Jump to content
Sign in to follow this  
Harzdorf

Vilka regementen skulle ni helst vilja se återuppstå?

Recommended Posts

Försvarets ekonomiska utveckling verkar ju nu iallafall ha gått ifrån ett fritt fall till att någorlunda stabiliseras. I och med det försämrade säkerhetsläget tror jag att vi kommer se en ökning i budgeten, vilket borde resultera i en ökad militär numerär. Vad jag då undrar är, vilka regementen, som lades ner under 90-och-00-talet vill ni eller tror ni kommer återuppstå från genomförandegruppens härjningar?

 

För att sätta igång diskussionen tror jag att P18 på Gotland kommer återuppstå. Vi har ju redan 18. Stridsgruppen där, och jag skulle bli förvånad om denna inte blir P18, som får ta hand om sin egen personalförsörjning, istället för att komma ifrån P4.

 

Vad tror ni? Eller vad vill ni se återuppstå, av strategiska betänkligheter eller bara ren och skär nostalgi?

Edited by Harzdorf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Personligen tror/hoppas jag på I5 Östersund eller I21 Sollefteå, samt Lv5 Sundsvall. Infanteriregementena för att fylla ut luckan som motsvarar en ganska stor bit av Mellansverige där det saknas ett permanent reguljärt regemente, och Lv5 för att dels öka mängden luftvärn som finns tillhands, samt att ha Lv-förband baserade längre norrut än Halmstad. Närmare till dom norra förbanden men samtidigt inte långt från huvudstaden. F4 Östersund skulle inte heller skada! ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det har ju varit snack om nyinköp av luftvärn, Patriot/Aster, så ett nytt LV-regemente vore nog inte osannolikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om man nu skulle komma att utöka antalet förband och då återuppväcka gamla förband är väl jag också inne på spåret att försöka täcka in fler geografiska delar av Sverige. Vidare bör man ju ur min synvinkel eftersträva att utöka själva ryggraden, själva frontförbanden. För att täcka in mellersta Sverige som idag helt saknar stående förband vore det ju lämpligt att i första hand återupprätta I 5 alternativt I 21. Likaså bör ju F 4 i sådant fall återkomma för att täcka in den delen av landet. Det kan ju också vara intressant att utöka Flygvapnets styrkor i östra Svealand genom att ta tillbaka F 16 vilket skulle underlättas av att Ärna alltjämt är militär flygbas. Att göra om 18 SG till P 18 vore i ett sådant här scenario självklart.

 

Artilleriet och Luftvärnet bör ju också utökas, förslagsvis genom att man återtar A 3 (alt. A 1) och Lv 5 för den geografiska spridningen. Vill man sedan öka på ytterligare ligger ju P 10 nära till hands med sitt strategiska läge nära ett troligt område för fientlig landsättning. Likaså kan man ju utöka AJB till regementes storlek igen och därmed återfå K 4. Man bör ju då också överväga att ta tillbaka Ing 3 och S 3 i den reducerade form de existerade i 2000-2005.

 

För Luftvärnets del hade ju inte ett nytt Lv 2 skadat med tanke på det strategiska läget och det verkar ju i nuläget inte helt omöjligt att det sker i någon form.

Share this post


Link to post
Share on other sites

AMF4 borde ju definitivt återuppstå med dessutom utökad kapacitet/verksamhet iom. att hela Västkusten med Göteborgs hamn i synnerhet som är lämnad helt oskyddad så som det är idag så finns det inga tveksamheter om det anser jag!.

 

Men i övrigt så är det att få tillbaka försvarsförmågan inom alla försvarsgrenar  jämnt fördelat över hela landet från norr till söder.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag hoppas på samtliga nedlagda sedan tidigt 1500-tal ;) 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, DaRaven said:

Jag hoppas på samtliga nedlagda sedan tidigt 1500-tal ;) 

Har vi befolkning till det ? Lite lokalpatriotiskt säger jag AMF 4 och I15. sen behöver vi ett antal andra regementen spritt över riket.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad lider vi brist på i Sverige? Har vi nog med logistik, understöd och är det de stridsinriktade förbanden vi behöver utöka? eller är det tvärtom? (Inb4 "vi behöver öka allt")

Share this post


Link to post
Share on other sites

Regemente på Gotland.

