Jump to content

Försvarsmakten:Vi bygger styrka tillsammans, från grunden


Recommended Posts

Under några dagar var det dags igen, att lämna ordinarie arbetsplats, stänga in sig för att utveckla och utbilda. Inga störande telefoner eller mejl, bara tid för stötande och blötande av idéer och planer. Syftet var att tillsammans lyfta förbandet några steg till på kunskapstrappan. Med målet att alla ska kunna bidra med sin del för att Marinbasen som helhet ska kunna bli bättre på att bedriva marin bastjänst. Och därmed skapa tröskeleffekt.

Marinbasens huvuduppgift är att kunna stödja övriga marina förband med allt de behöver för att kunna lösa sin uppgift. Där helst det kan vara. En uppgift som kräver kreativitet och list. Det finns kompanier som har som uppgift att till exempel ute i fält, på säkert sätt leverera det som fartygen har behov av. Sedan finns Staben och Stödenheten, som bereder uppgifter och skapar beslutsunderlag för att krigsförbandschefen ska kunna fatta rätt beslut och skicka kompanierna i rätt riktning vid rätt tidpunkt.

För att få fram bäst underlag är det därför av högsta vikt att respektive funktionsexpert har förståelse för förbandets förmågor, möjligheter och begränsningar och också kan se sin roll i det hela. Därför genomfördes ledningsträningsövningen för andra gången 2018 med delar ur Staben och Stödenheten tillsammans med representanter ur Logistik- , Ekipage- och Basskyddskompaniet, från civilanställda till officerare och specialistofficerare ur de flesta nivåerna. De fick jobba i olika lag med samma uppgifter och scenarier att förhålla sig till för att under tidspress ta fram ett underlag som sedan skulle presenteras inför kollegor, redo att ifrågasätta.

En av de civilanställda är Madelene som är miljöhandläggare och till vardags jobbar med hantering av marköverenskommelser inför övningar, ärenden inom ramen för fysisk planering, remissvar och tillståndspliktig verksamhet som exempel. I fred och så länge vi befinner oss i gråzonen, det vill säga inte i krig, ska verksamheten bedrivas ur ett miljöperspektiv och det är Madelene och hennes kollegors jobb att ge övade enheter i fält det stöd som behövs så att förbandet kan känna sig tryggt med att man uppfyller gällande lagar, förordningar, tillstånd och inte minst det som kommits överens om med markägare.

– Övningsmålsättningen var att få en djupare förståelse för vilka uppgifter förbandet Marinbasen har att lösa. Vi var under övningen uppdelade i mindre grupper där flera olika funktioner inom förbandet fanns representerade, vilket ledde till breda diskussioner med olika perspektiv. Jag uppskattade den kamratliga, ärliga och prestigelösa stämningen i min grupp.  För mig som civilanställd, utan militär bakgrund, var det väldigt lärorikt att få möjlighet att lyssna in och ställa både aviga och räta frågor om t.ex. innebörden av olika begrepp och dess syften. Jag har definitivt fått en ökad kunskap om förbandet och vilka utmaningar vi står inför men också möjligheter som finns, säger Madelene.

En annan deltagare som också var med för första gången är David, officer som sedan många år jobbar på Basskyddskompaniet.

– Jag har haft en härligt intensiv vecka där engagemanget har varit på topp. Att kompani-nivån har fått möjligheten att delta har varit givande. Vi har fått förståelse för arbetet på den högre nivån men även fått dela med oss av de möjligheter och begränsningar som genomförande enheter slåss med. En väldigt stor vinst är att vi har fått lära känna varandra som personer, skapa ett kontaktnät, bli bättre och farligare tillsammans, säger David.

Förhoppningen nu är att förbandet klättrar ytterligare steg tillsammans och blir bättre på att lösa uppgiften. Alla har en viktig roll att spela och man gör det bättre om man har förståelse för helheten och för vilka utmaningar och begränsningar som finns.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...