Jump to content

Rekrytera utländska soldater i Sverige?


Guest Lt. payne

Recommended Posts

Guest Lt. payne

Vill be om forumets hjälp.

I höst kommer vi att ha en större rekryteringskampanj vid det stora köpcentrumet här.

Eftersom jag är kontaktpunkt mellan det Svenska och Danska Hemvärnet blev jag ombedd att fråga om Danskarna ville vara med på ett hörn för att kunna rekrytera till sina förband.

 

Personligen känns det helt fel att rekrytera utländsk trupp i Sverige, men det är möjligt att jag har fel. Jag har ett svagt minne av att sånt är förbjudet.

 

Jag kommer även att kontakta HKV PROT i detta ärende för att få klarhet i detta. Frågan kom från en person i rekryteringsgruppen, jag är rätt säker på att han inte känner till vad som gäller.

 

Vet någon vad som gäller?

Käner ni till någon regelhänvisning?

Link to comment
Share on other sites

Vet ej vad som gäller, men jag tycker att resp land ska sköta sin rekrytering inom resp land. Men det är ju bara min högst personliga åsikt i sammanhanget.

 

Däremot är det ju helt ok att samverka inom andra områden och utbyta erfarenheter/tips/tricks o.s.v.

Link to comment
Share on other sites

Brottsbalken, 19 kap 12 §:

12 § Om någon utan regeringens tillstånd här i riket värvar folk

till

främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst eller förmår folk

att olovligen begiva sig ur riket för att taga sådan tjänst, dömes för

olovlig värvning till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om

riket var i krig, till fängelse i högst två år. Lag (1974:565).

 

Så i princip torde det vara olagligt att ordna en värvningskampanj för danska försvarsmakten på svensk mark.

 

Edit: Rubriken för 19 kapitlet är "Om brott mot rikets säkerhet"

Edited by Axial
Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne

Jag ska tala med den rekryteringsansvarige ikväll och redogöra för läget.

Personligen har jag svårt att tro att han kommer att söka detta tillstånd, Han lägger nog ner idén med att ha Danskarna med.

 

Lite OT:

 

Vi började planera en gemensam övning i Danmark som skulle avslutas med ett gemensamt SIB moment i centrala Helsingör.

Även delar av Stockholms Hemvärn skulle delta.

 

När alla moment och tillstånd var klara och det tog nästan 6 månader,

Då hoppar Mr. Bush på Mr.Hussein vilket får till följd att Danmark som är i krig inte är ett bra land at öva strid med enligt Regeringen.

 

Så det blev NO GO! För oss. :baskerFN:

Edited by Lt. payne
Link to comment
Share on other sites

Lagen talar om "folk" och reglerar inte enbart svenska medborgare.

 

Även värvningskampanjer där t ex kurdiska flyktingar utan svenskt medborgarskap värvas för kurdisk militärtjänst är olaglig. Samma problem uppstod även under Balkankonflikten.

 

Det är dock ingen oäven gissning att det är betydligt lättare att få tilstånd för en kampanj där danska hemvärnet värvar danska medborgare på Sverigebesök än en regelrätt rekrytering för krigstjänst.

 

Så du har fullkomligt rätt i att det är OK om det är godkänt av regeringen, eller möjligen "av regeringen bemyndigad myndighet" (läs: Försvarsmakten).

Link to comment
Share on other sites

Guest Dedicated

Personligen anser jag idén verkar lite långsökt; frågan är hur många danskar som handlar i Sverige just denna dag och hur många av dessa är i så fall intresserade av Hv i Danmark? Ytterst, YTTERST få, får man förmoda. Däremot kan man kanske ha med nåt dansk för att påvisa att det förekommer ett visst samarbete våra länder emellan för att eventuellt på detta vis öka intresset eftersom övningar har en tendens att bli bra mycket intressantare med utländska inslag!

Link to comment
Share on other sites

Som en detalj kan jag nämna att man inte behöver vara dansk medborgare för att få vara med i hjemmevärnet. Däremot tar det betydligt längre att bli antagen. I teorin skulle du som skåning kunna vara med i hjemmevärnet, eftersom avståndet är hanterbart.

 

Däremot har jag för mig att det är olagligt för en svensk att tjänstgöra i annan nations väpnade styrkor. Dock ej säker och beivras troligen aldrig med tanke på att det finns svenskar i främlingslegionen.

Edited by gpd
Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne
Som en detalj kan jag nämna att man inte behöver vara dansk medborgare för att få vara med i hjemmevärnet. Däremot tar det betydligt längre att bli antagen. I teorin skulle du som skåning kunna vara med i hjemmevärnet, eftersom avståndet är hanterbart.

Nej

Nej, där har du fel qpd Läs här:

 

Kapitel 3

 

Frivillige i hjemmeværnet

 

§ 7. Som frivillige i hjemmeværnet kan optages mænd og kvinder, som er fyldt 18 år, og som

 

1) har dansk indfødsret, jf. dog stk. 2,

 

2) er egnede til tjeneste i hjemmeværnet,

 

3) er bosiddende her i landet, jf. dog stk. 2,

 

4) har arbejdsplads eller fast bopæl inden for den hjemmeværnsenheds område, i hvilken de søger optagelse, og som

 

5) er værdige til den agtelse og tillid, som tjenesten forudsætter.

