Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten:Amerikanskt amiralsbesök i marinen

Recommended Posts

Den stora multinationella marinövningen Baltops 2018 pågår för närvarande i södra Östersjön. Ett 40-tal fartyg, 60 stridsflygplan och fler än 4 000 deltagare från 19 nationer deltar i denna årligen återkommande övning. Sverige deltar i år med en ubåt från första ubåtsflottiljen. Idag besökte viceamiral Lisa M Franchetti Sverige och marinbasen i Karlskrona för att möta den svenska marinchefen, konteramiral Jens Nykvist.

Amiral Franchetti är chef för amerikanska sjätte flottan och även chef för Striking and Support Forces Nato, det är i den sistnämnda rollen hon även ansvarar för övningen Baltops. Under sitt besök i Sverige fick hon besöka korvetten HMS Karlstad som för närvarande är till sjöss och genomför sjöövervakning. Fartygschef Bernt Andersson visade sitt fartyg som skiljer sig i storlek från de fartyg den amerikanska flottan opererar, men där ändå likheterna i hur man jobbar är påtagliga mellan den svenska och amerikanska flottan.

— Det var ett mycket lärorikt och trevligt besök vars tyngdpunkt låg på samarbete mellan länderna, helt enligt den anda som Baltops bygger på, sade amiral Franchetti efter besöket.

1

Även den svenska marinchefen, konteramiral Jens Nykvist var nöjd efter besöket:
— Det är alltid roligt att visa upp den svenska marinen för viktiga samarbetspartners. Vår styrka och specialitet ligger i att operera i den särskilda Östersjömiljön där Baltops går. Det gäller såväl ytfartyg, ubåtar som amfibiestyrkor - där är vi mycket duktiga.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  ×