Jump to content

Recommended Posts

https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=34031

 

Quote

FMV is about to acquire a new Anti-Tank Guided Missile System. The Anti-Tank Guided Missile System is intended to be a tool for small mobile infantry units to engage and defeat foremost tanks with passive and active protection systems. It will be used together with other conventional weapons like rifles, carbines, machine guns, mines, artillery, and unguided anti-armor weapons with the support of all defense force branches, Army, Navy and Air force.

 

The Anti-Tank Guided Missile System is intended to be in use until at least the year 2040 during peace time training and different conflicts, either with less organized paramilitary units or advanced well organized military opponents during a full scale advanced warfare scenario. This include threats, beside the conventional-, from electromagnetic pulse-, high power microwave-, chemical-, biological-, radiological and nuclear weapons and the opponents ever increasing ability to detect, identify, position and counter attack.

 

The Swedish initial purchase order of Anti-Tank Guided Missile Systems is foreseen to include the following hardware for delivery starting no later than Q3 2019.

 

 

Quote

The Anti-Tank Guided Missile System:
1. Shall be able to defeat a modern tank during both day and night time
conditions.
2. Shall have a Fire and Forget capability.
3. Shall have a Lock on after Launch capability.
4. Shall have a range of at least 200-4000m.
5. Shall be man portable.
6. Shall have an IR missile seeker that do not rely on any separate cooling gas
(air-/uncooled).
7. Shall be operable worldwide all year around.
8. Shall be transportable by air, sea and land.
9. Shall be possible to integrate on a vehicle.
10. Shall have a service life of at least 20 years
11. Shall have missiles with a shelf life of at least 10 years.

 

 

Link to post
Share on other sites

Låter som SAABs Bill2 förutom att kravet på räckvidden är lite långt. Fyra tusen meter låter onödigt långt, kommer kosta väldigt mycket med de sista 1500 meterna men kommer behövas extremt sällan.

Link to post
Share on other sites

Kravprofilen passar väl in på MMP och SPIKE-LR

MMP: https://en.wikipedia.org/wiki/Missile_Moyenne_Portée

SPIKE-LR: https://en.wikipedia.org/wiki/Spike_(missile)#Variants

 

 

1 hour ago, Pal said:

Låter som SAABs Bill2 förutom att kravet på räckvidden är lite långt. Fyra tusen meter låter onödigt långt, kommer kosta väldigt mycket med de sista 1500 meterna men kommer behövas extremt sällan.

 

Nja.

I Bill 2-systemet var skytten tvungen att behålla målet i siktet under hela bekämpningsförloppet. Bill 2 saknade också förmåga till både fire-and-forget och LOAL.

Bortsett från de tämligen generella kraven på mobilitet och lagringstid, så tycker jag inte att kraven låter som Bill 2 alls.

 

 

 

 

Edited by Nestor
Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Pal said:

Låter som SAABs Bill2 förutom att kravet på räckvidden är lite långt. Fyra tusen meter låter onödigt långt, kommer kosta väldigt mycket med de sista 1500 meterna men kommer behövas extremt sällan.

Pansarvärnsplutonerna har alltid varit bataljonschefernas egna lilla brandkår med "Trouble shooters". Det vill vi att dom ska fortsätta vara.

 

Jag håller med om att fyra kilometer är lite väl optimistisk i svensk terräng om du skjuter med RBS 55/BGM-71 TOW eller RBS56/BILL. Skjuter du däremot med franska MMP eller israeliska Spike LR (gärna gen 2 :wub: ) så är situationen helt annorlunda.

Tanken med 4-5 generationens pansarvärnsrobotar är att dessa kan skjutas som i ett indirekt läge, t.ex. framför grannkompaniets motståndsnästen när de ser fiendes stridsfordon.

Det innebär att medans tätplutonen öppnar eld med sina pansarvärnsvapen (Rb 57) och motståndaren rullar in i minlinjen så ska robot 58-skyttarna kunna lobba in sina robotar (förhoppningsvis mellan de egna stridsställningar) och med hjälp av "lock on after launch"-läget bekämpa ytterligare mål.

 

Kombinerade vapen. Man måste bara älska den filosofin ;-)

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Åh, jag var obekant med indirekta pv robotar. Mycket intressant, dags att jag läser på märker jag. Jag förstår direkt meningen med sådan räckvidd. Tack för förklaringen.

