Jump to content

Försvarsmakten:Gyllensporre på plats i Mali


Recommended Posts

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre tillträdde i sin roll som högste militäre chef för FN-styrkan i Mali för ett par veckor sedan. Nu har han i den rollen för första gången besökt Timbuktu och det svenska underrättelseförbandet på Camp Nobel.

Dennis Gyllensporre fick förfrågan om att bli befälhavare för FN-styrkan i Mali i början av sommaren.

– I juni fick jag frågan om att kandidera till tjänsten och totalt var det väl omkring ytterligare 15 länder som kunde anmäla kandidater, och sedan kom beslutet att jag hade fått jobbet i augusti. För min del var det inget svårt beslut att kandidera men samtidigt fanns ju funderingar angående de förluster som FN-styrkan i Mali har drabbats av.

Snabb process

Det var med andra ord en snabb process från det att Dennis Gyllensporre först fick frågan om att bli chef för FN-styrkan i Mali till det att det var klart att jobbet var hans och att han skulle tjänstgöra i Afrika.

– Det gick fort, och kanske så fort att jag inte riktigt fick den tid för förberedelser som jag kanske hade önskat. Men det har fungerat bra och min uppstart på plats i Mali är också anpassad till att mina förberedelser varit lite begränsade.

På Camp Nobel är det som vanligt omkring fyrtio grader varmt och under ett par korta timmar besöker Dennis Gyllensporre det svenska förbandet. Denna dag finns det ingen tid till att gå runt och tala med olika delar av förbandet utan större delen av besöket tillbringas i förbandschefens tält och ägnas åt en genomgång om det aktuella läget och en följande diskussion om detsamma.

Komplicerat läge

Nu, i slutet av oktober, har Dennis Gyllensporre varit på plats i Mali under ett par veckor och han sammanfattar sina första intryck i sin nya roll så här:
– Det som blir väldigt påtagligt när man kommer hit är komplexiteten, både i insatsen, i förbandssammansättning och uppdraget som sådant och situationen i landet med en mängd olika befolkningsgrupper och olika beväpnade grupper. Och lägg därtill fredsavtalet som är under genomförande – det är med andra ord en ganska komplex situation som FN har att förhålla sig till.

Bild

Men som chef från ett främmande land, var börjar man sitt arbete i en mycket komplicerad konflikt som den i Mali?
– Jag kommer att fokusera på att lägga fast en inriktning och prioritering för styrkan som ska gälla från jul och framåt.

Det är som ett första led i att lägga upp denna inriktning som Dennis Gyllensporre nu åker runt i Mali och besöker de olika förbanden i den militära FN-styrkan som han nu leder.

– Det handlar om att få förståelse för dels vilken potential de olika förbanden har, men också vilka utmaningar vi som FN-styrka står inför. Min utmaning som chef handlar mycket om att på bästa sätt använda förbanden utifrån de kvaliteter och förutsättningar de har, och att göra det på ett fokuserat vis.

Skört säkerhetsläge

Säkerhetsläget i Mali har sakta men säkert förvärrats, något som Dennis Gyllensporre är väl medveten om.

– Jag tror att FN:s militära möjligheter att förändra säkerhetsläget i grunden är begränsade. Vi kan bidra, och ska bidra, och då måste vi prioritera och fokusera på ett antal områden för att få till stånd en förändring. Men det är en jättestor och svår uppgift som kommer att ta tid. 

Det faktum att det nu sitter en svensk officer högst upp i FN-organisationen tror han inte kommer att förändra det svenska förbandets dagliga arbete särskilt mycket, men Dennis Gyllensporre hoppas ändå att förbandet kommer att märka att det är ett nytt ledarskap på plats på FN:s högkvarter i huvudstaden Bamako.

– Jag hoppas att det svenska underrättelseförbandet kommer uppleva att de har en chef som är väldigt engagerad, en chef som ständigt ställer frågor och som kommer att vilja veta mycket om de förhållanden som råder i området. De analyser som den svenska truppen tar fram är helt avgörande för att FN-styrkan i stort ska kunna få effekt i Mali. Den svenska styrkans underrättelsearbete är en förutsättning har att jag som chef ska kunna navigera i den här terrängen.

Militär kultur

Dennis Gyllensporre tror också att svensk militär kultur i någon mån kan bidra till att utveckla FN:s militära organisation.

– Jag tror att vi har mycket att erbjuda i det avseendet, svenskt ledarskap håller väldigt hög klass och den attityd vi har att vara proaktiva och lösa uppgifterna med de förutsättningar som står till buds, den attityden kan nog smitta av sig på kollegor från andra länder, det tror jag. Men lika viktigt är att vi är ödmjuka och förstår att det också finns mycket vi kan lära oss av de andra nationerna som ingår i FN-styrkan här i Mali.

Trygg i sin roll

Trots att det har gått fort att byta jobbet som chef för högkvarteret och ledningsstaben på Lidingövägen i Stockholm till att leda knappt 13 000 FN-soldater från fler än 50 olika länder i Mali känner sig Dennis Gyllensporre trygg i sin nya roll. Och detta inte minst tack vare en hel del erfarenheter från andra väpnade konflikter.

– Jag kan ju konstatera att jag här i Mali känner igen en hel del från de konflikter som jag tidigare har arbetat i, exempelvis har vi här i Mali utmaningar mellan nomader och bofasta folkgrupper, precis som det var i Sudan. Här har vi bland annat till uppgift att implementera och övervaka ett fredsavtal, och det känner jag igen från Bosnien för många år sedan. Och vi har i Mali olika terrorgrupper som utgör ett stort hot mot säkerheten och det känner jag naturligtvis igen från Afghanistan. Så det är bra att ha erfarenhet att falla tillbaka på, samtidigt måste man inse att tidigare lösningar inte nödvändigtvis fungerar här i Mali.

Ödmjukhet

Det är med andra ord en utmaning av format som Dennis Gyllensporre nu har börjat ta sig an i Afrika.
– Jag tror att man ska vara ödmjuk och inse att man inte kommer att kunna förändra något i grunden, men jag vill bidra till att utvecklingen går åt rätt håll och att situationen i det här landet blir lite bättre. Det är min personliga ambition under det här uppdraget.

Bild2

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...