Jump to content

Försvarsmakten:Intrångsförsök i berget, vad gör vi?


Recommended Posts

Dygnet runt, året om, ständigt helt enkelt, har Sjöinfokompaniet koll på det svenska territorialvattnet, både på ytan och under den. Samtidigt bedriver de sambandsledning för marinens alla enheter - jämt. Delar av dem som utför det här arbetet gör det i en skyddad bergsanläggning på Muskö. Men vad händer om det plötsligt sker intrångsförsök där de sitter? Vad krävs av personalen då för att de ska kunna fortsätta lösa sin uppgift? Den och många andra frågor var satta att besvaras under ett veckoslut i september.

Scenariot för kompaniövningen innebar att samhället befann sig i en mörkare gråzon, subversiv verksamhet pågick och en beredskapshöjning var genomförd. Målet med övningen var att öka personalens och kompaniets förmåga att klara extraordinära situationer. De är experter på sin huvudtjänst men måste som alla andra i Försvarsmakten även träna på grundläggande soldatkunskaper.

– För första gången under mina åtta år genomför vi en övning där vi stänger berget och bosätter oss i skyddad förläggning, samtidigt som vi bär vapen och stridsutrustning över tid. Det var en ögonöppnande upplevelse att tänka sig det scenario där vi faktiskt måste jobba, äta och sova under ytan för att inte riskera att misslyckas med den ledningsfunktion vi utövar, säger Emil en av deltagarna i övningen.

Höja personalens och kompaniets förmåga
Planen var att öka inte bara enskilda medarbetares förmåga utan även kompaniets som helhet. För att göra det gjordes inspel bland annat i form av att föremål placerades ut i berget och plomberade dörrar öppnades för att föranleda misstanke i att det fanns en förmodad inkräktare i det stängda utrymmet. Det resulterade i att vaktpost besattes och att det blev begränsade möjligheter till rörelse i och framförallt utanför berget. Delar ur 29:e hemvärnsbataljonen spelade rollen som B-styrka och attackerade vaktposten utanför berget varpå full strid (med lös ammunition) genomfördes. Ett viktigt inspel i en organisation som sällan utövar markstrid.

Andra moment som genomfördes var till exempel CBRN med tillpassningskontroll av skyddsmask. Personalen utsattes för sjukvårdsmoment med inriktning trauma där någon skadats i strid och behövde omhändertas. De fick lösa stridsuppgifter i en ökad hotmiljö, gå vaktpost, skjuta KSP 58 och även bo i krigsförläggning. Man tränade också på att utrymma berget.

­– Jag tycker att det har varit en bra övning. Framförallt att få träna på saker som vi inte gör varje dag, till exempel vapenhantering, transporter och att bo i förläggning. Dessutom är det bra att få testa att bedriva huvudtjänsten sjöövervakning under förhållanden med mindre sömn, alla är trötta och irriterade men fungerar ändå som ett team, säger Charlotta.

För det går aldrig att släppa den dagliga verksamheten. Den är skarp och efterfrågad så övningen fick inte gå ut över den. Men hela kompaniet var med på det och övad personal turades om att göra avbrott i övningen för att sköta ordinarie uppgifter. Det var heller inte friktionsfritt att genomföra det som inte provats på förut, eller på länge, många procedurer prövades och kommer att utvärderas för att i framtiden få en organisation som klarar större påfrestningar.

– Även om det stundvis var trötta ögon och tunga ben på övad personal tror jag det var en lärorik och utvecklande helg som de flesta lär uppskatta i efterhand avslutar Emil.

Syftet med övningen var att öka förmågan att verka i en miljö med yttre hot och skapa förståelse för de friktioner som krigets krav ställer både på individ och på organisation. Den grundläggande individuella nivån i funktioner som ligger utanför huvudtjänsten är nu ett antal steg högre.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...