Jump to content

Vad ska det bli av mig?


Recommended Posts

Slog mig just att trots att jag vet att jag ska bli Pansarskytteplutonbefäl har jag ändå inte en aning om vad jag ska göra.

 

Enligt papprena blir det Stf. Plutonchef eller Kompaniartilleribefäl men jag har fått bilden av att jag även kan bli Vagnchef på strf 90.

 

Vad gör egentligen Pansarskytteplutonbefäl?

Link to comment
Share on other sites

Pansarskytteplutonbefäl finns det nog ingen tjänst som heter.

 

Men som plutonsbefäl på ett pansarskyttekompani kan du vara:

Vagnchef Strf 90

Vagnchef Strf 90 tillika stf plutch

Skyttetroppchef

E-gruppchef

Stf Kvartermästare

Bärgningsgruppchef

Link to comment
Share on other sites

Pansarskytteplutonbefäl finns det nog ingen tjänst som heter.

 

Men som plutonsbefäl på ett pansarskyttekompani kan du vara:

Vagnchef Strf 90

Vagnchef Strf 90 tillika stf plutch

Skyttetroppchef

E-gruppchef

Stf Kvartermästare

Bärgningsgruppchef

Är inte vagnchef en KB-befattning?

Link to comment
Share on other sites

Pansarskytteplutonbefäl finns det nog ingen tjänst som heter.

 

Men som plutonsbefäl på ett pansarskyttekompani kan du vara:

Vagnchef Strf 90

Vagnchef Strf 90 tillika stf plutch

Skyttetroppchef

E-gruppchef

Stf Kvartermästare

Bärgningsgruppchef

Hmm... Det där var ju inte lite att välja på..

 

Man skulle inte kunna få en kort beskrivning av respektive tjänst?

 

Vilken tjänst är vanligast?

Edited by Grunt
Link to comment
Share on other sites

Jo, men pliktverket kallar det plutonsbefäl, armén kallar det kompanibefäl.

 

Jag håller faktiskt på pliktverket därför att en vagnchef är chef på plutonsnivå medan plutonchefen, oftast en löjtnant är chef på kompaninivå.

 

Vagnchef på Strf 9040:

 

14 st på ett kompani (org 2004). Ansvarar för vården av sitt stridsfordon. Leder fordonet och till en liten del skyttegruppen i strid. Är man vagnchef på en "filip"-vagn (2. grupp i resp pluton) så kommer man inte att få vara så mycket vagnchef om man inte roterar mellan vagnarna för plutochefen sitter oftast på vagnchefsplats i "filip"-vagnen. Är man vagnchef på "gustav"-vagnen (3. grupp i resp pluton) så är man också stf plutch. Är man på "erik"-vagnen (1. grupp i resp pluton) så är man bara vagnchef. Är man vagnchef på kompch eller stf kompch vagn så kommer man heller inte att vara vagnchef så mycket utan sitta i stridsutrymmet och föra lägeskarta med mera.

 

Skyttetroppchefer utbildas vad jag vet endast på P4s pansarskyttekompani. Skyttetroppchefen springer med en Ra 180 på ryggen och får ut plutonchefens order till gruppcheferna och försöker samordna gruppernas strid. Skyttetroppchefen är stor hövding över alla skyttesoldater på plutonen men är underordnad vagncheferna.

 

E-gruppchef är säkert det svåraste man kan vara. Man är vagnchef på en Eldledningspansarbandvagn 90 och ansvarar för att elden hamnar där kompanichefen vill, när han vill det.

 

Stf kvartermästaren är stf plutch på stab & trossplutonen. Är kvartermästaren behjälplig på alla sätt och vis.

 

Bärgningsgruppchefen är vagnchef på en Bärgningsbandvagn 90 och som alla förstår leder bärgningsarbeten på kompaniet. Bggrpchefen är chef på plats oavsett om det är en general som kört i diket och behöver bärgning.

 

Glömde förståss en befattning tidigare: Systemteknikern som är den tekniske chefen behjälplig med skadeprioriteringar och krigsreparationer osv.

 

Edit: Lade till mina små beffattningsbeskrivningar...

Edited by Mats
Link to comment
Share on other sites

Pansarskytteplutonbefäl finns det nog ingen tjänst som heter.

 

Men som plutonsbefäl på ett pansarskyttekompani kan du vara:

Vagnchef Strf 90

Vagnchef Strf 90 tillika stf plutch

Skyttetroppchef

E-gruppchef

Stf Kvartermästare

Bärgningsgruppchef

Är inte vagnchef en KB-befattning?

Jo, men pliktverket och förbanden verkar inte vara överens om benämningen. Jag gjorde GU som KB men på inryckningsordern står det fältarbetsplutonbefäl.

 

Edit: Mats hann visst före

Edited by Ingbat/I19
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...