Jump to content

Försvarsmakten:Introduktionsutbildning med flera syften


Recommended Posts

Det är tidigt på morgonen och dimman har ännu inte helt försvunnit från Skjutbanan S 142 på övningsområdet Rosenholm i Karlskrona. Solen börjar titta fram och vittnar om att det kommer att bli ännu en varm och vacker dag. Kursledning och instruktörer är redan på plats för förberedelser och inväntar soldaterna som ska komma marscherande från sin förläggningsplats. Det är nämligen dags för de nya förmågorna att visa sina kunskaper för kommande tjänstgöring på Basskyddskompaniet.

Just nu på pågår en introduktionsutbildning för tio soldater på Marinbasen och redan nu är man inne på andra utbildningsveckan av totalt sex. Soldaterna som utbildas kommer inte som vanligt, direkt från grundutbildningen. Somliga har jobbat som soldater en tid men har genomfört förbandsbyte och behöver få en introduktion i hur man gör på basskyddskompaniet. Andra har haft en paus från soldatyrket och behöver därför verifiera sin kompetens. Detta gör att utbildningen måste vara individanpassad i allt från att genomföra grundläggande moment till att utveckla redan högt utvecklade förmågor.

Syftet med introduktionsutbildningen är därför att repetera och utveckla grundläggande förmågor för att säkerställa att soldaterna har rätt kompetens innan man går ut till plutonerna för skarp tjänst och vidare utbildning på Basskyddskompaniets respektive plutoner.

Den huvudsakliga inriktningen på de sex veckor som utbildningen omfattar är skyddsvaktstjänst och säker vapenhantering.

Utbildningen är dock inte bara ett tillfälle för att välkomna och säkerställa kompetensnivån hos de anställda soldaterna. Under de två första utbildningsveckorna är tre av instruktörerna kadetter som snart tar sin examen för vidare placering och tjänst på Marinbasen. Senast de var på förbandet var i juni 2017.

– Vi känner oss mycket välkomna hem till Marinbasen och det är både roligt och lärorikt att få vara en del i denna typ av introduktionsutbildning. En av utmaningarna med den här utbildningen är just att möta den stora skillnaden i kunskapsnivå som soldaterna har. Det gör varje moment mer komplext säger Denice.

Denice tillsammans med Kenny och Markus läser alla inriktning underrättelse säkerhetstjänst, und/säk och ser fram emot att äntligen snart få komma till Marinbasen och utbilda på heltid. Deras utbildning har varit lång och intensiv men upplevts som mycket lärorik. Särskilt uppskattat har varit att få komma tillbaka och rent praktiskt genomföra utbildningsmoment som det här.

Torbjörn som är kurschef för introduktionsutbildningen och till vardags tjänstgör på Basskyddskompaniet är mycket nöjd med de moment som kadetterna håller i och tycker att alla tre har en stor kompetens och den förmåga till situationsanpassning och ödmjukhet som krävs i yrket.

– Vi på Basskyddskompaniet kan inte annat än välkomna och vara glada över de kunskaper, förmågor och personlig energi som de kommer att tillföra oss när de kommer hem till Marinbasen efter att ha tagit examen i december.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...