Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten:Verka eller dö

Recommended Posts

En besättning som inte kan hantera inre stridssituationer, dvs skadesituationer ombord, kommer få stora svårigheter att fungera i strid. I förlängningen handlar det om att överleva. Grundstötningar med skador på skrov, utslagna system ombord eller skadade besättningsmedlemmar måste kunna hanteras - oavsett läge.

Att utveckla och stärka marinens beredskap för inre strid är ett av Sjöstridsskolans uppdragen. Av den anledningen genomfördes förra veckan Marinens Inre Strid Seminarium, MISS, för femte året i följd. Inbjudna till MISS-dagarna är företrädare från de sjögående förbanden, representanter från olika myndigheter samt leverantörer till Försvarsmakten.

Stefan Dahlberg har haft projektansvaret och tillsammans med kollegor på Sjösäkerhetssektionen har han arrangerat två dagar med fokus på inre strid.

–  Det här är ett viktigt tillfälle för erfarenhetsutbyten och för att knyta kontakter. Även om det till exempel finns fasta strukturer för hur en besättning på en viss fartygsklass ska agera, kan det ändå skilja lite mellan fartygen. Det blir alltid lite olika kulturer på fartygen. Det här är ett ypperligt tillfälle för fartygscheferna att jämföra och dela med sig, säger Stefan Dahlberg.

MISS-dagarna har egentligen tre ben som alla är lika viktiga. Det är dels ett antal gemensamma seminarier i ämnet verkanstålighet, dels mässhallen där inbjudna leverantörer demonstrerar nya och kommande produkter och lösningar, och det tredje och minst lika viktiga benet är spontana möten vid pauser, fika och måltider.

Både danska och norska motsvarigheten till svenska Sjöstridsskolan har varit på plats under MISS och berättat hur de jobbar med verkanstålighet inom sina respektive länders marina verksamhet.

– Vi samarbetar med båda Norge och Danmark redan idag, framförallt genom instruktörsutbyten och lån av utbildningsfaciliteter. Men vi har även tagit hjälp av framförallt norrmännen med att ta fram dräkter till helikopterpersonal på däck, berättar Stefan Dahlberg.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  ×