Jump to content
Sign in to follow this  
Reservingenjör

Handhavande AK5 - olika metoder

Recommended Posts

Varför beskriver reglementet två olika sätt för ladda - byta magasin - patron ur på AK5?

Och att den första metoden måste behärskas innan man får använda (den mer smidiga) metod två?

Det är inte pedagogiskt enligt mig.

Är det kanske så att metod ett lärs ut lite hastigt, för att man måste, för att sedan ersättas av metod två för vidare drill?

(Jag har endast en hastig utbildning/info på AK5)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Reservingenjör

Nu tar jag det ur minnet, men det låter som om du syftar på SoldR mtrl vapen Ak 5 från 2004.

 

Då fanns det endast en godkänd metod för laddning. Laddning kräver nämligen att du använder manöverhandtaget på vapnet, och kravet var då att du skulle använda höger hand för att göra detta.

 

För patron ur så fanns det också bara ett godkänt handhavande.

 

Däremot omladdning med ammunition kvar, den fanns i två metoder. Grundmetoden var att ta ner vapnet till höften (i stående och knästpende, ej liggande) och arbeta med höger hand. Allt annat gjordes med grundmetoden och alla hade ändå magasinsfickorna anordnade på höger sida, för att det var ändå så vi alltid gjort, och det här var den enda, godkända metoden från tidigare SoldR mtrl P.

 

När reglementet kom 2004 som medgav att du kunde använda vänster hand för omladdning, förutsatt att det fanns ammunition kvar och att du inte behövde nyttja manöverhandtaget så minns jag ingen som faktiskt byggde om utrustningen, för "det här var ju som vi alltid gjort" och tidsskillnaden var ändå minimal. Det som däremot var fördelen med metod två var ju en högre eldberedskap vid snabba lägen och vid omladdning under förflyttning mellan eldställningarna.

 

Men som jag sa, det var inte många som byggde om sin stridsväst för det och alla genomled inte heller fullt tillämpade stridsskjutningar där metod två verkligen kom till sin rätt.

 

Det var först med SoldR mtrl vapen Ak 5C/D, den nya skjututbildningen och närkampssystemet som det blev modernt att alltid hålla i pistolgreppet och göra allt med stödhanden. Men då hade vi ju också reglage på bägge sidorna om vapnet (sista skottsspärren tillkom).

 

Strax innan julen 2017  så kom "Manual Ak 5C/D" ut (Reglemente har fått en ny betydelse och vapnen har därför fått manualer och förband har fåt handböckerr) men jag har inte hunnit läsa igenom den ännu. Jag ber att få återkomma om jag upptäcker något revolutionerande.

Edited by Adeptus Bellum

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Adeptus Bellum

Ja, just så.

Som jag ser det ska man alltid byta magasin med vä hand, och hö kvar på pistolgreppet (högerhänt skytt). Detta är väl ändå det moderna sättet att byta magasin?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett varningens ord:
Reglementen och manualer uppdateras kontinuerligt baserat på skarpa erfarenheter i syfte att vi ska vara farliga för fienden, inte för oss själva. Använd därför alltid senast fastställda publikation!

- Manual Automatkarbin 5, 2018 års utgåva, är den som gäller.
- SäkI-serien är ersatt av SäkR och

- räkna med att pappersutskrifter har ett maximalt bäst-före-datum på en månad.

 

14 hours ago, Reservingenjör said:

@Adeptus Bellum

Ja, just så.

Som jag ser det ska man alltid byta magasin med vä hand, och hö kvar på pistolgreppet (högerhänt skytt). Detta är väl ändå det moderna sättet att byta magasin?

 

Modernt och modernt, det här är som du kanske märker en fråga "som jag går igång på".
Det finns inget "modernt" sätt att hantera vapen på och eventuella omladdningar. Vapen är konstruerade för att användas på ett visst sätt. Sen så kan människor hitta på saker, eller bygga om vapnen.

 

Tittar vi på FN FAL och Ak 4 så sitter manöverhandtagen på vänster sida. Vapnen är från början konstruerade för att höger hand skall hålla i pistolgreppet och du skall använda vänster hand för att placera magasinet i magasinsstyrningen och för att dra i manöverhandtaget. Då är det även självklart att du använder vänster hand för att avhjälpa eldavbrott.

