Jump to content
jonar242

Svärdsorden + tapperhet i fält/till sjöss

Recommended Posts

Länge sedan jag var inne på SoldF och är lite förvånad över att ingen plockat upp att de svenska riddarordnarna (Serafmer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaorden) ska återinföras för svenska medborgare. Anställda i Försvarsmakten kommer således att kunna få Svärdsorden igen, som mellan 1748-1974. I översynen ligger regeringsmedaljerna och dit räknas Medaljen för tapperhet i fält/till sjöss i guld och silver (GMtf SMtf GMts SMts).

 

Gången är att Riksdagens Konstitutionsutskott i våras ett betänkande har föreslagit att riksdagen ska besluta ge regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning som ska utreda hur (inte om) de svenska riddarordnarna ska återinföras, som ett resultat av en bred uppgörelse mellan partierna. Riksdagen har fattat ett sådant beslut och en parlamentarisk utredning ska tillsättas av regeringen. En parlamentarisk utredning arbetar ca ett-två år, därefter lämnas utredningen till regeringen, som skickar utredningen på remiss till olika instanser i samhället. Utifrån utredningen och remissvaren skriver regeringen en proposition till riksdagen där man fastställer förändringarna. Sammantaget - om allt går väl, så kommer de första utdelningarna att ske om ca 3-5 år. 

Svärdsorden fungerade i princip så tidigare att officerare fick någon av de fem ordensklasserna, underofficerare fick Svärdstecknet och underbefäl/manskap Svärdsmedaljen i silver. Fördelningen hänger samman med hur ordnar förlänas internationellt: där får i princip generaler storkors och riddarkors går till OF 1-3 och jag gissar att det i Sverige skulle inkludera specialistofficerare.

Det fanns ett antal klasser som förlänades då Sverige var i krig, Riddare med stora korset av 1 och 2 klass samt Svärdsordens krigskors i guld, silver och brons som infördes 1952 men aldrig förlänades. 


Hur skulle du vilja se att Svärdsorden förlänades, på vilka grunder? Finns det någon idag levande svensk som skulle vara värd RmstkSO 1 eller 2 klass?

 

Edited by jonar242

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now×