrket!

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker inte att åldern har någon betydelse, långt viktigare är familjesituationen!

 

Anser att när FM förändras så "måste" officeren följa med, alltså obligatorium för samtliga officerare!

Link to comment
Share on other sites

(KP2)

 

Personlig reflektion: Om någon absolut inte vill så bör han inte beredas möjlighet att gå nästa skolsteg! Man kan ju liksom inte välja bort någon av de andra huvuduppgifterna!

 

Internationell verksamhet är en naturlig roll i officersyrket!

 

Jo. Tyvärr så finns ju inte avtalen som gör det rimligt.

 

Fram till den dag FM har fixat ett vettigt utlandstjänstavtal till officerarna så kan de nog räkna med att folk undviker internationell tjänst i största möjliga mån.

 

Jag kommer själv skriva på beredskapskontrakt för ett förband som kräver specialkompetens :D, men inte förrän ett avtal motsv det Officersförbundet vill driva igenom finns. Kommenderar de mig så... tja, jobbet är inte värt min familj.

 

Med önskan om en trevlig midsommar till alla :((

Link to comment
Share on other sites

Håller med dig till 100% väntar själv på avtalet innan jag bestämmer mig för att åka! Det är genom ett nytt avtal som "kravet" kan rimma med uppoffringarna som det innebär att åka iväg!

 

Trevlig midsommar

Link to comment
Share on other sites

Som jag tolkar det så är det enbart nya fänrikar (efter 1 juli?) som kommer att få inskrivet i sina anställningsavtal om möjlighet till kommendering till utlandstjänst.

det gäller inte bara nya Fänrikar utan alla officerare inrom FN, talade med en Kapten om det för några veckor sen.

 

personlig reflektion är att jag anser inte att man ska tvinga en officer till utlandstjänstgöring, det kanske inte är så kul att lämna familjen osv.

samt att man ska ju begränsa FM huvuduppgifter från 4 till en, nämligen att bedriva väpnadstrid, sedan under det kommer det finnas 12 underuppgifter (har för mig det var 12), bla. stöd till samhället och utlandstjänst.

sen så tror jag att man kommer få väldigt stor erfarenhet av utlandstjänst, men jag är emot själva tvingande delen av det hela, risken blir ju att bra folk slutar för att dom inte vill åka utomlands.

 

källa till detta med huvuduppgifterna och allt sånt är en Kapten som jobbar inom Flygvapnet.

Edited by Dass
Link to comment
Share on other sites

Som jag tolkar det så är det enbart nya fänrikar (efter 1 juli?) som kommer att få inskrivet i sina anställningsavtal om möjlighet till kommendering till utlandstjänst.

det gäller inte bara nya Fänrikar utan alla officerare inrom FN, talade med en Kapten om det för några veckor sen.

 

Saxar detta från Officersförbundets hemsida :

 

 

 

"Skyldighet att tjänstgöra i Utlandsstyrkan

Då en yrkesofficer anställs i Försvarsmakten ska det framgå av det enskilda anställningsavtalet om arbetsskyldigheten omfattar tjänstgöring i internationell verksamhet utomlands. De fänrikar som nyanställs i juni blir de första anställda med denna arbetsskyldighet.

 

Den 16 april 2003 utfärdade regeringen ändringar i Officersförordningen - SFS 2003:174.

Ändringarna finns bland annat i § 29, som lyder : "Då en yrkesofficer anställs i Försvarsmakten ska det framgå av det enskilda anställningsavtalet om arbetsskyldigheten omfattar tjänstgöring i internationell verksamhet utomlands för de syften som anges i § 1 tredje stycket lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten." (Det vill säga för Utlandsstyrkans uppgifter).

Ändringarna i förordningen trädde i kraft den 1 juni 2003. Försvarsmakten avser hantera detta genom skrivning i anställningsbeviset från och med de fänrikar som nyanställs i juni. Dessa blir då de första nyanställda med denna arbetsskyldighet. För övriga Försvarsmaktsanställda innebär denna paragraf i förordningen ingen förändring."

Link to comment
Share on other sites

I realiteten spelar det ingen roll vilka som har det tillägget i sitt anställningsavtal eftersom det ju inte är svårare än att man ställer kravet att man måste fullgjort utlandstjänst för att ex vis få läsa stabsprogrammet (majorsskolan).

 

Ang det där med 4 huvuduppgifter blir en så är det mig veterligen på inget sätt beslutat!

Link to comment
Share on other sites

Ofta är det så att när ett visst förband pekas ut som ansvarig för att sätta ihop en bataljon, blir det många officerare som mer eller mindre tvingas till utlandstjänst. Må så vara av lojalitet mot förbandet, det meritvärde utlandstjänst skall ge eller på grund av man inte vill stämplas som "svikare". Jag har hört skräckhistorier om personer vars fru fått ta tjänstledigt för att sköta om barnen på heltid när mannen åkt till Kosovo. Trots en högre lön för officeren när han är ute på bataljon, blir familjens totala inkomst lägre för att frun går hemma. Allt detta för att det är "bra för karriären" alternativt "dåligt för karriären att stanna hemma".

 

Detta upplevde jag till vissa delar när 2. Ytstridsflottiljen rekryterade till IKS01.

Folk som känner sig tvingade "för annars är man ju rökt" eller i tron att man skall kunna ta orealistiska karriärssprång efter beredskapen. Ni kan bara ana vilken skit jag fått utstå när jag tackade nej till söka IKS01 och strax därpå söka KS09.

För mig kommer inte utlandstjänstgöringen innebära något plus för mig i mitt förband ögon, utan snarare ett hyggligt minus. Förmodligen kan det t ex innebära att jag får läsa TAP 1-2 år senare än vad som förbandet tänkt från början. Men det bjuder jag på. Har jag ett val kommer jag att utnyttja det och det har jag också gjort. Jag har valt en väg som jag anser vara bäst för min personliga utveckling som officer i FM.

 

"Hellre dryg löjtnant än knapp kapten" :unsure:

Link to comment
Share on other sites

I realiteten spelar det ingen roll vilka som har det tillägget i sitt anställningsavtal eftersom det ju inte är svårare än att man ställer kravet att man måste fullgjort utlandstjänst för att ex vis få läsa stabsprogrammet (majorsskolan).

Sant!

 

Min fulla övertygelse är att det ska bygga på frivillighet att ansöka och tjänstgöra inom Utlandsstyrkan.

Problemet som jag ser det är att det inte finns tillräckligt med "morötter" för oss att åka, utan det är snarare som kollegan från Båtklubben uttrycker det; en uppoffring att åka!

Skulle jag få mer "förmåner" som t ex fler fria hemresor, bättre hjälp/stöttning till hemmavarande familj och en rimlig ersättning för det jag gör, ja då skulle jag mer än gärna ut och åka igen!!

Vad gör man då för att fylla dom vakanta platserna nu och i framtiden.... jo man inför ett obligatorium att tjänstgöra inom US.... :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...