Link to post
Share on other sites
 • henke changed the title to Ny pansarvärnsrobot RBS 58
 • 8 months later...
 • 10 months later...
On 3/13/2018 at 2:46 PM, Kilo3 said:

Någon som hört något nytt om det här?

 

Upphandling pansarvärnsrobot 58 avbruten av FMV - ändrad planering och finansiering

 

Kan det möjligen bero på att det dröjde så länge (pga. det politiska kaoset) innan det blev klart att FM skulle få de 3 miljarderna som de begärt för nästa år?

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Jag tror mer på att köpet av Patriot, Mjölner (grkpbv90) och eventuellt robot 98 sätter käppar i hjulet för hur mycket mer man kan beställa.
Det har som regel inte tillkommit extra pengar för ovanstående inköp utan det hanteras genom att pengar tas från annat och flyttas till inköp.

Tillskottet utav de 3-4 miljarderna gör ju bara att försvarsmakten står på 0 och får det som krävs för att verksamheten inte ytterligare ska lida utav långsiktig avveckling.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • By madman
   Polen tittar på nytt antitankprogram. Med ett fordon bandvagn med 3x8 st robotar. förslaget är Hellfire och Brimstone. Samt även CAMM missiler som Polen ska få del i tillverkningen. Tänk också att ha ett lätt raketartilleri med 16 enklare raketer och sedan 8 st styrbara Hellfire/Brimstone robotar. Där Brimstone numera görs i en sjövariant med namnet Sea spear. Eller varför inte bara 8 st CAMM robotar för luftvärn. 
   https://www.milmag.eu/news/view?news_id=3371
  • By darkjak
   Jag har en fråga om RBS 57 och för att inte göra detta till en enfrågetråd så kan vi helt enkelt ta alla diskussioner som berör detta system här.
    
   Så min fråga är kort och gott: vilka förband har RBS 57?
  • By Fk Bodin
   Citat från en Lapplandsjägare: "Aldrig skulle jag sätta mig i en "plåtburk". I krig går jag med minst 2 P-skott".
    
   Rätt eller fel?
    
   Ett pansarburet fordon är självklart ett välprioriterat mål. Gigantiska resucer sattsas på att slå ut dessa styrkor.
   I Sverige har vi ju Rb 55 och 56, samt ett oändligt antal P-skott och minor, och självklart har ju fienden precis lika mycket.
   Hur trygg skulle du vara i en PBV?
  • By Morvalion
   Bakgrund
   Sveriges försvar genomgår ju just nu en ganska stor omvandling. Från ett stort invasionsförsvar med värnpliktiga som grund till ett mindre men vassare yrkesförsvar. Med detta följer en total revision på personlig och gruppmateriel. Nya, bättre stridsvästar,kroppsskydd, fordon, bildförstärkare, gruppradio, värmekameror och en hel del annat. Detta kostar ju självklart en hel del pengar men samtidigt så blir även soldaterna mångfalt dyrare att utbilda vilket gör dessa kostnader försvarbara. Till och med nödvändiga.

   Samtidigt satsas en hel del på att ge soldaterna tillgång till skyddade transporter och nästan alla förband idag nyttjar splitterskyddade fordon (förutom HV förstås) vilket också påverkar hur förbanden används taktiskt. Den äldre doktrinen var ju att infanteriet främst stred genom eldöverfall och fordonen användes främst för transport och inte som en vapenplattform. Vissa undantag som till exempel stridsfordon fanns förstås.
   Idag går ju trenden mot att fordon allt mer används som understöd åt infanteriet, lite som IKVn ursprungligen var tänkt att användas. Det kan ju diskuteras i leda ifall en TGB 16 går att nyttja i den rollen eller ej men vi ser ändå en stark trend mot att splitterskyddade fordon utgör egna eldenheter under strid och inte bara för transport. Denna trend är ju relativt ny för Sveriges del men har funnits länge hos många krigsmakter såsom USA och Tyskland.
    
