Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten:Två fall av brott mot tillträdesförordningen

Recommended Posts

Den 25 september genomförde ett amerikanskt signalspaningsflygplan flygning i Östersjön. Flygplanet passerade in på svenskt territorium men passerade ut igen efter att flygplanet av flygtrafikledningen uppmärksammats på att det saknade diplomatiskt tillstånd. Händelsen innebär en överträdelse av tillträdesförordningen.

Den 2 oktober genomförde 21 danska militärfordon transitering mellan Ystad och Lernacken. Transiteringen skedde dock innan formellt tillstånd givits för transporten. Agerandet innebär en överträdelse av tillträdesförordningen.

Försvarsmakten har rapporterat de båda händelserna till Regeringskansliet.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  ×