Jump to content

Försvarsmakten:Samverkan, högt tempo och sista övningen med korvett typ Göteborg


Recommended Posts

Klockan är strax innan 09:00 och vaktavlösning pågår inne i stridsledningscentralen ombord på HMS Sundsvall. Fartyget patrullerar tillsammans med fyra andra korvetter längs en kustremsa på ostkusten. Det finns misstankar att ett fientligt fartyg befinner sig i närheten och tillsammans med flygande enheter bygger styrkan upp ett målläge med passiva system för att inte röja sina egna positioner.

En av de övergripande målsättningarna för övningen Swenex är att utveckla förmågan till gemensam sjömålsstrid med sjö- och flygstridskrafter. I det pågående scenariot söker man efter ett fientligt fartyg. De sjögående stridskrafterna får stöd från flygande enheter där helikopter 14, helikopter 15, Jas 39 Gripen och ASC 890 ingår.

−     Det är jättebra att Swenex sammanfaller med flygvapnets nationella övning. Det gör det möjligt att genomföra samövningar av det här slaget. Samverkansbitarna är viktiga för att kunna nå full effekt, säger Michael Langhard som är ytstridsofficer ombord på HMS Sundsvall.

Ubåtsräddningsfartyget HMS Belos spelar motståndare och befinner sig just nu på okänd position. Att försöka passera kustremsan utan att bli upptäckt av de patrullerande fartygen eller sensorerna från de luftburna enheterna kommer inte att bli en enkel uppgift för motståndaren.

Ett fartyg måste klara av att genomföra yttre och inre strid samtidigt

Styrkan bygger snabbt upp ett målläge över området i flera steg med passiva system och det fientliga fartygets position blir nu känt. I stridsledningscentralen ger stridsledningsofficeren order om att förbereda två robotar för anfall.

Mitt i förberedelserna går brandlarmet, en brand har brutit ut i byssan och kocken har blivit brännskadad. Fartyget måste klara av att bekämpa motståndare, så kallad yttre strid, samtidigt som man ska klara av att hantera en brand och skador ombord. Släckningsarbete påbörjas direkt och fartygets sjuksyster tar hand om den skadade kocken. Samtidigt som rökdykare arbetar med att bekämpa elden och minska rökspridningen i fartygets utrymmen ökar tempot inne i stridsledningscentralen. Order för att genomföra insats mot det fientliga fartyget har inkommit och två sjömålsrobotar skjuts figurerat iväg mot målet.

Sista övningen för HMS Sundsvall som korvett typ Göteborg

Övningsmomentet blev lyckat och samarbetet med de flygande enheterna resulterade i att det gick snabbt att bygga upp en mållägesbild. För besättningen ombord på HMS Sundsvall är Swenex den sista övningen som genomförs som korvett typ Göteborg. Fartyget ska efter sommaren avrustas för att byggas om till korvett typ Gävle. En fartygsklass går nu i graven, men till förmån för att moderniseras till en fartygsklass som kommer att bli både modernare och snabbare. Korvett typ Gävle kommer fortfarande ha kvar samma förmåga och kunna lösa samma uppgifter. Inriktningen är att både HMS Gävle (som precis har påbörjat arbetet med ombyggnationen) och HMS Sundsvall ska vara operativa från andra halvåret 2020.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...