Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten:Ny lag skapar bättre förutsättningar för ett säkrare Sverige

Recommended Posts

I dag antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag, vilket välkomnas av Försvarsmakten. — Den nuvarande lagen har under lång tid varit i behov av modernisering och därför är vi glada för att riksdagen idag klubbat igenom den nya lagen. Vi ser att den ger både oss och Säkerhetspolisen i våra tillsynsroller bättre förutsättningar att stärka Sveriges säkerhetsskydd, säger kommendör Jan Kinnander, ställföreträdande chef för Säkerhetskontoret vid Must.

Lagen innehåller bland annat modernare bestämmelser om informationssäkerhet. Den är också tydligare vad gäller säkerhetsskyddsansvaret för de samhällsaktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Regeringen förväntas i närtid besluta om en tillhörande säkerhetsskyddsförordning där Försvarsmakten och Säkerhetspolisen även i fortsättningen får meddela föreskrifter och utöva tillsyn. Försvarsmakten har aktivt deltagit i framtagandet av lagstiftningen.

— Det kan inte ha undgått någon att det finns säkerhetsbrister i samhället, det har visat sig ett antal gånger under senare år. Nu får vi ett verktyg som hjälper oss i arbetet att förebygga dessa i framtiden. Det känns också bra att lagstiftningen taktar med totalförsvarsplaneringen som nu pågår med full fart, säger Jan Kinnander.

Lagen träder ikraft den 1 april 2019 och ersätter säkerhetsskyddslagen från 1996.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  ×