Jump to content

Framtidens attackvapen för JAS 39


Sebastian C

Recommended Posts

Det är inte direkt någon hemlighet att dagens Gripen är mer av en JaS 39 än en JAS 39. Med bara 3 olika sorters bomber - varav 2 är varianter av samma bomb - har man inte särskilt stor möjlighet att bekämpa olika typer av markmål, såsom stridsvagnar eller luftvärn. Jag hänvisar till detta blogginlägg av Wiseman från 2013: http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2013/09/den-icke-existerande-arsenalen.html?m=1

 

Visserligen har vi sedan dess anskaffat GBU-39 Small Diametre Bomb, fast den lider av samma svagheter som beskrivs i Wisemans inlägg. För övrigt så kommer RBS 15ER snart vilken kommer att ha en räckvidd på ungefär 200km samt möjlighet att användas mot markmål. Den blir alltså en allsidig kryssningsrobot.

 

Då kommer vi till frågeställningen som den här diskussionen förhoppningsvis skall handla om: Vilka typer av attackvapen borde anskaffas för JAS 39E, och vilken är viktigast?

 

greipen_e_weapon_2340_modif.jpg

Edited by Sebastian C
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, Sebastian C said:

Då kommer vi till frågeställningen som den här diskussionen förhoppningsvis skall handla om: Vilka typer av attackvapen borde anskaffas för JAS 39E, och vilken är viktigast?


Det viktigaste attackvapnet till Gripen är nästa generations sjömålsrobot. Den tillsammans med Rb 101 Meteor är bedömt det som har störst krigsavhållande effekt och som kan ställa till rejält med oreda och stor osäkerhet för motståndaren.

Sen är det dags att analysera om (1) vi ska slåss ensamma eller tillsammans med andra, (2) och vilka förmågor vill vi ha (d.v.s. vad ska vi slå sönder). Sen är det ju givetvis de ekonomiska aspekterna också, men...

Wiseman pratar om behovet av en kryssningsrobot som t.ex. Taurus KEPD 350, för att sen utvärdera behovet av inmätning och kartläggning för att nyttja GBU-39 Small Diameter Bomb. Taurus är ju även det ett precisionsvapen där exaktheten står i direkt proportion till effekten i målet.

Taurus har dock en bildalstrande sensor för finliret och det gör det till ett betydligt mera användbart vapen.

Där har vi även lösningen på SDB:s problematik, Sensordiversitet, och lösningen är ju redan förbandsatt (?): GBU-53/B Small Diameter Bomb II. GPS-styrningen kombineras med en bildalstrande sensor, en millimetervågsradar och en lasermålsökare vilket löser en del av problemen. Nästa detalj som är intressant med SDB II:orna är att de är bestyckade med en datorlänk. Om detta sen innebär att inmätning av målet med högupplöst radar kan göras "flying" så desto bättre.

 

Ett alternativ till Taurus KEPD 350 är amerikanska AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) eller om vi vill vara riktigt äventyrliga, kryssningsroboten Storm Shadow. Flera länder i vårt närområde har beställt JASSM och då finns det två sätt att se på det, antingen så ska vi ha samma som alla andra för att det är beprövat och kanske billigare, eller så skall vi ha en motsvarande robot som gör att motståndaren måste betala för motmedel mot ett robotsystem till. (Vapendiversitet)

Så mitt svar på din fråga:

  1. Rb 15 Gungnir, i syfte att förhindra kriget
  2. Kryssningsrobot om kriget är ett faktum, i syfte att bekämpa bas- och uppmarschområden.
    Även om Rb 15 Mk.III och den senare Mk.IV skall kunna bekämpa mål på landbacken så lär de inte ha samma verkan som ett vapen med en därför avsedd stridsdel!
  3. GBU-53/B SDB II för brandkårsutryckningar på hemmaplan

En vapenkategori som inte finns på min lista över nödvändiga investeringar är HARM/AARGM och motsvarande signalsökanderobotar. Duellsituationer mot motståndaren luftförsvar är dyrt, vådligt och görs bäst med specialanpassade flygplan (t.ex. EA-18G Growler eller Tornado ECR), eller i kombinerade insatser med signalspaningsplan, bakgrundsstörare och medstörare.

