Jump to content

Tyska K130 Braunschweig-klass korvett


Perman

Recommended Posts

Namnen på de fem nya K 130 korvetterna har nu fastslagits:

 

Germany unveils names of five new K130 corvettes

 

M. a. o. så övertar de namnen från F122 Bremen-klassens fregatter, varav två st fortfarande är i tjänst: F213 Augsburg och F214 Lübeck. Även om dessa två är 6-8 år yngre än sina systrar så kommer de förmodligen att tas ur tjänst inom de närmaste åren. De nya K130 korvetterna kommer att vara identiska med de nuvarande fem korvetterna, förutom att vissa system kommer att vara uppdaterade.

 

 

Saab to deliver RBS15 Mk3 anti ship missiles for new German corvettes

 

Tyskarna är ju annars på väg att övergå till norska NSM roboten, men i och med att dessa fem korvetter i stort sett är identiska med de fem nuvarande så var det nog billigare och enklare att utrusta dem med samma sjörobot.

 

/Per

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • henke changed the title to K 130 Braunschweig-klass korvett, Tyskland

När det gäller korvetterna typ K130 så tror jag det beror lite på hur man ser på dem om de är ett bra val eller inte. Ser man dem som ersättare för de gamla Schnellboote typ 143/A så tror jag de är fullvärdiga ersättare. Bättre närluftförsvar, modernare sjörobotar med längre räckvidd (om än inte så många per fartyg), bättre sensorer, reducerade signaturer samt bättre uthållighet och sjövärdighet än de små Schnellboote. När man har 10 fartyg så kan man operera i flottiljer liknande de som robotbåtarna var organiserade i. Dock är de betydligt långsammare med 26 knops fart.

 

Vill man däremot se dem som fullvärdiga korvetter/fregatter så brister det naturligtvis i och med att dom saknar ubåtsjaktkapacitet (bortsett från ev. ASW kapacitet med UAV), äldre typ av huvudpjäs (dock renoverad o upgraderad) och saknar organisk helikopter (endast platta). De har dessutom haft allvarliga barnsjukdomar med reduktionsväxlar, luftkonditionering och avgaser som försenat hela projektet, men det mesta torde väl vara löst vid det här laget.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Andtryggve said:

Jag vill minnas att man också hade en hel del problem med att få RBS15 att fungera på dessa korvetter. Först vid tredje provskjutningen så fungerade det.

 

Ok. Om det hade med själva fartygstypen att göra så är det ju så att ursprungligen så planerades en annan lättare typ av sjörobot för dessa fartyg nämligen marinversionen av den fiberoptisk styrda Polyphem [ Polyphem (missile) ]. RBS-15 Mk3 är ju åtskilligt mycket tyngre med förmodligen väsentligt större avtryck och påverkan från avgaser m. m. Då kan man ju kanske förstå varför de bara har fyra st RBS-15 ombord. Jag trodde möjligen att man bara har fyra robotar i fredstid.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

I ett av fallen så var problemet att roboten gick i sjön ett tag efter avfyringen, så där lär väl problemet ha varit med roboten. Jag minns inte detaljerna, men jag tror att det var först vid tredje provskjutningen, och ett par år efter i planeringen, som man fick det att fungera.

 

EDIT: här är en länk med lite mer info.

http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2016/june-2016-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/4074-german-navy-k130-corvettes-ready-for-saab-rbs-15-mk3-anti-ship-missiles.html

 

Efter att ha läst lite mer så sägs det att det i båda fallen var så att robotarna träffade vattnet, i det enda fallet direkt, och i det andra fallet drygt nio minuter in i flygningen. Om det stämmer så var nog problemet snarare robotarna än problem på korvetterna.

 

Edited by Andtryggve
Lade till länk med källa.
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, Andtryggve said:

Om det stämmer så var nog problemet snarare robotarna än problem på korvetterna. 

Om robotarna fungerade väl på andra platformar innan detta borde man väl ändå misstänka att problemet låg i kommunikationen mellan roboten of fartyget?

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, SNix said:

Om robotarna fungerade väl på andra platformar innan detta borde man väl ändå misstänka att problemet låg i kommunikationen mellan roboten of fartyget?

