Jump to content

Värnplikts/ "plikt"befäl?


Recommended Posts

Nu när GU för "pliktpersonal" kommit i gång igen verkar man kört i gång utbildningen för sådana som befäl också. Har (motsv) GBS och PBS därmed återkommit? I länkad artikel pratas det om "plutonbefäl", men det är väl nåt man blir/ blev efter utryckning? Och hur fungerar befordran, vilka grader är aktuella för värnplikts (jag använder gamla begreppet för enkelhetens skull) befäl? Blir ett plutonbefäl Förstesergeant efter utbildningen, eller rentav under den? Och vad händer om ett vplbefäl vill bli GSS; förr var det ju (normalt) så att denne blev av med sin grad vid fast anställning, men gäller det i så fall GSS-T också? Det kan ju annars ta lång tid för en GSS att bli gruppbefäl (Vicekorpral och uppåt)? För att inte tala om när man går vidare till Officer -om man kan/ får det ö h t. Kan vplbefäl då bli en "genväg" kanske, åtminstone som GSS-T? :)

 

/ Kn G

Från FM hemsida

Edited by Granis
Link to comment
Share on other sites

Under min utbildning kunde man rycka in som GB(gruppbefäl). Om man sedan fick en relevant befattning efter GMU(Det var många som fick något annat än vad som stod på inryckningspappret) så gick man GBU(Gruppbefälsutbildning) efter GMU. De flesta som gick den här utbildningen erhöll sedan vicekorpralsgraden som behölls efter muck, och kunde också anställas, i mån av plats som gruppbefäl GSS/K. 

 

Edited by Harzdorf
Link to comment
Share on other sites

Ok. Men några PB har man inte "återinfört" än? Som skulle "mucka" som Förstesergeanter då (trots vad som sägs/ antyds på FM´s hemsida)? Som väl skulle kunna heta "PBU" då? Kan tänka mig att det i så fall skulle kunna ge lite intressanta "krockar" med utbildningen till Specialistreservofficer, som ju också "muckar" med den tjänstegraden...

Edited by Granis
Link to comment
Share on other sites

On 10/14/2018 at 5:16 PM, Granis said:

Ok. Men några PB har man inte "återinfört" än? Som skulle "mucka" som Förstesergeanter då (trots vad som sägs/ antyds på FM´s hemsida)? Som väl skulle kunna heta "PBU" då? Kan tänka mig att det i så fall skulle kunna ge lite intressanta "krockar" med utbildningen till Specialistreservofficer, som ju också "muckar" med den tjänstegraden...

Du menar typ som KB som muckade som Fänrik? ;)

 

/R

Link to comment
Share on other sites

On 10/17/2018 at 10:49 PM, Rickard N said:

Du menar typ som KB som muckade som Fänrik? ;)

 

/R

Mja. I detta fall PB som muckade som Sergeanter. Alltså dagens Förstesergeanter. Ordningen "förr" för vplbefäl var ju -åtminstone efter 1972 då de första stegen mot "NBO" togs*- att GB under utbildningen blev korpraler och sedan furirer (dagens Sergeanter) efter "muck", PB först korpraler och sedan furirer och så Sergeanter efter "muck". KB -som väl bara fanns med den benämningen inom Armén- tog då dessa tre steg innan de "muckade" som Fänrikar. Dom kanske t o m kallades Kadetter nån gång genom åren? I Flottan var det dock nåt man, åtminstone på min (70/ 80-tals) tid, fick söka till efter "muck" (som PB).

 

Sedan kunde man via Frivilliga försvarsorganisationer ( = FBU, SVK RF och FVRF) gå befordringskurser från Furir till Överfurir för GB, från Sergeant till Fanjunkare för PB och från Fänrik till Löjtnant och Kapten som KB (inom Flottan i varje fall). Men också i vissa (mer eller mindre personliga?) fall från GB till PB och från PB till KB; Fanjunkare till Fänrik t ex. År 1983, "steg 2" i NBO, blev stamanställda Fanjunkare Löjtnanter, men det gällde alltså inte vplbefäl (och reserv?). Så fr o m då, till "dom dog ut helt", fanns det därmed bara vpl Fanjunkare i FM. Eller nåt sånt.

 

Men nu blir alltså GB Vicekorpraler redan under grundutbildningen? Hade det varit "som förr" skulle dom då sedan blivit korpraler vid "muck". Notera dock att Vicekorpral, Rustmästare/ Första Högbåtsman (GB/ "underbefäls"-graden över Överfurir/ Högbåtsman) och Förvaltare är grader som försvann redan 1972, men som alltså delvis återinfördes i samband med att Specialistofficer mm kom till. Plus att Regements/ Flottiljförvaltare infördes (har aldrig funnits förr). Överfurir och Fanjunkare hade f ö försvunnit -för stamanställda i varje fall- 1983.

 

Framtiden får väl utvisa hur detta utvecklas. Kommer t ex de vpl Vicekorpralerna att erbjudas befordringsutbildning till Korpral och Sergeant i "Försvarsutbildarnas" regi? Och det där med att de redan nu kan "snedda in" på GSS är ju intressant. Det kan väl annars ta ganska lång till för anställda (även "T" då) att bli det (gruppbefäl alltså), om de ens får det? Nåja. Kanske inte den viktigaste frågan inom FM´s utbildningar och rekryteringar. Men ändå...

 

/ L G :) 

 

*= "Ny BefälsOrdning", som i förlängningen skulle göra/ gjorde att alla stamanställda efter utbildningar blev lägst Fänrikar, alltså "Officerare". Lite förenklat, men ändå..

Edited by Granis
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...