Brittiska Brimstone har förmågor som påminner om SDB II samtidigt som den fyller en annorlunda niche med sin kortare räckvidd och höga flyghastighet, även från låg höjd. Brimstone är främst avsedd för bekämpning av stridsfordon, spridda över stora ytor.
Då vinner SDB II:s större stridsdel. (Helt ovetenskaplig jämförelse av mig)

Jag tror inte heller att Israeliska SPICE, franska AASM/Hammer eller amerikanernas JDAM och JSOW har något att komma till torgs med, sett till vad det svenska Flygvapnet lär syssla med. GBU-12/49 Paveway är ett fortsatt lämpligt vapen för koloniala straffexpeditioner och CAS, men det är nog det enda dom bör användas till.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, Adeptus Bellum said:

Det viktigaste attackvapnet till Gripen är nästa generations sjömålsrobot.

 

Rätt svar.

 

Vad gäller Brimstone är en viktig skillnad mot bomber att den själv hittar sina mål. Tänkt som en ersättare för klusterbomber, så för vår del skulle det kunna ses som en ersättare för Mjölner vad gäller primäranvändningen.

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, griffon said:

Vad gäller Brimstone är en viktig skillnad mot bomber att den själv hittar sina mål. Tänkt som en ersättare för klusterbomber, så för vår del skulle det kunna ses som en ersättare för Mjölner vad gäller primäranvändningen.


Tanken med GBU-53/B SDB II är även att den skall kunna användas likt Brimstone för att självständigt söka mål inom ett angivet område.
Nackdel, den lägre farten och att som glidflygande vapen så är dess räckvidd helt avhängt på avfyrningsplattformens höjd och hastighet.
Fördel, större stridsdel och en längre räckvidd, vilket innebär att det finns en förmåga att slå mot desto fler sorters mål.

Det vapen jag inte kommenterat på planschen som Sebastian C delade är den brittiska SPEAR 3. Det är en högvingad robot med hög underljudshastighet som har många komponenter gemensamt med Brimstone II, men med betydligt längre räckvidd (>100 km). GBU-53 kan beskrivas som ett vapen mitt i mellan dessa förmågor och enligt uppgift så tittade Raytheon på om en GBU-53 med en raketmotor skulle kunna fylla kravbilden i "Select Precision Effects At Range (SPEAR) Capability 3".

Multipelvapen (som klusterbomber heter på svenska) är även det en mycket intressant, vapenteknisk, diskussion.
Första versionen av Brimstone var ju den direkta ersättaren till britternas BL.755 bomb och det bevisades att det var effektivare att ha smartare vapen än många vapen.

Bombkapsel 90 Mjölner/DWS39 kunde bestyckas med en blandning av två olika stridsdelar,  MJ1 á 4 kg som var en förfragmenterad (?) laddning mot mjuka mål, samt MJ2 á 18 kg som var en hårdmålsladdning med riktad sprängverkan (har för mig att den var baserad på Munroeeffekten) för materielförstöring.

Stridstekniskt så skulle de nyttjas mot grupperat luftvärn, stabsplatser eller fiendens tross. Planen skulle kunna komma från olika håll, släppa ett par bombkapslar var som sedan styrdes in från olika riktningar utanför luftvärnets porté. Den direkta ersättaren för detta vapen är de GBU-39 Small Diameter Bomb som Sverige köpt in. Istället för att ha flera små laddningar så kan SDB:erna programmeras så att deras luftbrisader sker med ett lämpligt mellanrum för att få yttäckande verkan. Ett antal bomber med 17 kg sprängämnen innanför ett hårt skal (som med alternativet inträngningsbrisad skall kunna penetrera hårda mål)  som briserar i luften samtidigt över ett par hektar, det lär göra ganska mycket skada. (förutsatt att du har underrättelserna och datorstödet eller tiden att programmera några balkar SDB för att åstadkomma en blixt från klar himmel)

Hypotesen ovan är ju även den tanken som drivit amerikanernas GMLRS-projekt och hur raketartilleri med GPS-styrning och "Alternative Warhead Program" skulle kunna ersätta multipelstridsdelarna i deras äldre 227 mm raketer.

Exakt vad SPEAR 3 och GBU-53 har för möjligheter och begränsningar vet bara deras konstruktörer och framtida brukare, men med tanke på hur tätt skogen står i det här landet så är jag tveksam till att vi kan nyttja lätt attackrobotar med > 100 km räckvidd mot uppkomna mål. Då är det nog inte värt pengarna (min spekulation).

Edited by Adeptus Bellum
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...