Jump to content

Information om FVI (Fler Vägar In) och OFFU


Recommended Posts

Hej! 

Jag studerar för närvarande sista året på min kandidatutbildning vid ett av Sveriges universitet. Till sommaren är tanken att jag skall rycka in och genomgå min GU samt förhoppningsvis FOK. Därefter siktar jag, om möjligt, att få gå på Karlberg och studera vidare till officer. Jag har kollat runt efter information eftersom det går ett rykte om att om man redan har en kandidatexamen kommer man endast att gå ett år vid Karlberg innan man är färdig med sin examen (se bifogad länk). Det jag eftersöker är helt enkelt information kring detta: hur kommer det se ut, hur ser karriärsvägen ut efter avslutad OFFU etc. Jag skulle helt enkelt vilja höra era tankar, funderingar samt erfarenheter kring detta! 

Se länk: 

http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-2018/fm2016-10870-28-bilaga-3-bu-18.pdf

Link to comment
Share on other sites

Om FOK fortfarande ersätter befattningsutbildningen skulle jag hoppa över den och gå hela utbildningen först innan du går vidare. Du kommer ha väldigt mycket bättre grund med en komplett utbildning inför din militära karriär och det ses bättre på dom som har gjort allt dom sen ska lära ut och truppleda inom.

Link to comment
Share on other sites

Hej @Recon

 

Stort tack för svar! Du menar alltså att FOK+GMU enbart skulle innebära att man går 6 månader istället för GU på 11? Som jag förstått det (men det kan lika gärna vara fel) så ingår FOK i GU beroende på vilken tjänst man söker vilket utökar GU från 9 till 11 månader. Eller tänker jag fel? 

Link to comment
Share on other sites

Vet att det har förändrats men för ett par år sen kunde FOK ersätta befattningsutbildningen och det står fortfarande så på deras sida men det kan också vara gammal info och att man fullgör sin utbildning och sen lägger på FOK numera. Om det är som förut rekommenderar jag att gå klart först men om det redan är ändrat så är det bara att köra på!

 

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/ovriga-utbildningar/befals-och-officersutbildning/forberedande-officerskurser/

Link to comment
Share on other sites

Hej, Varg

 

Arbetar till viss del med dessa frågor inom FM.. 

 

OFFU är en del av FVI och är FM:s egna officersutbildning på ett år.

OFFU vänder sig till civilt anställda akademiker i FM, med en examen om minst 180 hp

....alternativt specialistofficerare inom FM (som önskar läsa taktisk inriktning).  

För att vara behörig att söka offu ska du alltså ha: 

 

-GU/Vpl 

-minst 180 hp

-Anställning inom FM som civil, SO eller GSS

Ansökqn till OFFU sker via det förband du är anställd vid.

 

Exempel på annons som publicerades för en tid sedan (jag har plockat bort förbandsnamn):

 

"Annonsen vänder sig till dig som idag har anknytning eller anställning vid förband som exempelvis GSS K/T, SO K/T, OFF/T, är civil medarbetare. 

 

Försvarsmaktens officersutbildning OFFU  är en förkortad officersutbildning för dig som har följande:

 

- Militär grundutbildning (GMU+ befattningsutbilding, GU eller värnplikt)
- Anknytning och är väl känd vid förbandet 
- Akademisk examen om minst 180 hp

Efter godkänd examen från OFFU är tanken att du anställs vid förbandet som kontinuerligt anställd taktisk officer med placering vid xxx

 

Utbildningen genomförs vid Militärhögskolan Karlberg (Stockholm) i Försvarshögskolans regi (i huvudsak) under 12 månader med preliminär kursstart v 818.

 

Personer med genomförd grundläggande officersutbildning såsom specialistofficersutbildning K alt T eller övrig reservofficersutbildning genomför utbildningen med lön.

 

Övriga personalkategorier erhåller kadettförmåner under utbildningen.

I ansökan skall följande bifogas:

- Examensbevis från högskola eller universitet
- Militära tjänstgöringsomdömen där tjänstetid och befattning framgår
- Referenser vid Förbandet
- Personligt brev 

Tester genomförs preliminär under tidsperioden v 743-744 och omfattar följande:

- Professionsintervju
- Fystester
- Läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning 

Sista ansökningsdag 16 oktober"

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
On 2017-11-07 at 2:10 PM, Recon said:

Vet att det har förändrats men för ett par år sen kunde FOK ersätta befattningsutbildningen och det står fortfarande så på deras sida men det kan också vara gammal info och att man fullgör sin utbildning och sen lägger på FOK numera. Om det är som förut rekommenderar jag att gå klart först men om det redan är ändrat så är det bara att köra på!

 

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/ovriga-utbildningar/befals-och-officersutbildning/forberedande-officerskurser/


Tack för svar @Recon

Link to comment
Share on other sites

Stort tack för svar @Sgt_M

Om jag förstår dig rätt så söker man alltså via sitt förband, innebär det att man kan söka OFFU via ett förband som inte har lagt ut en annons? Det vill säga att om jag gör min GU vid ett förband, kan jag därefter söka OFFU via det då det är där jag tjänstgjort eller måste jag söka enbart till dom som lägger ut OFFU-tjänster? 

 

Hur kommer utvecklingen se ut för det här, dvs kommer fler förband söka officerare till OFFU eller kommer den "kvoten" fyllas up ganska snabbt? 

Frågorna kanske blev lite röriga nu, säg till isåfall! 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...