Jump to content

Försvarsmakten:Tunga transporter genom Mora


Recommended Posts

Hemvärnssoldater, militärpoliser och stabspersonal. Ögon, öron, händer och fötter. Stabspersonal från Mellersta militärregionen hjälper förband på väg till Norge och övningen Trident Juncture att komma fram så smidigt som möjligt. Förhoppningen är att civilsamhället ska påverkas så lite som möjligt av de många transporterna.

Under hela vecka 43 åker tunga militära transporter på vägarna genom Sverige. Många åker genom Mora eftersom det är en geografisk knutpunkt längs vägen norrut mot Norge. Sammanlagt passerar flera hundra fordon med materiel under veckan. Personal från Försvarsmaktens Mellersta militärregion finns på plats i Mora för att övervaka transporterna och stötta förbanden. Med stöd av Livgardets 11:e militärpolisbataljon och Dalarnas hemvärnsbataljon verkar de för att transporterna ska genomföras så smidigt som möjligt.

Mattias Svensson och Lennart Danielsson från Dalarnas hemvärnsbataljon kör längs Orsasjön för att undersöka alternativa vägar till Sveg som är transporternas första stopp efter Mora.

— Vi vill vara beredda om något skulle hända och de måste ta en annan väg. Om det beslutas att vi måste styra om trafiken, då vet vi vilka vägar det går att åka på, berättar Mattias Svensson från Dalabataljonen.

— Vi kollar efter eventuella hinder och markerar ut på karta, till exempel vägarbeten som gör att de tunga fordonen inte får plats att köra på vägarna, fyller Lennart Danielsson från Dalabataljonen i.

När transporterna väl är framme i Mora står hemvärnssoldaterna redo att stötta alla förband så de kan ta sig fram problemfritt. De undersöker vägar, bevakar materiel eller skyddsobjekt och står post på utvalda platser för att till exempel dirigera trafik eller hjälpa till att få fram bärgare om en olycka skulle ske.

— Vi är ögon och öron på vägarna, säger Mattias Svensson.

Johan Storm, militär insatschef, förklarar att det svåraste med veckans insats är att inte veta vad som kommer att hända och hur förutsättningarna kan komma att ändras. För honom handlar uppgiften om att identifiera olika tänkbara scenarion och att förekomma dem genom att planera och analysera.

— Vi vill nå framgång genom att vara skickliga på det vi gör och genom en god planering och inte genom att ha tur, berättar han.

Dalarnas hemvärnsbataljon stöttar Mellersta militärregionen som leder insatsen, liksom all markterritoriell militär verksamhet i regionen. De frivilliga hemvärnssoldaterna stöttar förbanden som ska ta sig fram genom Mora för att det ska bli så liten påverkan på civilsamhället som möjligt. Målet är att trafiken ska flyta på så bra det går utan att det uppstår några hinder för transporterna eller att det blir en särskilt ansträngd trafiksituation för Moraborna.

När transporterna passerat Mora fortsätter de norröver mot Sveg och efterhand Norge där förbanden deltar i Natoövningen Trident Juncture. Mellersta militärregionen stödjer transporterna dit och utvecklar därmed förmågan att genomföra operativa förflyttningar inom landet och förmågan att ge stöd till andra förband – både nationella och internationella. På så sätt stärks Sveriges försvar.

Eftersom omfattningen av insatsen är så pass stor krävs en hel del samarbete mellan Mellersta militärregionsstaben och kommun, polis och räddningstjänst. Samhälle och allmänhet påverkas i allra högsta grad av verksamheten och information behöver nå fram till alla som berörs.

— För oss är detta inte en övning, vi jobbar precis som vi skulle gjort om det hade varit ett annat underrättelse- eller säkerhetshot. Därför är det oerhört värdefullt att delta i sådant här, förklarar Robert Ramstedt från mellersta militärregionsstaben.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...