Kanske, men versionen RBS15 Mk3 var väl relativt nyutvecklad då. Mk3 har väl både längre räckvidd och en ny stridsdel jämfört med äldre versioner. Troligen är väl även målsökare och mjukvara uppdaterad.

 

Så frågan är hur många gemensamma komponenter den har med tidigare versioner.

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Andtryggve said:

Kanske, men versionen RBS15 Mk3 var väl relativt nyutvecklad då. Mk3 har väl både längre räckvidd och en ny stridsdel jämfört med äldre versioner. Troligen är väl även målsökare och mjukvara uppdaterad.

 

Så frågan är hur många gemensamma komponenter den har med tidigare versioner.

 

Tillverkning av Mk3 påbörjades 2004. Polen fick sin första leverans i februari  2011 och tycks inte ha haft några nämnvärda problem med dem. De misslyckade tyska testen skedde 2013.

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, SNix said:

 

Tillverkning av Mk3 påbörjades 2004. Polen fick sin första leverans i februari  2011 och tycks inte ha haft några nämnvärda problem med dem. De misslyckade tyska testen skedde 2013.

Tyskarna verkar också ha fått sin första leverans 2011,  i alla fall om jag tolkar SIPRI rätt.

Jag har inte heller hört något om att polackerna skulle ha haft problem med robotarna, men frågan är hur många som de har provskjutit.

EDIT: enligt en källa jag hittade via wikipedia så var det först 2014 som man faktiskt var klara med att utrusta Orkan-klassen med Mk3 version. Man verkar dessutom ha gjort simulerade test snarare än att faktiskt ha skjutit robotar, men provskjutningar kanske man har gjort senare.

Polsk artikel.

http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=15446

Detta verkar i alla fall ha varit efter de tyska testen, så man kanske tog vara på erfarenheter därifrån.

 

Algeriet har väl också beställt RBS-15 Mk3, men där verkar leveranserna ha börjat först 2016.

 

Nå. tyskarna har väl beställt RBS-15 Mk4, vilket väl rimligtvis tyder på att de är nöjda med produkten nu.

Edited by Andtryggve
Link to comment
Share on other sites

Till vilka tyska fartyg är Mk4 versionen beställd? Mig veterligen är det bara Sverige som beställt den. Det är väl Mk3 versionen som är beställd till de nya K130 korvetterna så vitt jag vet. Jag trodde annars att man var på väg att anamma norska NSM eftersom den är planerad att ersätta Harpoon på F123, F124, F125 och MKS180, men det ena systemet behöver kanske inte utesluta det andra. Polackerna t ex har ju valt RBS-15 för Orkan klassen men NSM som kustrobot.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, Andtryggve said:

Tyskarna verkar också ha fått sin första leverans 2011,  i alla fall om jag tolkar SIPRI rätt

Du tolkar det nog rätt. Det verkar som att den första leveransen var i mars 2011, så Polens försprång kan nog räknas bort.

 

SAAB lär ha provskjutit en hel del innan något levererats så jag finner det fortfarande mer troligt att problemet legat i kommunikationen mellan fartyg och robot än i roboten själv. Fast en möjlighet är ju i och för sig också att det funnits någon mjukvarubugg som inte uppenbarat sig med SAABs egna system.

Edited by SNix
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Leonardo OTO 76/62 SR Main Guns for German Navy's K130 Batch II Corvettes

 

Den första serien K130 korvetter har begagnade OTO 76 Compact pjäser (från Schnellbooote) som jag tror har uppdaterats med "update kits" till en eldhastighet på 100-108 sk/min, men sannolikheten är väl stor att de också får nya Super Rapido pjäser i en kommande halvtidsmodernisering.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Sjunde fartyget av Braunschweig-klassen kölsträckt. Hon får namnet FGS Emden:

 

Lürssen laid keel of second K130 Batch 2 corvette ‘Emden’

 

Batch II får den senaste versionen av Leonardo OTO 76/62 kanonen, men samma typ av sjörobot RBS-15 Mk3 som K130 batch I.

