Jump to content

Försvarsmakten:Ny som befäl


Recommended Posts

I juli började en omgång rekryter sin militära grundutbildning och nu har en del av dem blivit plutonbefäl. En av dem är Hugo Tornving från Stockholm som berättar hur det kändes när han fick reda på att han skulle bli plutonbefäl. – Det kändes stort. Man visste inte riktigt vad man kunde förvänta sig, men det har gått väldigt bra och vi har bra kontakt med befälen.

Plutonbefälen har ett övergripande ansvar över cirka 40 rekryter. Till sin hjälp har han eller hon fyra eller fem gruppchefer. Deras uppgift är att stötta rekryterna under grundutbildningen där plutonbefälen stöter på olika utmaningar. En av utmaningarna kan vara att veta var gränsen går mellan att vara kamrat och vara befäl.

– Våra plutonchefer har tryckt på det väldigt mycket, att i första hand är vi kamrater, men vi måste också kunna vara raka och tydliga och ha någon form av auktoritet, säger Hugo.

Plutonbefäl Julia Karlsson från Vetlanda håller med och lägger till.

– Det svåraste, tycker jag, är att få ihop alla och få dem att trivas. Det finns ju en del som är här genom plikten och då behöver jag kunna motivera dem. Hur jag motiverar dem är olika från person till person, till exempel uppmuntrar jag det de gör eller gör det till en tävling. Där får vi också mycket stöd från befälen.

 I år är det första året som grundutbildningen genomförs med totalförsvarsplikt, vilket innebär att en del av de rekryter som nu finns på Ing 2 har blivit kallade att genomföra en militär grundutbildning. Hugo, som sökt frivilligt, berättar att han jobbade något år innan han själv sökte grundutbildningen. För Julia var det annorlunda.

– Jag är pliktad in, men jag fyllde i att jag ville göra grundutbildningen. Sen är det nyttigt att vara här, det är en bra utbildning.

Båda tycker att det är bra att totalförsvarsplikten finns och att man under grundutbildningen lär sig mycket om sig själv och att samarbeta med andra.

– Det är väldigt många som upptäcker nya saker om sig själva och det är roligt att se att så många trivs här fast de inte hade förväntat sig det, säger Hugo.

Båda två kan tänka sig att jobba vidare inom Försvarsmakten och då kanske som officer, men innan dess vill de veta lite mer om vad det innebär. 

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...