Jump to content

Försvarsmakten:Then Enda kursen är genomförd


Recommended Posts

Nu på fredagen blev 23 elever formellt färdiga med sina studier på Militärhögskolan Karlberg och kan därmed titulera sig officerare. I och med dagens programavslutning och ceremonin i Rikssalen inför anhöriga och kollegor, går nu de nyblivna officerarna ut till sina respektive nya arbetsplatser på förband runt om i landet. De har genomfört det ettåriga programmet Officersutbildning 17 (OFFU), en av flera vägar till att bli officer i Försvarsmakten.

Idag har 23 elever formellt blivit färdiga med sina studier här på Militärhögskolan Karlberg och kan titulera sig officerare. I och med dagens programavslutning och ceremonin i Rikssalen inför anhöriga och kollegor, går nu de nyblivna officerarna ut till sina respektive nya arbetsplatser på förband runt om i landet. De har genomfört det ettåriga programmet Officersutbildning 17 (OFFU), en av flera vägar till att bli officer i Försvarsmakten.

− Jag är stolt över att idag få överlämna 23 officerare till Försvarsmaktens olika förband, centra och skolor! Dessa officerare kommer utgöra ett viktigt bidrag till vår operativa effekt, nu när vi bygger ett starkare försvar, säger chefen för Militärhögskolan Karlberg, kommendör Anna-Karin Broth.

Deltagarna på kursen är samtliga kända i Försvarsmaken sedan tidigare, har genomfört en militär utbildning och utöver det har minst 180 högskolepoäng med sig i bagaget. Alla de tre förutsättningarna var krav för att bli antagen på utbildningen. Kursen som nu genomförts var den första och enda i sitt slag, varför deltagarna döpt sin årskurs till Then Enda. Att döpa årskurser är en gammal tradition på Militärhögskolan som det värnas om.

− Anledningen till att jag genomfört officersutbildningen var för att kunna få tillsvidareanställning i Försvarsmakten som officer. Efter att ha arbetat i många år på olika befattningar som reservofficer visade det sig inte helt enkelt att validera den utbildingen och civila meriter och bli officer, förrän den här utbildningen dök upp, säger Mikael Fabel, nybliven kapten och elev på OFFU.

Under studietiden har eleverna varvat krigsvetenskap, träning i militär färdighet, fysisk träning och chefs- och individutveckling. Utbildningen har varit förlagd både på Försvarshögskolan, Militärhögskolan Karlberg och på de olika förband som eleverna tillhör.

− Dynamiken i de olika bakgrunderna och de olika förbandstillhörigheterna har verkligen givit mycket och bidragit till riktigt bra stämning i gruppen, säger Mikael Fabel.

Med lärdomar från den här kursen och ändrade förutsättningar heter motsvarande efterföljande utbildning Särskild officersutbildning (SOFU). I och med det har utbildningslängden ökat från 12 månader för OFFU till totalt 18 för SOFU.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...