Jump to content

Svärdsorden + tapperhet i fält/till sjöss


Recommended Posts

Länge sedan jag var inne på SoldF och är lite förvånad över att ingen plockat upp att de svenska riddarordnarna (Serafmer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaorden) ska återinföras för svenska medborgare. Anställda i Försvarsmakten kommer således att kunna få Svärdsorden igen, som mellan 1748-1974. I översynen ligger regeringsmedaljerna och dit räknas Medaljen för tapperhet i fält/till sjöss i guld och silver (GMtf SMtf GMts SMts).

 

Gången är att Riksdagens Konstitutionsutskott i våras ett betänkande har föreslagit att riksdagen ska besluta ge regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning som ska utreda hur (inte om) de svenska riddarordnarna ska återinföras, som ett resultat av en bred uppgörelse mellan partierna. Riksdagen har fattat ett sådant beslut och en parlamentarisk utredning ska tillsättas av regeringen. En parlamentarisk utredning arbetar ca ett-två år, därefter lämnas utredningen till regeringen, som skickar utredningen på remiss till olika instanser i samhället. Utifrån utredningen och remissvaren skriver regeringen en proposition till riksdagen där man fastställer förändringarna. Sammantaget - om allt går väl, så kommer de första utdelningarna att ske om ca 3-5 år. 

Svärdsorden fungerade i princip så tidigare att officerare fick någon av de fem ordensklasserna, underofficerare fick Svärdstecknet och underbefäl/manskap Svärdsmedaljen i silver. Fördelningen hänger samman med hur ordnar förlänas internationellt: där får i princip generaler storkors och riddarkors går till OF 1-3 och jag gissar att det i Sverige skulle inkludera specialistofficerare.

Det fanns ett antal klasser som förlänades då Sverige var i krig, Riddare med stora korset av 1 och 2 klass samt Svärdsordens krigskors i guld, silver och brons som infördes 1952 men aldrig förlänades. 


Hur skulle du vilja se att Svärdsorden förlänades, på vilka grunder? Finns det någon idag levande svensk som skulle vara värd RmstkSO 1 eller 2 klass?

 

Edited by jonar242
Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Den enda tanken jag spontant har är väl att det är lika fånigt att differentiera ordnar (och andra utmärkelser) pga utbildning som det är att ta bort dom för svenska medborgare. Särskilt om det har med tapperhet att göra.

Link to post
Share on other sites

Personligen tycker jag att den ska vara den högsta utmärkelsen som en krigsman kan få för mod och tapperhet i krig och krigsliknande tillstånd. Typ "beyond and above the call of duty" likt Medal of Honor. Förhoppningsvis ingen gratulationsmedalj som ges till höga höns eller tackgåva till utländska besökare.

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
On 12/24/2019 at 1:32 AM, dxl said:

Den enda tanken jag spontant har är väl att det är lika fånigt att differentiera ordnar (och andra utmärkelser) pga utbildning som det är att ta bort dom för svenska medborgare. Särskilt om det har med tapperhet att göra.

Det är inte kopplat till utbildning, snarare till ansvar och tjänsteställning (vilket iofs delvis samvarierar med utbildning) - storkors visar att du har haft en av statens främste ämbeten, var i Sverige i princip förbehållet generalspersoner och motsvarande, ex. generaldirektörer; kommendör 1 klass/storofficer insats motsvarande överste, kommendör av orden insats motsvarande överstelöjtnant och nedåt genom.
Systemet med femklassiga ordnar är spritt Europa och stora delar av resten av världen och bygger på denna tanke - om vi sedan 1975 avviker i förhållande till resten av världen, så är det väl onödigt att nu skapa ett svenskt system som kör ner i andra diket och avviker igen..?

Edited by jonar242
Link to post
Share on other sites
On 12/24/2019 at 9:03 PM, Harzdorf said:

Personligen tycker jag att den ska vara den högsta utmärkelsen som en krigsman kan få för mod och tapperhet i krig och krigsliknande tillstånd. Typ "beyond and above the call of duty" likt Medal of Honor. Förhoppningsvis ingen gratulationsmedalj som ges till höga höns eller tackgåva till utländska besökare.

Utredningsdirektiven slår fast att det inte ska vara automatik, utan förtjänst, som är vägledande för ett reformerat belöningssystem. Om civila får Nordstjärneorden och Vasaorden för särskilda förtjänster, så är det rimligt att militärer får Svärdsorden för särskilda förtjänster utan krig/krigsliknande tillstånd, men jag tror alla är eniga om att krig/krigsliknande tillstånd kräver särskilda utmärkelser. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Sverige är ju redan som det är väldigt frikostiga med medaljer och medaljering så om vi ska behålla någon anständighet så krävs nog att det är lite styrsel i det hela och inte "bara för att".

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
On 1/16/2020 at 10:11 PM, Chassi said:

Sverige är ju redan som det är väldigt frikostiga med medaljer och medaljering så om vi ska behålla någon anständighet så krävs nog att det är lite styrsel i det hela och inte "bara för att".

I överenskommelsen mellan partierna i riksdagen, som ledde fram till https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/11/dir.-201976/

så betonar man förtjänstaspekten, det ska inte gå med automatik. Det finns väldigt många medaljer i Försvarsmakten och många försvarsmaktsanknutna medaljer: om Svärdsorden införs för anställda militärer, Nordstjärneorden för civil Försvarsmaktspersonal o.s.v., så tror jag de flesta inser att behovet av den flora av medaljer vi har idag faller.

Edited by jonar242
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...