Jump to content

Försvarsmakten:Dubbelt så många, dubbelt så bra


Recommended Posts

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från både 34:e och 35:e hemvärnsbataljonerna. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.

Hela lägret i Kosta sjöd av aktivitet. De runt sexhundra deltagarna var indelade i en mängd olika grupper baserat på befattning. Hundförare, gruppchefer, sjukvårdare, stabspersonal och så vidare. Vitsen med att jobba över bataljonsgränserna var av flera olika orsaker. Moment blir mer effektfulla om man är fler som deltar. De skillnader i kompetens som kan finnas i bataljonerna kan jämnas ut och kunskaper kan överspridas.

Förevisning för stabsmedlemmar

På Markan satt de som brukar jobba i staberna. Den här helgen låg ett av fokusen för dem på att få se hur ett framtida infosystem för hemvärn skulle kunna fungera. I dagsläget är IS HV inte godkänt men det ger en hint om hur man skulle kunna jobba. Systemet består av datorer, servrar och skrivare som man skulle kunna ta med sig ut i fält och koppla ihop för att under enkla former kunna jobba i ett slutet nätverk. I ett sådant system skulle stabspersonal lättare kunna arbeta med en gemensam lägesbild samtidigt som den kan förmedlas vidare till den som behöver informationen. I det slutna digitala systemet kan också finns den mesta dokumentationen som skulle kunna behövas så man slipper leta i böcker och pärmar. Men innan det här blir verklighet måste fler pusselbitar falla på plats eftersom risken för informationsförluster aldrig får underskattas.

Planläggning

Planläggning låg också på schemat för bland andra de som ingick i chefstäten. På plats var representanter från flera förband utöver de båda bataljonerna och Fredrik Revelj hade dukat upp stora kartor och en mängd spelmarkörer med allt vad man kunde tänka sig för att sätta igång tankeverksamheten.

– Ett sätt att kunna spela igenom ett scenario eller en plan och få igång deltagarnas tankar är att använda en karta och en mängd markörer. Det är lätt att engagera deltagarna och den simpla tekniken gör att man inte behöver oroa sig för röjande av signaler eller att lämna någon information efter sig, säger Fredrik som ligger bakom spelet.

Simulatorutrustning för mer realistisk strid

På en annan plats höll gruppcheferna till. De fick prova på och testa för dem ny teknisk laserbaserad utrustning som ska användas för att ge mer realistiska stridsövningar. Varje soldat bär en sele utanpå sin utrustning och hjälm tillsammans med ett handledsband och extra utrustning på sin automatkarbin.  När de kalibrerat sina sikten kan de skjuta på varandra med laser. Den soldat som blir träffad eller utsatt för indirekt eld hör en röst som talar om var och hur allvarligt skadad man blivit. Är man inte träffad får man veta att det var nära och därmed indikation om att man måste ta skydd eller ändra skjutställning. Systemet är ett av världens mest avancerade och kan när det används för att träna stridssituationer göra övningar mer realistiska eftersom det ger en direkt indikation på hur man rör sig. Efter den här helgen kan gruppcheferna använda utrustningen med sina soldater.

Intresseväckande utbildning för sjukvårdare

Den största täten, som var de som jobbar med sjukvård, fick lämna Kosta och ta sig ner till Karlskrona örlogshamn. Där fick de för första gången chansen att utnyttja de avancerade resurser som Sjösäkerhetssektionen Marinmedicin på Sjöstridsskolan har tillgång till och utbildar i. Sjukvårdsbefälet och sjukvårdsinstruktör Lotta Dalenius var övningsledare och en av dem som hade planerat det späckade schema som skulle hinnas med för att ge ett lyft för sjukvården inom hemvärnet. För Lotta som har bakgrund som legitimerad specialistsjuksköterska med inriktning på trauma och vårdlärare är detta något hon verkligen brinner för.

– Vi är soldater främst men sjukvårdare sen och utan sjukvård så blir det ingen strid enkelt sagt. De som är här nu är allt från ytterst kompetenta specialister som har befattning som sjuksköterskor eller sjukvårdare till skyttesoldater placerade som stridssjukvårdare. Meningen är att stridssjukvårdarna ska få en grund att stå på, att vi väcker intresset för dem att vidareutbildas inom försvarsmedicin men anpassat efter hemvärnets krav. Sjukvårdarna och sjuksköterskorna övar också sin befattning som ingår i den kedja som omhändertagandet av stridsskadade består av.  Vi övar för krig och måste känna till vad det är för skador vi kan råka ut för, säger Lotta Dalenius.

En positiv bild

­Chefen för militär region syd, MR S Jan Pålsson besökte övningen och var positiv efter att ha fått träffa inte bara hemvärnssoldater utan även övriga inbjudna representanter från bland annat kommuner och länsstyrelser ur både Kronoberg och Kalmar län.

– Både länsstyrelser och kommunerna är oerhört engagerade i totalförsvarsutvecklingen och ser möjligheter till samövning på olika plan. Jag kunde konstatera positiva tongångar till Försvarsmaktens verksamhet och samverkan mellan civila och militära instanser, säger Jan Pålsson chef för Militärregion syd, MR S.

Nu återstår för alla att återhämta sig efter ett intensivt och ett förhoppningsvis givande veckoslut där förmågan hos de två hemvärnsbataljonerna höjts några snäpp.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...