Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten:Sökningen utanför Helsingborg avslutad

Recommended Posts

Den minsökning som HMS Sturkö genomfört under den gångna veckan är nu avslutad. Det som tar vid nu är en analys av resultatet, som görs på MWDC (Mine Warfare Data Center) på 4.sjöstridsflottiljen i Stockholm.

Anledningen till sökningen var upptäckter i gamla brittiska arkiv som  behövde undersökas. De berättade om hur brittiska flygplan hade fällt ett 20-tal minor utanför Helsingborgs hamn under 1942. Dessa uppgifter var inte tidigare kända och det var därför angeläget att undersöka om minorna fanns kvar, eller om de hade röjts efter krigsslutet.

1

Varierande förutsättningar

På vissa ställen i sökområdet är botten mycket stenig och beväxt. Stenarna ger upphov till en massa ekon som påminner om minor och som därför måste undersökas vilket tar tid. Beväxningen på botten gör det dessutom svårt att säkert urskilja vad det är som filmas. Slutligen är det stundtals mycket strömt, vilket gör att undervattensfarkosten är svår att hålla stilla vid intressanta objekt. Fartygstrafiken är mycket omfattande men den har inte påverkat sökningen.

—Jag vill verkligen ge beröm till övrig fartygstrafik, särskilt färjorna som trafikerar Helsingborg-Helsingör. De har visat stor hänsyn och underlättat vårt jobb, säger Johan Månsson som är fartygschef på HMS Sturkö.

Nästa steg

Nu väntar analys av resultatet på MWDC som kommer att ta upp till två veckor. Svaret på analysen bestämmer vad nästa steg blir, exempelvis om fler sökningar i området är nödvändiga. Totalt fälldes närmare 175 000 minor i Östersjön och Västerhavet. Av dessa uppskattas ungefär tio procent ligga kvar. Ett antal minor röjs varje år av svenska marinen eller av övriga nationer runt Östersjön.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  ×