Nackdelen med FN FAL (jämfört med Ak 4) är att människor råkat hänga upp vapnet på sin stridsutrustning med manöverhandtaget och blivit besvikna när de försökt skjuta då slutstycket till del varit öppet och släppt in lera eller klämt något i patronläget p.g.a. den halvdana mekanismrörelsen.

 

Sen hoppar vi till Avtomat Kalashnikov.

Vapnet konstruerades strax efter andra världskriget och fick säkringsluckan och manöverhandtaget på den högra sidan. Vapnet är konstruerat för att användaren skall använda sig av höger hand för att dra i manöverhandtaget och då sker även laddningen med höger hand. Så länge som det finns ammunition i magasinet så behöver du inte röra manöverhandtaget, men magasinen har ingen sistaskottsspärr och den ryska doktrinens fäbless för automateld gör att jag är ganska säker på att magasinsbyte enligt metod 2, sällan har tillämpats.

Däremot så är det modernt idag och det finns ju överallt på Youtube hur människor håller i pistolgreppet medans de byter magasin med vänster hand för att sedan vinkla vapnet, ta sig förbi magasinet under vapnet eller ta sig över eventuella optiska riktmedel på ovansidan för att dra i manöverhandtaget...

Det ser kanske häftigt ut, men frågan är om det egentligen gör något bättre, "Stay in the fight"-mentaliteten är i det här fallet suboptimalt.

 

Ett annat exempel där användare hittar på saker med äldre konstruktioner är Ar 15/M16/M4. Vapnet är konstruerat med ett manöverhandtag längst bak och tanken är att du skall använda höger hand för att dra i handtaget när du skall ladda eller åtgärda eldavbrott. Det är också enda gången du ska behöva dra i manöverhandtaget då vapnet har sistaskottsspärr som du släpper på genom att trycka på knappen på vänstersidan.

Trots detta så fick någon för sig att det var "bättre" att alltid hålla i pistolgreppet och senare dra i manöverhandtaget med vänster hand. När du gör på detta viset så fanns det från början inte så mycket manöverhandtag att hålla i och sitter hylsan fast, då får du slita lite och då hade du nog löst problemet snabbare genom att släppa pistolgreppet och använda hela högernäven (plus att snedbelastningen faktiskt rutit av dem). Därför så finns det idag en marknad för manöverhandtag som är byggda för att kunna manövreras med stödhanden, även om skjuthanden håller i pistolgreppet (d.v.s. det finns manöverhandtag där vänsterskyttar har mera att greppa på högersidan för den handen).

 

Då kommer vi till Automatkarbin 5, FN FNC...

Vapnet är konstruerat med manöverhandtaget på höger sida då det sitter i slutstycket. Fördelen med detta är att du lätt kan trycka till manöverhandtaget om vapnet är mycket smutsigt och inte slutstycket låser.

FN FNC/Ak 5 hade från början inte heller någon sistaskottsspärr och därför så var tanken att laddning skulle genomföras med höger hand. Har du patroner kvar så kan du givetvis använda vänster hand för att byta magasinet, men har du skjutit slut så var tanken att du skulle använda höger hand.
I och med ombyggnaden av Ak 5A till C (och modifieringen av D-vapnen) så fick vi en sistaskottsspärr på vänster sida och därför så är det inte "mekaniskt fel" att använda vänster hand vid omladdning, men vapnets konstruktion säger ändå att du skall dra i manöverhandtaget med höger hand "egentligen". Enligt den nu gällande manualen så är det upp till skytten själv om denne vill använda höger eller vänster hand för att dra i manöverhandtaget. Det är enligt manualen en smaksak och upp till den enskilda skytten, men vi som utbildare brukar i ett inledande skede endast acceptera en metod intill dess att användaren är säker på handhavandet.

 

Min erfarenhet är att ja, det är relevant att använda vänster hand för många åtgärder, speciellt kopplat till närkamp och korta stridsavstånd. Men sen kommer vi till eldavbrott med öppen mekanism.

