Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten:Dags att summera Trident Juncture 18

Recommended Posts

Trident Juncture 18 är nu över, fordonen är avspolade, den akuta materielvården är avklarad och den svenska personalen är på väg hem till förbanden för lite välförtjänt vila. Men hur gick övningen?

– Vi är i allt väsentligt nöjda med hur allt avlöpt. Vi måste förstås avvakta en detaljerad utvärdering, men såvitt vi kan bedöma har vi uppnått Försvarsmaktens mål i samtliga avseenden även om vi alltid gör viktiga lärdomar under övning, säger generalmajor Michael Claesson.

Han poängterar att Sverige återigen visat god förmåga att lösa stridsuppgifter i en internationell miljö.

– Och viktigast av allt – de delar som ska ingå i Natos snabbinsatsstyrka NRF, alltså korvetterna och Jas Gripen, har fått underlag för en kommande certifiering.

När det gäller markförbanden har övningen också gått bra, enligt Michael Claesson.

– Vissa friktioner uppstår alltid i multinationellt sammansatta förband. Det är komplext med samträning och interoperabilitet, men med tanke på den korta förberedelsetiden är jag väldigt nöjd med resultatet. Att öva ihop med andra nationer är alltid viktigt för utvecklingen av vår militära förmåga.

Värdlandsstöd har också varit en viktig del i övningen. Norrbottens flygflottilj (F 21) har övat på att ta emot utländska flygförband och sett till att de kunnat operera fullt ut.

– Vi har också löst till- och fråntransporterna på ett bra sätt, säger Michael Claesson.

Uppskattande signaler om Sveriges deltagande har kommit från såväl höga militära chefer och förbandsnivåer både inom Natoländerna och Finland.

– Och det har varit lovord som går bortom vanlig artighet. Samtidigt som nu övningen Trident Juncture avvecklas drar istället Ledningsövning 18 igång och där utnyttjas samma scenario, det vill säga att man utgår från ett anfall mot Norge, men nu för att öva militärstrategisk ledning av nationella operationer samtidigt som Nato genomför operationer i närområdet.

– Till alla som deltagit i Trident Juncture vill jag rikta ett stort och hjärtligt tack för att ni med ett säkert och proffsigt uppträdande har bidragit till den positiva bild av Försvarsmaktens förmåga som är en viktig del av resultatet. Vi har mätt våra krafter med och mot världens modernaste stridskrafter och gjort det med den äran, säger Michael Claesson.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  ×