Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten:Funktionsövning i ubåtsjakt visar att ubåtsjaktförmågan har stärkts

Recommended Posts

I Stockholms södra skärgård och i Gotska sjön pågår just nu årets stora funktionsövning i ubåtsjakt. Tillsammans med enheter från Finland, Frankrike och USA övas en internationell tillfälligt sammansatt styrka för att öka vår gemensamma förmåga inom ubåtsjaktområdet. Övningen har även för första gången förstärkning av den sjöoperativa helikoptern 14F.

Varje år genomför chefen för Fjärde sjöstridsflottiljen en ubåtsjaktövning för att utveckla vår förmåga att genomföra ubåtsjaktoperationer och försvara Sveriges territoriella integritet. Deltagandet utgörs av flera tillfälligt sammansatta förband som även innefattar internationella enheter vilka har bjudits in för att öva inom ramen för värdlandsavtalet.

Riksdagen har i sitt inriktningsbeslut för Sveriges försvar 2016-2020  tydligt angivit att ubåtsjaktförmågan ska stärkas under perioden. Under den här övningen ser man resultatet av detta arbete genom återinförandet av det passiva sensorsystemet ombord på Spaningsbåtarna och den sjöoperativa helikoptern 14F som är försedd med doppsonar (sonar 234).

Överraskning och snabbheten är styrkan inom ubåtsjakten

Vid större geografiska områden är snabbheten att kunna söka av området avgörande för att förhindra främmande undervattensaktiviteter. Den sjöoperativa Helikopter 14F är därmed en nödvändig resurs inom ubåtsjakt.

− Vår styrka är att vi kan överraska och sedan leda in ett fartyg till målet för att genomföra ett vapenanfall, berättar Björn som är taktisk officer i en av helikopterbesättningarna.

Att söka med en aktiv sonar efter en ubåt i vattenvolymen kan jämföras med att söka efter någon i ett mörkt rum med en ficklampa. När ett fartyg slår på den aktiva sändningen under vattnet är det som att tända en ficklampa i ett mörkt rum. Den som lyser med ficklampan kan endast se där lampan lyser. Blir man upptäckt är det svårt att gömma sig igen. Nackdelen är att den som gömmer sig i mörkret kan se vart du är när lampan tänds och därmed undvika att hamna i ljusskenet genom att hitta ett gömställe. Dessutom kan den som gömmer sig fortfarande höra fotstegen i rummet även om ficklampan släcks igen. Detta medför att ubåten ofta har ett övertag och kan manövrera till sin fördel. Helikopterns styrka är att den inte hörs under vattnet och skapar en osäkerhet för ubåten. Man kan vara gömd i ett mörkt rum där inga fotsteg hörs och en ficklampa kan tändas precis vart som helst. Ubåten kan då inte få en förvarning genom att lokalisera vart fotstegen är vilket gör att dess övertag minskar. Ubåten får inte möjlighet att gömma sig och hålla sig undan på samma sätt. Tack vare helikopterburen ubåtsjaktförmåga skapar vi oss ett övertag.  

tre viktiga faktorer

Det finns tre viktiga faktorer i ubåtsjakt: överraskning, snabbhet och vilseledning.

− Man ska vara snabbt på plats, kunna överraska och klassificera. Det viktigaste är att helikoptern kan klassificera mål, det är nödvändigt. Det ska vara kort men kärnfullt, säger Per Smith, tillhörande tredje helikopterskvadron.

Efter att Helikopter 4 avvecklades har marinen saknat helikopterburen ubåtsjaktförmåga fram till införandet av helikopter 14F. Nio av de 18 stycken medeltunga helikoptrar benämnda HKP 14 som Sverige har beställt ska bli sjöoperativa, HKP 14F, där F står för den senaste versionsbeteckningen av helikoptertypen. Fem stycken kommer att bli försedda med sonar 234. Helikopter 14F kommer i framtiden även bestyckas med lätt torped och kommer då själva kunna genomföra vapenanfall.

 

 

 

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  ×