Jump to content

Försvarsmakten:Nya eldledare drillades


Recommended Posts

Teori blandat med praktiska moment som avslutades med examen i form av granatkastarskjutningar. Efter fyra utbildningsveckor har Försvarsmakten numera tillgång till elva nyexaminerade eldledare som i framtiden kommer arbeta med funktionen indirekt bekämpning.

Artilleriets uppgift är att skjuta indirekt eld vilket innebär att pjäserna inte ser sitt mål när de skjuter. Därför behövs en sensorenhet som meddelar positionen för granaternas nedslagsplats.
Det arbetet faller till eldledarna som beroende på förbandstyp antingen innästlar bakom fiendens linjer för att kunna observera fientliga styrkor, alternativt understödjer ett manöverförband med indirekt eld.
Som funktionsansvariga för funktionen indirekt eld är en av Artilleriregementets uppgifter att genomföra utbildning av nya eldledare.

Eleverna kom från olika förband runt om i landet för att gå utbildningen som benämns grundkurs eldledningstjänst. Samtliga elva elever med olika kunskapsnivåer och förutsättningar.
Kursen i sig genomförs en gång per år och syftar till att lära ut grunderna i hur man leder in eld. Utbildningen ges i huvudsak till de som väntas gå mot att bli eldledningsgruppchefer men även till de som tidigare inte jobbat med indirekt bekämpning och är tänkta att arbeta med bekämpningsledning inom stab.


Teori blev verklighet

De första två veckorna innebar teori. De teoretiska kunskaperna omvandlades sedan till praktiska moment i form av övningar i en simulator som med andra ord simulerade sanna scenarion.
Från simulatorn övergick kursen till att eleverna i verklig miljö utsattes för olika moment som de med olika förutsättningar skulle lösa ut med den kunskap de fått från teorin.
– Vi har bland annat tittat närmre på reglementskunskap, hur vi ska skjuta med artilleri och granatkastare och så har vi gått igenom den materiel som eldledningsgrupperna använder sig utav, förklarar Patrik Hermansson från Artilleriets stridsskola som är lärare på kursen.

Niklas Kennerfalk arbetar till vardags på eldledningspluton på Artilleriregementet och är en av de som har gått utbildningen.
– Det har varit en väldigt bra kurs. Vi har lärt oss mycket på kort tid.

En annan som har fått sina kunskaper uppdaterade inom området är Olle Sandell som jobbar på Skaraborgs regemente P 4, men i detta nu går mot att bli specialistofficer där grundkurs eldledningstjänst är en del av själva utbildningen.
– Jag är nöjd med kursen. Det var ett tag sedan jag var med och sköt skarpt med artilleri så det var verkligen något jag såg fram emot.

 

Granatkastarskjutning som avslutning

Under helgen avslutades kursen med flera skarpskjutningar.
En granatkastarpluton med hemvärnssoldater från Norrbottensgruppen effektuerade skjutningarna och två eldledningsgruppergrupper ur hemvärnet gjorde eleverna sällskap under skjutningarna.

– Samarbetet mellan Artilleriets stridsskola och hemvärnet är viktigt under kurserna då förbandens utbildningsrytm inte riktigt taktar med våra kurser. Vårt samarbete fungerar bra både inom eldledningstjänst och pjästjänst, ett samarbete både vi och hemvärnet ser stor vinning i, avslutarPatrik Hermansson.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...