Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten:"Man måste känna varandra för att kunna lita på varandra"

Recommended Posts

Samarbete mellan olika nationer i Östersjön är en viktig och självklar del för att öka vår gemensamma säkerhet. Under helgen har delar ur Fjärde sjöstridsflottiljen besökt Tallinn och den estniska flottan för att prata om hur det marina samarbetet kan fördjupas.

Under helgen genomfördes diskussioner på två olika nivåer inom ramen för hur nationerna kan utöka det bilaterala samarbetet. Marintaktisk chef, flottiljamiral Anders Olovsson, träffade den estniska marinchefen samtidigt som flottiljchefen för Fjärde sjöstridsflottiljen, kommendör Fredrik Palmquist, träffade den estniska flottans flottiljchef.

– Vi är här för att besöka våra grannar och för att diskutera om det finns några områden inom den marina arenan där vi kan samarbeta de kommande åren säger Fredrik Palmquist.

Respektive nation började fredagen med att presentera sin flotta för att öka förståelsen för varandras förmågor. Resultatet av helgens diskussioner har lett fram till att det kommer att genomföras utbyten inom en rad olika områden inom det marina området under 2018 och 2019.

– Man måste lära känna varandra för att kunna lita på varandra, avslutade Anders Olovsson.

pågående samarbeten mellan nationerna

Sedan tidigare samarbetar Sverige och Estland inom ramen för BOSB (Baltic Ordnance Security Board) där man hjälper till att hantera den stora mängd oexploderad ammunition som finns på Östersjöns botten, samt SUCBAS (Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea) som är ett sjöövervakningssamarbete i Östersjön.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  ×