Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten:NOAK för en starkare armé i fält

Recommended Posts

Under två dagar har representanter från 11 arméförband träffats på Skaraborgs regemente. De har dragit upp riktlinjer och målsättningar för nätverket NOAK armé, ett nätverk för kvinnliga anställda. – Målet är att vi inte ska behöva särskilda forum för sådant som ytterst handlar om sunt ledarskap. Men så länge verkligheten påminner oss om att det inte räcker måste vi ägna särskilt fokus åt kvinnornas perspektiv och situation. Därför skapas NOAK armé, säger arméchef Karl L E Engelbrektsson vid uppstarten av nätverket.

På Skaraborgs regemente har NOAK, nätverk officer/anställd kvinna, funnits enligt dagens organisation i 4 år. En av företrädarna är förvaltare Helen Dahlöf.
– Vårt mål är att vi inte ska behöva särskilda nätverk för kvinnor utan det ska finnas fler kvinnliga förebilder i organisationen men där är vi inte än.

NOAK armé kommer bli ett stöd för de olika nätverken runt om i armén samt till arméchefen. Under uppstartsdagarna har man diskuterat bland annat målet med arbetet samt organisation och metod. Förbanden inom armén är spridda över hela landet och det kräver en enkel men tydlig metod för att få arbetet att fungera.
-Vi ser fram emot att ta nästa steg i arbetet och tror på att vi har mycket att vinna på att samarbeta över förbandsgränserna. Alla behöver inte göra allt, vi har massor av lära av varandras goda exempel, säger Helen.

– Skapandet av ett NOAK för armén syftar ytterst till att bidra till en starkare armé i fält. NOAK på arménivå innebär att vi får systematiserad dialog även på arméchefsnivå och detta ska komplettera det huvudsakliga arbetet som redan sker och alltid måste på respektive förband. Vi måste lära av varandra för att bättre kunna attrahera och behålla fler kvinnor i armén, avslutar arméchefen.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  ×