Jump to content

Försvarsmakten:Så säkert som möjligt för alla


Recommended Posts

För de svenska markförbanden har Trident Juncture hittills mest handlat om transporter och förberedelser. Striderna inleds onsdagen den 31 oktober och då gäller det att alla är redo för en utmaning i storformat, och det med säkerheten i fokus. – Just den här övningen handlar det främst om trafiksituationen och de rådande väderförhållandena, vintern har ju redan kommit med besked, säger kapten Stefan Ohlson, verksamhetssäkerhetsofficer i den svenska övningsledningsorganisationen.

För att 30 nationer med runt 50 000 deltagare ska kunna genomföra en sådan enorm övning som Trident Juncture har förberedelsearbetet pågått i flera år, för personalen som jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet har det varit många möten, rekognoseringsresor samt tolkning och synkronisering av de olika regelverken.

Ett komplicerat nät av regler och förordningar

– Det har varit ett grannlaga arbete att nysta ut allt det här så att vi kan informera deltagarna om vad som gäller och vilka skillnader som finns. För man ska veta att Nato har sina regler, värdnationen Norge har sina regler, både som nation och som Försvarsmakt, berättar Stefan Ohlson, som till sin hjälp har ett flertal verksamhets- och trafiksäkerhetsofficerare för att stödja de övade förbanden.
–Trots alla regler är det en fråga om att förstå dem och aktivt hantera de risker som uppstår i verksamheten. Målsättningen är att minimera skador på människor och materiel. Hanteras riskerna aktivt så får förbanden en realistisk träning och förmågan att lösa uppgifterna ökar, fortsätter Stefan Ohlson.

Smala och hala vägar

Under transporterna till Norge med avlastningar och fortsatta förberedelser för att förbanden ska nå sina utgångsgrupperingar inför det anfall som inleds den 31 oktober har det såklart varit huvudfokus på väder och trafikförhållanden.
– Man ska ha klart för sig att övningen för markförbanden genomförs i ett område med mycket begränsat antal vägar som dessutom är mycket smala. Dessutom har vintern redan kommit till övningsområdet, vädret har varit växlande med både kyla, snöfall och snöblandat regn. Vissa dagar har det snöat ymnigt med temperaturer tunt nollstrecket och det innebär ju så klart att blir mycket halt på vägarna, fortsätter Stefan Ohlson.

Militära och civila - tillsammans

Mängder av stridsvagnar och andra stridsfordon trafikerar nu vägarna i övningsområdet och det är ovanligt inslag i den norska vardagen, framförallt för den civila trafiken som ska trängas efter samma vägar som stridsfordonen.
– Här gäller det att alla agerar på ett omdömesgillt sätt och hanterar uppkomna situationer med säkerheten i fokus, säger Stefan Ohlson.

Säkerhetsutbildning på nytt brosystem

Ett av många exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken är att utbilda alla i den svenska brigadens förband på att trafikera den nya Krigsbro 8 som ingenjörkompaniet från Ing 2 har med sig på övningen.
– Under måndagen har vi utbildat alla fordonsbesättningar, det är för att alla ska en grundlagd duglighet så att förbanden sedan ska kunna framrycka över bron tillämpat som en naturlig del i striden, berättar major Anders Stigsson, kompanichef på 212:e ingenjörkompaniet.

Säkerheten främst

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...