Då ska du dra bak manöverhandtaget, titta i patronläget och eventuellt skaka vapnet.

Vid dessa åtgärder så är det en betydligt säkrare metod att nyttja högerhanden för att dra i manöverhandtaget, särskilt då du får mera kraft i draget när du är på rätt sida om patronen sitter fast.

 

Likheten mellan Ak 5 och M16 är dessutom att du måste använda högerhanden för att dra bak manöverhandtaget vid patron ur, då du måste trycka in knappen på vänster sida för att haka upp mekanismen.

 

Så modernt och modernt... Ta det med en hälsosam nypa salt är du vänlig. Ibland är det relevant, ibland är det bara att krångla till det i onödan.
 

 

7 hours ago, employed said:

Borde inte nyare SkjutR AK stå över denna äldre publication? 

Det beror på och det är inte alls självklart.


Att fastställa (och även upphäva) reglementen är en uppgift som stridskraftchefer (tidigare inspektörer) och vissa andra generaler har mandat att göra. Detta görs allt som oftast i förorden till reglementena där dessa fastställs för tillämpning och ofta så upphävs tidigare reglementen i samma förord (se exemplet i http://www.luftvarn.se/ulv/soldr_mtrl_ak5.pdf).

 

Det kan även komma en separat skrivelse som upphäver en hel hög med gamla reglementen (vilket hände under den strategiska black outen).

Sen så när vi säger "SkjutR" så har i alla fall jag varit ganska så slarvig, och allt som oftast så menar vi egentligen den av MSS fastställda och just nu gällande övningsförteckningen. Men jag har länge sagt  SkjutR NY för att då vet alla som är uppvuxna med SkjutR A PEK 1 och 2 vad jag menar. Sanningen att säga så låter ju SkjutR bättre än ÖFT också...

EDIT: Här kan jag dock behöva göra avbön, SkjutR Grunder tar faktiskt upp en SkjutR Automatkarbin där ÖFT ingår... Jag kanske har missat ett reglemente lik förbannat! :angry:

 

I gamla SkjutR A PEK  från 1994 (?) så hade vi både ett utbildningspaket för utbildaren och övningsförteckning med färdiga planer i samma böcker. Vi slutade att använda planerna och övningarna ur Skjutreglemente för Armén, Pansarskott, Eldhandvapen och Kulsprutor och ersatte dem med diverse övningsförteckningar, trots att Skjutreglemente för Försvarsmakten, Grunder, fastställdes först 2011, men det står likväl:
 

Quote

I samband härmed upphävs SkjutR A PEK 1, 1994 års utgåva (M7742-111002) och SkjutR A PEK 2, 1994 års utgåva (M7742-111012), utom de avsnitt som berör pansarskott och kulspruta m/58.

 

SkjutR FM Grunder handlar ju som bekant om att utbilda utbildaren och övningsförteckningarna uppdateras med jämna mellanrum av MSS. Det fina med den uppdelningen är att ett reglemente skall innehålla universella sanningar som gäller och som faktiskt ska vara svåra att kladda och ändra i, medans ÖFT Automatkarbin kan komma ut en gång per år baserat på erfarenheterna från föregående utbildningskull.

Edited by Adeptus Bellum
Åtgärdade faktafel. (fort och fel ni vet)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för ett uttömmande svar!

Jag är utbildad på AK4 och kan det vapnet bra. AK5 har jag bara fått en kort introduktion på. Att hantera manöverhantaget med höger hand när man laddar, åtgärdar eldavbrott och gör patron ur känns naturligt, men att byta magasin känns bättre med vänster hand.

 

11 hours ago, Adeptus Bellum said:

Enligt den nu gällande manualen så är det upp till skytten själv om denne vill använda höger eller vänster hand för att dra i manöverhandtaget

 

Det uppskattas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Otroligt mycket enklare att byta magasin och göra mantelrörelse med vänster hand. Det är dessutom mycket snabbare eftersom du aldrig behöver släppa pitolhandgreppet med högerhanden (om du är högerskytt) och snabbt kan fortsätta bekämpa målet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...