 

/Per

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Saab har fått en order från sin tyska partner Diehl Defense på sjömålsroboten RBS 15 för leverans till den tyska marinen. Ordervärdet är cirka 1,7 BSEK med leveranser mellan 2022 och 2026. Robotarna är med all sannolikhet avsedda för batch 2 korvetterna av Braunschweig klassen.

 

Saab får order på sjömålsrobot från Tyskland

 

UPDATE:

Enligt tidigare chefen för Försvarshögskolan Karlis Neretnieks på twitter så är det fråga om Mk 3 versionen av RBS 15, dvs. samma version som också finns på batch 1 korvetterna.

 

Intressant diskussion om affären, om Braunschweig korvetterna och Robot 15 på twitter:

 

Corporal Frisk på twitter

 

/Per

 

 

 

Edited by Perman
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 9/11/2020 at 12:32 PM, Perman said:

Saab har fått en order från sin tyska partner Diehl Defense på sjömålsroboten RBS 15 för leverans till den tyska marinen. Ordervärdet är cirka 1,7 BSEK med leveranser mellan 2022 och 2026. Robotarna är med all sannolikhet avsedda för batch 2 korvetterna av Braunschweig klassen.


Kan man säga något om antalet beställda sjömålsrobotar RBS 15 som gjordes?

Edited by vikingman
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Andratenor said:

 

Upp till 160 robotar fram till 2024, den första delen av ordern (som är helt bekräftad) lär ligga på ca 75 st.

 

Ordern räcker på pappret till 4 omladdningar av robotarna på de tio K 130 korvetterna, eller 3 om man tänker att de alltid har fyra skarpladdade ombord. För en oinvigd kanske detta låter som lite, men för mig är det mer normalt eller t o m lite i överkant. Många mariner köper bara in tillräckligt med sjörobotar för en eller två omladdningar av sina fartyg. Sen kommer i praktiken inte 160 robotar att räcka till så många omladdningar eftersom man även använder skarpladdade robotar ibland i övningar.

 

Hittills så har jag inte sett en vettig förklaring till varför dessa korvetter på nästan 2.000 ton bara har fyra RBS 15 robotar. Corporal Frisk säger på twitter:

 

Quote

"Four is quite a normal load on FAC/light corvettes, they do take quite a bit of space."

 

Detta håller jag inte riktigt med om. Det stämde kanske tidigare men inte idag när de flesta stridsfartyg har 8 sjörobotar och vissa t o m 12 eller 16 st. Anledningen kan möjligen vara så enkel som att RBS 15 Mk3 är en ganska dyr sjörobot, dyrare än de flesta motsvarande västerländska typer. Det beror säkert delvis på mindre serier. En annan anledning kan vara att robotarna inte är placerade i däcksnivå eller ett däck ovanför, utan att de är placerade högt upp på överbyggnaden vilket påverkar fartygets stabilitet (eg. metacenterhöjd). Men å andra sidan finns det även fartygsklasser som har 8 robotar högt upp på överbyggnaden.

 

/Per

Edited by Perman
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Första bilden jag sett på första fartyget av K130 Batch 2 FGS Köln till sjöss:

 

Skärmklipp FGS Köln on trials 2022-07-01.PNG

Köln embarks on its first sea trial voyage. (Photo: NVL)

 

North Sea trials start for K130 corvette Köln

(shephardmedia.com)

 

För en lekman som jag så verkar de vara näst intill identiska med Batch 1 fartygen. Den enda synliga förändringen verkar vara 76 mm kanonen från Leonardo (f d Oto Melara) som nu är av senaste versionen med stealth kupol. Förmodligen så har det dock även skett smärre uppdateringar av flera system, men idén att bygga dem näst intill identiska för att få ner kostnaderna och skynda på leveranserna verkar ha följts. Om Batch 1 ska tas ur tjänst 2025 och säljas så behöver man nog beställa en Batch 3 snarast. De är ju egentligen ersättare för de s k Schnell båtarna typ 143/143A som omfattade 20 robotbåtar med mahognyskrov.

 

/Per

Edited by Perman
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...