Jump to content
Sign in to follow this  
Perman

Landsort och Arholma mot nya äventyr?

Recommended Posts

Enligt uppgift på Flottan gruppen på FB så ska HMS Landsort och HMS Arholma, som bägge legat i malpåse sedan 2009-10, ha förflyttats med en hjälp av en av de nya bogserbåtarna för underhållsarbete. Detta kan betyda två saker. Det som ligger närmast är att man inte har uteslutit fartygens användande i framtiden och att man därför vill lägga lite underhåll på dem. En annan möjlighet men som är mindre sannolik är att man verkligen avser att använda dem.

 

Om vi för ett ögonblick antar att de ska användas - vad kan man använda dem till? Min gissning är att de inte ska upprustas till Koster klass. Det skulle nog vara alltför kostsamt. Däremot så skulle de kunna konverteras för en mindre kostnad till EOD (Explosive Ordnance Disposal) fartyg eller möjligen till patrullfartyg (alt att ett av fartygen blir EOD fartyg och det andra patrullfartyg). Ett tredje mindre patrullfartyg skulle möjliggöra att det ett av dem stationeras vid Käringberget i Göteborg och därmed avsevärt förstärka den marina närvaron på västkusten. Sedan HMS Jägaren togs ur tjänst 7 april 2016 så har det som bekant endast funnits ett antal bevakningsbåtar i 17. bevakningsbåtskompaniet i Göteborg (patrullfartygen av Stockholmsklass verkar av någon anledning inte patrullera längre västerut än i höjd med Kullens fyr). Att använda f. d. minröjare som patrullfartyg är något som t ex Royal Navy har utnyttjat under de senare decennierna för att bl a kunna bevaka farvattnen utanför Nordirland. Att ha tillgång till ett dedicerat EOD fartyg tror jag har varit ett önskemål inom marinen under lång tid.

 

/Per

Edited by Perman
  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nej jag har inte hört eller läst några mer nyheter om varför man ska utföra underhåll på ARH och LDO. Dock så verkar det lite anmärkningsvärt att man i dessa tider med en väldigt snål budget och stora investeringar i ubåtar och spionfartyg som slukar pengar ändå vill lägga pengar på dessa fartyg som har legat länge i malpåse. Det skulle man nog inte göra om man inte avser att använda dem på nåt sätt. Uppgradering till Koster-klass tror jag som sagt inte på pga kostnaderna. Vilka mer uppgifter finns då som skulle kunna vara aktuella?

 

• Att ett av dem konverteras till EOD fartyg tror jag kvarstår som möjlighet. Mellanhöga odds.

• Att ett eller bägge fartygen ska konverteras till patrullfartyg är en möjlighet men med låga odds.

• Att ett av dem blir lag- och stödfartyg för de sex spaningsbåtarna inom sjöstridsflottiljerna är inte orimligt men med låga odds.

• Stödfartyget för 4e Sjöstridsflottiljen HMS Trossö får ju livsuppehållande åtgärder f. n. och skulle behöva ersättas inom en snar framtid, men dessa fartyg är väl ändå för små för att ersätta henne? Extremt låga odds.

• Liknande uppgifter som HMS Styrsö HMS Styrsö ) har fått i Karlskrona finns det säkert behov av, speciellt om man i framtiden ska basera fler fartyg vid Musköbasen. Relativt höga odds för ett av fartygen.

• Ersättning av veteranen torpedbärgningsfartyget HMS Pelikanen är också en möjlighet, men hon ska nyligen ha fått en mindre livstidsförlängning. Relativt höga odds för ett av fartygen.

• Möjligheten finns också att det är en utländsk kund som har fattat intresse för dessa fartyg, och närmast till hands är då den singaporeanska marinen som kan ha köpt fartygen antingen för att uppgradera dem till Bedok-klass för att komplettera de befintliga fyra fartygen. De kan också ha köpts som reservdelsfartyg för att man ska kunna hålla Bedok-klassen i tjänst så länge som möjligt. Relativt höga odds för bägge fartygen.

• Att fartygen bara får underhåll och sedan återgår till malpåsen är också ett alternativ. Svårt att bedöma oddsen men kanske högre odds än vad jag först trodde.

 

Någon av Blågul kanske kan göra en s. k. poll med olika alternativ enl ovan för att se vem som sedan gissar rätt i slutändan? Själv skulle jag nog hålla en slant på att RSN (Republic of Singapore Navy) har köpt dem, för jag tror inte att det finns pengar inom FM för att underhålla dessa utan att det finns en plan för deras utnyttjande. Eftersom det tydligen bara är två av Bedok-klassens fyra fartyg som ska genomgå fullständig renovering och modernisering så är väl det troligaste alternativet ändå att de är köpta som reservdelsfartyg.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...