 

Stk. 2. Forsvarsministeren kan tillade, at en person, der ikke har dansk indfødsret eller ikke er bosiddende her i landet, optages som frivillig i hjemmeværnet, når særlige omstændigheder taler derfor og det ikke strider mod overenskomst med fremmed stat.

 

Källa:Hjemmevaernsloven=Hemvärnslagen för er som No habla Danska

:)

Link to comment
Share on other sites

Däremot har jag för mig att det är olagligt för en svensk att tjänstgöra i annan nations väpnade styrkor. Dock ej säker och beivras troligen aldrig med tanke på att det finns svenskar i främlingslegionen.

Innan jag skriver något mer i ämnet vill jag göra alla uppmärksamma på att jag inte har någon som helst juridisk utbildning utan bara läser Brottsbalken rakt upp och ned. Jag har heller inte letat efter prejuridicerande fall och alla tolkningar av lagtexten är mina egna.

Jag tror inte att det är olagligt att själv "sno värvning" i ett annat lands väpnade styrkor i fredstid. Däremot får du inte köpa en biljett åt din kompis eller ens övertala honom att följa med. Eftersom det är tillåtet att flytta utomlands och man inte har någon skyldighet att vid utlandsflytt lämna uppgifter om ny adress (förutsatt att man inte har skatteskuld eller så) så finns det heller inga praktiska möjligheter att följa upp det om det vore olagligt. Det enda jag kan hitta i sammanhanget står i Brottsbalkens 21 kapitel: (observera vad som gäller för kapitlets ikraftträdande)

 

21 kap. Om brott av krigsmän

 

1 § Detta kapitel träder i tillämpning när riket kommer i krig.

 

Om riket är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga

förhållanden

som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i,

får regeringen föreskriva att kapitlet skall tillämpas. Lag (1986:645).

 

2 § När det inte längre föreligger sådana förhållanden som avses i

1 §,

skall regeringen föreskriva att tillämpningen av kapitlet skall upphöra.

Lag (1986:645).

 

---

 

9 § Avsänder en krigsman obehörigen ett meddelande till eller

träder han

annars i förbindelse med någon som tillhör fiendens krigsmakt eller vistas

på fiendens område, skall dömas för samröre med fienden till böter eller

fängelse i högst två år. Lag (1986:645).

 

---

 

16 § Vid tillämpningen av 7, 9, 10 och 12 §§ skall med fienden

likställas

främmande makt som riket inte är i krig med, om det finns risk att riket

kommer i krig med den makten. Lag (1986:645).

 

---

 

Som jag kan förstå det så är det olagligt att, när 21 kap. träder i kraft, låta värva sig till fiendens krigsmakt, eftersom detta rimligen borde röra sig om samröre.

 

Men det är det enda jag hittar. Någon som vet mer/bättre ?

 

 

Brottsbalken

Link to comment
Share on other sites

Nej, där har du fel qpd Läs här:

 

Kapitel 3

 

Frivillige i hjemmeværnet

 

§ 7. Som frivillige i hjemmeværnet kan optages mænd og kvinder, som er fyldt 18 år, og som

 

1) har dansk indfødsret, jf. dog stk. 2,

 

2) er egnede til tjeneste i hjemmeværnet,

 

3) er bosiddende her i landet, jf. dog stk. 2,

 

4) har arbejdsplads eller fast bopæl inden for den hjemmeværnsenheds område, i hvilken de søger optagelse, og som

 

5) er værdige til den agtelse og tillid, som tjenesten forudsætter.

 

Stk. 2. Forsvarsministeren kan tillade, at en person, der ikke har dansk indfødsret eller ikke er bosiddende her i landet, optages som frivillig i hjemmeværnet, når særlige omstændigheder taler derfor og det ikke strider mod overenskomst med fremmed stat.

Nej jag har inte fel, som du själv skriver kan försvarsministern meddela undantag i särskilda fall. Jag vet inte om det någonsin tillämpats men möjligheten finns. Däremot så tror jag att vårt hemvärn har ett absolut krav på medborgarskap. Sedan tror jag att det är betydligt lättare för en NATO-medborgare än en svensk att få undantag.

Edited by gpd
Link to comment
Share on other sites

Guest Andrew

Helt korrekt tolkning Axial.

Enkelt utryckt skulle man kunna säga att:

 

- det är lagligt dig som Svensk medborgare att ta värvning i främmande lands Försvarsmakt.

- det är olagligt som Svensk medborgare att rekrytera (värva ) personal

till främmande lands Försvarsmakt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne
"Som en detalj kan jag nämna att man inte behöver vara dansk medborgare för att få vara med i hjemmevärnet."

 

1) har dansk indfødsret,

 

"I teorin skulle du som skåning kunna vara med i hjemmevärnet, eftersom avståndet är hanterbart."

 

3) er bosiddende her i landet,

 

4) har arbejdsplads eller fast bopæl inden for den hjemmeværnsenheds område, i hvilken de søger optagelse,

 

 

 

Stk. 2. Forsvarsministeren kan tillade, at en person, der ikke har dansk indfødsret eller ikke er bosiddende her i landet, optages som frivillig i hjemmeværnet, når særlige omstændigheder taler derfor og det ikke strider mod overenskomst med fremmed stat.

För mig är reglerna solklara, är du inte dansk medborgare och inte bor i danmark är du heller inte med i Hjemmevaernet.

 

Stk 2. är provat, det kom aldrig längre än till Hjemmevaernskommandoen.

Edited by Lt. payne
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...