Jump to content

Försvarsmakten:Brigadledningsförmågan övas i Enköping


Recommended Posts

Idag startar Arméns Stabs- och Sambandsövning, ASSÖ 18, i Enköping. Under 10 dagar kommer 750 officerare, soldater och civilanställda att bidra till ökad brigadförmåga i Försvarsmakten.

ASSÖ 18 ska stärka brigadstabens förmåga att leda underställda förband i fältmässiga och realistiska miljöer. Ledningsstridsskolan, LedSS, har därför skapat en övning som låter brigadstaben fältgruppera och leda brigaden när den strider mot en motståndare på marken. Under övningen kommer brigadstaben att omgruppera till flera olika platser runt Enköping.

 

ASSÖ 18 genomförs som en del av övningsserien och som grund ligger samma scenario som kommer att användas i Försvarsmaktens Arméövning 2019. 

Fokus för övningen läggs på taktik och krigskonst och för att skapa ett realistiskt händelseförlopp agerar andra förband i Försvarsmakten spelgrupper i övningen. Bland annat deltar Armétaktisk stab, Flygteknisk stab, 2. brigadstaben och enheter som står för logistik, telekrig, underrättelsetjänst, artilleri och mekaniserat skytte. Utöver 3. brigadstaben ska också 11. ledningsplatsbataljonens och 12. sambandsbataljonens soldater och befäl övas i sina befattningar. Dessa förband har en viktig stödfunktion när det kommer till att bygga stabsplatser och upprätta samband för brigadstaben.

 

När övningen är slut ska brigadstaben ha övat sig i  att slå en framryckande motståndare samtidigt som de samordnat logistik, sjukvård och underrättelseinhämtning i sitt område.

 

Övningen pågår 17-27 september.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...