Jump to content

Försvarsmakten:Slutövning för nästa Malistyrka


Recommended Posts

Under perioden 24 oktober – 31 oktober genomför Livgardet övning med förbandet som innan årsskiftet ska avlösa det svenska styrkebidraget till FN-insatsen i Mali. Övningen genomförs i huvudsak på de militära övningsfälten i Kungsängen samt Härad, i närheten av Strängnäs.

Övningen är en viktig del i förberedelserna för kommande insats och omfattar totalt cirka 250 soldater. Förbandet består till största del av personal från Skaraborgsregemente, P4 och utbildningen samt denna avslutande övning leds och planeras och genomförs av Internationella utbildningsenheten, IntUtbE, på Livgardet.

Varje år genomför cirka 1 500 svenska kvinnor och män internationella insatser för fred och säkerhet runt om i världen. För att förbereda dessa soldater, och de förband som de ingår i, genomför alla en så kallad insatsspecifik utbildning.

Under den här avslutande övningen kommer såväl tyngre fordon som helikopter att ingå. Övningen genomförs på de två militära övningsfälten i närområdet, men tung trafik med militära kolonner kommer använda vägarna mellan Kungsängen och Strängnäs (i huvudsak E18 och väg 55). Förbandet kommer att befinna sig i Kungsängen samtliga datum, men mellan den 25:e och 31:a oktober kommer även delar av förbandet att öva i Strängnäs.

Utbildningarna vid Internationella utbildningsenheten är skräddarsydda för den aktuella insatsen och de uppgifter som soldaten och förbandet ska lösa. Utbildningarna är utformade för att skapa en miljö som så långt som möjligt påminner om den som förbandet kommer att möta i verkligheten.

Därför ingår också två Helikopter 15 i övningen, bland annat för att soldaterna ska utbildas i att genomföra lufttransport av till exempel skadade. Helikoptrarna kommer flyga i Strängnäs-området mellan den 25-31 oktober, och de används även i Kungsängen under hela övningsperioden. Helikoptrarna kommer att flyga under dagar och kvällar, men ingen nattflygning kommer att ske.

Skottlossning kommer förekomma under övningen men i mycket begränsad omfattning.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...