Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten:Pansarbasker på!

Recommended Posts

Blod, svett och tårar. Rekryterna på Skaraborgs regemente har under de senaste två veckorna genomfört sin svåraste prövning hittills – övningen "Aldrig ge upp". Nu har de förtjänat att tituleras soldater och är väl rustade att ta sig an den kommande befattningsutbildningen

Under tre månader har rekryterna på Kåkinds kompani på Skaraborgs regemente genomfört grundläggande militär utbildning, den första delen av deras elva månader långa grundutbildning. Det har varit mycket intensiva månader, men det är under det avslutande projektet "Aldrig ge upp" som deras förmåga verkligen har satts på prov.

Utan ordentligt med mat och sömn har de under två veckor övat både soldatfärdigheter och förmåga till uthållighet i fält. De har bland annat övat strid i grupp och pluton med skarp ammunition, genomfört taktisk övergång av vattendrag och genomfört alla delar i den grundläggande överlevnadsutbildningen.

För många har det varit påfrestande och slitsamt. Att inte veta vad som komma skall och när, eller om, man ska få mat har varit krävande.

− Det är mycket som varit jobbigt, men också väldigt spännande och givande. Jag har testat mina gränser och i efterhand känns det som att jag har utvecklats som person och insett att det alltid finns mer att ge, säger Veronica Strandberg, som var gruppchef under övningen

Utsikt över ett land värt att försvara

Efter många dygns prövningar möttes rekryterna i gryningsljuset av marschaller, eldar och en hedersvakt med Regementets fana. Med en vidsträckt utsikt över Vättern läste regementschefen Bengt Alexandersson upp soldaterinran;

Du tillhör nu Försvarsmaktens personal och du utgör en del av dess viktigaste resurs. Det är på oss som Försvarsmaktens förmåga slutligen beror på. Om vi blir angripna ska vi och övriga invånare tillsammans med och våra gemensamma krafter med alla medel försvara vårt land och vår frihet.” Utdrag ur soldaterinran.

− Jag är mycket stolt över det ni har presterat. Ni har fått en bra start på er militära utbildning och ert resultat under dessa veckor är ett bevis på att ni har vad som krävs. Tack för en mycket bra insats och jag välkomnar er som soldater till regementet, säger överste Bengt Alexandersson, som själv ryckte in på Kåkinds kompani på P 4 för över 30 år sedan.

"Bär den med stolthet"

Förutom att rekryterna nu tituleras soldater har de även erhållit den svarta pansarbaskern, vars tecken med den guldfärgade pansarnäven med slagsvärdet är en symbol för pansarförbandens unika förmåga att med högt tempo och överlägsen eldkraft slå en motståndare.

− Pansarbaskern är inget man får, den förtjänar man. Under övningen har samtliga presterat utöver vad ni tidigare trott om er egen förmåga, och ni har verkligen förtjänat era baskrar. Bär den med stolthet, säger Jenny Landberg, kompanichef på Kåkinds kompani.

Läs hela inlägget här >>

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  ×