Jump to content

Försvarsmakten:Metoder, taktik och snabba beslut i fokus


Recommended Posts

Brigadstridsledningsövningen, Brigstri 18 är slut. Det övergripande syftet med övningen var att träna bataljonsstaber att leda sina förband i fält i brigads ram. – Jag tycker övningen gett oss bra träning. Det var mycket planering under stor tidspress i början och under andra halvan av övningen har vi fått bättre möjligheter att öva enligt de metoder och handböcker vi ska följa, säger major Kristian Sandahl, stabschef på 71:a bataljonen från Södra skånska regementet.

Brigstri är en övning där endast staber ingår. Det är ett effektivt sätt att fokusera på just hur man leder och styr arméns förband i till exempel ett nationellt scenario. Övningen har genomförts i området kring Skövde garnison och på Skövde övningsfält och är också ett stort steg mot den stora Natoövningen Trident Juncture i Norge, den genomförs i oktober-november i år och har cirka 35 deltagare från närmare 30 nationer. Där kommer förbanden att ställas inför ytterligare utmaningar när de ska ingå i en brigad tillsammans amerikanska och finska förband.

Våga ta beslut

– Vi har varit noga med att ha bataljonsstaberna i fokus under hela övningen, det har visat sig vara en framgångsfaktor. Det har blivit många taktiska överväganden och bataljonscheferna har fått öva mycket beslutsfattning under tidspress. Tidspressen har också medfört att cheferna har fått ta beslut på osäkert beslutsunderlag och det är bra, jag brukar säga att man måste kunna släppa ledstången ibland och våga ta beslut, berättar överstelöjtnant Tommy Sjödén, ställföreträdande chef för Markstridsskolan och övningsledare för Brigstri 18.

– Vi ser tydligt att övningen har utvecklat bataljonsstaberna i sitt arbete. Övningen har också skapat tillfällen till parallellplanering och förtänksamhet, speciellt viktigt är det att ha förtänksamhet i hur man använder stödförbanden effektivt, fortsätter Tommy Sjödén.

Elever i staberna

Under Brigstri 18 deltar även eleverna som nu går utbildningen Taktisk kurs armén, TakA, vid Markstridsskolan, en utbildning som är inriktad både mot kompanichefsrollen och en befattning i bataljonsstab.
– Det har varit positivt att vi fått möjlighet att öva med eleverna, de tillför kloka tankar och har färska kunskaper och en välfylld verktygslåda med sig. De har också kommit in i stabens arbete och metoder snabbt och på ett bra sätt, berättar Kristian Sandahl.

Hektisk inledning

Fanjunkare Johan Zelander är stridsledare på 71:a bataljonen och gör sin första Brigstri.
– Min första övning med en befattning i staben var på Aurora i fjol och nu under Brigstri kan jag konstatera det är ett betydligt högre tempo. Vi har tyvärr haft lite problem på grund av att vi inte är fullt bemannade, bland annat har vi ingen stabsassistent. Sedan blev inledningen av övningen väldigt hektiskt med många uppgifter att lösa samtidigt, det gjorde att det blev mycket stridsledning men nu efter halvtidsutvärderingen har det börjat fungera bättre, berättar Johan Zelander.
– Ett exempel är att rapporteringen in till brigadledningen har börjat fungera, därigenom har det blivit bättre uppföljning på det aktuella läget för alla ingående förband i brigaden. Fördelningen av uppgifter mellan förbanden har blivit bättre och vi också hunnit lämna förslag till på uppgifter som vi kan lösa. När alla hjälper till ger det i sin tur cheferna större handlingsfrihet och hela brigadens lägesbild blir klarare, säger Johan Zelander.

Leda hel bataljon

Under Brigstri har brigadens samtliga förband ingått med sina bataljonsstaber, ett av de så kallade funktionsförbanden är 21:a ingenjörbataljonen som bidrar med sina fältarbetsresurser. Överstelöjtnant Jonas Larsson är bataljonschef.
– Vår bataljonsstab har fått mycket bra träning under Brigstri. I början var läget lite svårt, bland annat på grund av att vi är en tillfälligt sammansatt stab som inte hunnit jobba ihop oss. Men efterhand har vi funnit formerna och det fungerar bättre och bättre. Det som är mycket positivt är att vi fått möjlighet att leda hela bataljonen under två dygn, vi är ju annars en bataljon som lätt splittras när delar av vårt förband skickas till hit och dit för att understödja anfallsrörelser eller fördröja, berättar Jonas Larsson
– I början av övningen var det mycket hög tillämpningsgrad i övningsspelet men sedan har vi fått möjlighet att arbeta efter våra metoder på ett bättre sätt. Sammanfattningsvis vill jag säga att det har varit en mycket bra övning där vi når de flesta av de målsättningar vi satte upp innan, säger Jonas Larsson.

Snart dags för Våreld

Men även om Triden Juncture kommer först i höst blir det ingen lång paus för förbanden som deltagit i Brigstri 18. Om en och en halv vecka drar övning Våreld igång, den genomförs i Skövde och i Kvarn. En övning som tar vid där Brigstri 18 avslutade och tar förmågan ytterligare ett steg framåt, genom att i stor skala öva både soldater och officerare. Under Våreld kommer också Markstridsskolans elever som nu genomför Taktisk kurs armé, TakA, att få truppföra i sin roll som kompanichef.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...