Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten:Räddningstjänstövning tillsammans med blåljusmyndigheter

Recommended Posts

Brandlarmet går och personalen ombord på HMS Visby tar sig ut ur fartyget. Två personer har blivit rökskadade, en person har fått en benfraktur efter att ha trillat när man skyndsamt skulle ta sig ut på kajen. Vakthavande befäl räknar snabbt in personalen för att konstatera att en person saknas.

Som tur är, är detta bara inledningen på den gemensamma räddningstjänstövningen tillsammans med brandförsvaret, ambulans, polis och Fortifikationsverket. Förberedelserna för losskastning inför veckans flottiljövning fick ett plötsligt avbrott när brandlarmet ombord på HMS Visby gick tidigt på måndagsförmiddagen. Kort därefter fylldes hamnen med fem räddningsfordon, två ambulanser och två polisfordon. En minst sagt ovanlig syn inne på Berga. Till sjöss måste fartygen klara av att hantera olyckor och ta hand om skadade personer själva, men om en olycka skulle inträffa när man är förtöjd larmas räddningstjänsten.

Rökdykare från fartyget påbörjar arbetet med att släcka branden tills räddningstjänsten anländer och tar över släckningsarbetet. Kockarna på fartygen har en fördjupad sjukvårdsutbildning och tar hand om de skadade tills ambulanspersonalen är på plats och ett gemensamt omhändertagande startar. Så fort polisen kommer påbörjas en förundersökning om det kan ligga brott bakom branden. I scenariot fanns utländska varvsarbetare ombord som hade arbetat i utrymmet där elden började. Låg det sabotage bakom?

lära av varandra

Det tillhör ovanligheterna att en gemensam räddningstjänstövning genomförs mellan blåljusmyndigheter för att öva förmågan att hantera en olycka på militärt fartyg i hamn. Den övergripande målsättningen var att öva gemensamma grunder i samverkan och organisera våra gemensamma resurser för insats. Vilka resurser har vi som räddningstjänsten kan använda? Vilken information behöver räddningsledaren av oss för att underlätta insatsen?

– Jag är nöjd. Det var länge sedan vi övade förmågan hos blåljusmyndigheter att genomföra räddningsinsatser i hamn och vid vår bas. Det har varit en lärorik dag som lett till flera nyttiga erfarenheter, säger Antonio Toscano som varit övningsledare.

Deltagande enheter

I övningen deltog Södertörns brandförsvarsförbund, Falck Ambulans, Polisen, Fortifikationsverket, enheter från Amfibieregementet, bogserbåt från Marinbasen samt fartyg och personal från Fjärde sjöstridsflottiljen.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  ×