   Någonting man omedelbart noterar när man studerar doktriner och taktik hos andra länder är att Sveriges fordon är kraftfullt underbeväpnade i jämförelse med t.ex. USA och Storbritannien. Som jag ser det så hänger detta ihop med att man ser, framförallt splitterskyddade fordon och helikoptrar, som vapenplattformar tänkta att fungera som effektiva eldenheter för infanteriets strid. Och med den ökade kostnaden för soldater och personlig utrustning så anser man att den ökade kostnaden för understödsvapen är underordnad kostnaden för skadade och döda.
    
   I Sverige så är ju KSP 58 den huvudsakliga beväpningen på allt ifrån TGB 20 till HKP 16. Inget ont om KSP 58. Den är utmärkt på trupp och även som understödsvapen på fordon men användningsvidden är ju också ett arv från invasionsförsvarets glada dagar där gruppens vapensystem även användes på fordonen. Men dess effektivitet som huvudbeväpning på en vapenplattform är tveksam och den saknar även förmåga att snabbt ge eldöverlägsenhet vid till exempel eldöverfall.
    
   Frågeställningar
   Med denna bakgrund, finns det behov av anskaffande av tyngre understödssystem på gruppnivå?
   Finns det sådana planer inom FM?
   Vad skulle ni vilja se för understödsvapen i framtidens skytteplutoner?
    
   Diskussion
   Jag anser att följande vapensystem bör anskaffas i större mängd:
   KSP 88
   Bör vara huvudbeväpning på största delen av alla FMs fordon. Anledningen till detta är att den är vida överlägsen KSP 58 när det kommer till att bekämpa motståndare på längre avstånd och helikoptrar. Dessutom så kan den påverka fientliga splitterskyddade fordon till skillnad från KSP 58 som enbart retar upp dem.

   GRSP
   GRSP ger en betydligt större chans till snabb eldöverlägsenhet vid eldöverfall. Den kan även användas till regelrätta understödsuppgifter såsom nedhållande vid anfall. Den kan även användas till bekämpning av nedgrävda fiender där GRG inte hinner gruppera/har andra uppgifter/inte finns på plutonen.

   Granattillsats
   Samtliga grupper bör tilldelas granattillsatser. Utöver detta bör fler ammunitionsalternativ köpas in såsom lysgranater, IR-lysgranater, rökgranater för målmarkering, hagelpatroner (för inbrytning) och distansbatonger.

   Jag anser att följande vapensystem bör nyanskaffas:

   M134 Minigun
   Framförallt som beväpning till våra helikoptrar men även för förband där behov finns på andra fordon till exempel Stridsbåt 90.

   Mk 49 Striker
   Modern GRSP med programmerbar ammunition. Jag ser inte behov av några stora mängder men för SOG och dylikt. Om man kombinerade denna med Vapenstation 01 så skulle det ge ett extremt effektivt system för bekämpning av trupp.

   AT4 CS
   Förklaring behövs knappast

   Modern ammunition till GRG
   Jag lägger detta under nyanskaffning då kostnaden blir såpass stor. GRG är ju ett gediget vapen med stor spridning i dagens FM. Tyvärr är ammunitionen knappast den modernaste. Framförallt efterfrågar jag FFV651 för bekämpning av lätt bepansrade fordon på långa avstånd, FFV751 för bekämpning av moderna stridsvagnar samt HEAT 655 CS för att användas i slutna utrymmen.

   Så vad säger ni? Bör FM prioritera beväpning på fordon eller duger KSP 58 bra i dagsläget?


   Observera att personliga eldhandvapen diskuteras i andra trådar samt att jag enbart vill diskutera "personliga" vapensystem (och främst fordonsbeväpning), inte mer kvalificerade system såsom pansarvärnsrobotar och dylikt.

   Tillägg
   Vapensystemen jag räknar upp skall ses som exempel och inget annat. Om det finns bättre/billigare/mindre/coolare system på marknaden spelar mindre roll. Principen är det viktiga ;)

  • By Makron
   Hej
    
    
   Jag tittade på en video av det ryska pansarvärns systemet "Kornet". När den sköt i väg missilen så började den att röra sig i en spiral mot målet. Den gick i cirklar så ända tills den träffa där man hade siktat. Det framgick aldrig av videon varför den gör så. Inte vad jag fattade iaf.
    
    
    
   Tack för svar
×
×
 • Create New...