Artilleri(A 2, A 3, A 6) Regemente i södra Sverige, MRV eller MRS

Ett Luftvärns(Lv 5, Lv 7), Ingenjör(Ing 3) och Träng(T 3) regemente i norra Sverige, MRM eller MRN

 

Flygflottilj på Ärna

Share this post


Link to post
Share on other sites

Närmast efter befintliga utbildningsplatser tror jag blir P18 och F16. Den senare är nyligen omorganiserad till flottilj igen, dock utan utbildning av stridsflygdivisioner. Så borde en utbildningsenhet i Mellansverige återuppstå på sikt. I5 Östersund?

Den 3:e och ev 4:e art.bat kan nog utbildas som detachement på Gotland och/eller Revinge.

Men slutmålet med 8000 rekryter/år erfordrar inte så många fler platser.

Edited by Älgen

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎2017‎-‎06‎-‎01 at 6:12 PM, Harzdorf said:

Vad lider vi brist på i Sverige? Har vi nog med logistik, understöd och är det de stridsinriktade förbanden vi behöver utöka? eller är det tvärtom? (Inb4 "vi behöver öka allt")

Jag skulle säga fem och en halv brigad i arméns krigsorganisation borde vara något form av minimum. då saknas nog en del av det mesta. Marinen och flygvapnet är jag dålig på.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gotlands regemente (pga. ökad militärnärvaro)

Västernorrlands regemente (I stort sett det ända regemente i norr som inte helt övertagits av andra verksamheter.)

Bergslagens artilleriregemente (Artilleriregemente i södra landsändan)

Norrlands Luftvärnskår (Som detachementen på I19 och I21)

Norrlands Ingenjörskår (Som detachementen på I19 och I21)

F16 Ärna (Kombination av unik infrastruktur och position)

 

Bubblare:

K4 Arvidsjaur (utökad organisation till två bataljoner)

F4 Frösön (Luftförsvar av blottlagda nedre norrland)

 

En organisation skulle kunna se ut som följande:

4 mekaniserade brigader vid P7, P4, I21 och I19.

1 Amfibiebrigad vid Amf 1.

Patgb 360 flyttas till Livgardet och bildar två stadskyttebataljoner som tillsammans med LivBat ansvarar för huvudstadsförsvar.

Bataljonstridsgrupp vid nya P18.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det känns lite skevt att prata om regementen då det bör handla om förmågor, men men.

Jag vill se att Lv3 återupprättas med ansvar för ett detachement på Gotland, dels pgra sin strategiska placering och relativa närhet till Mellansverige och Gotland.
Ett luftvärnsförband i Boden som inte nödvändigtvis är av regementes organisation.
Flygplatsen på Frösön återtas i bruk och möjligtvis med helikopterverksamhet, om inte det är möjligt vill jag se ett markförband i Östersund men att flygplatsen delvis åter-militariseras.

Ett till Amfibieförband förlagt till södra Sverige.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svårt att säga. Det finns ju vissa nedläggningar som var värre än andra. KA 1, P18, P10, F16 kommer som exempel till tankarna..

 

Men vad som borde återuppstå är en svår fråga. Tyvärr så är nog det bästa svaret att fokus bör ligga på att utnyttja vad som finns i dagsläget betydligt bättre innan man kan börja titta på att starta upp nya enheter.

 

Med I19, LG, AMF 1, P4, Ing 2, P7 och nya P18 så går det trots allt att bygga en ganska stark organisation om man får tid och ekonomiska medel till det. Brigadstruktur med artilleri bör återbyggas. Börjar flygvapnet även nyttja F6 och F16 bättre så ännu bättre.

 

Men får man spåna fritt så borde bland annat nedre Norrland få militär närvaro igen, Karlskrona få amfibieregemente, luftvärnsförband sprids ut över östkusten från Blekinge upp till Roslagen via Gotland, flera krigsbaser till flygvapnet samt ett starkare hemvärn. Här kan man ju komma på hur mycket som helst egentligen..

 

On 4 juni 2017 at 10:41 PM, Chassi said:

Flygplatsen på Frösön återtas i bruk och möjligtvis med helikopterverksamhet, om inte det är möjligt vill jag se ett markförband i Östersund men att flygplatsen delvis åter-militariseras.

 

Känns svårt att motivera utan ett fullstort regemente i området.

Edited by JakobS

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ing 1 Amnäs (Södertälje). Byggnaderna finns kvar, jämte prima övningsområde i direkt anslutning till regementet.

* Alla broar i Stockholm och övriga över Mälaren.

* Förbindelser över älvarna i mellansverige.

* Amröj och övriga Farb i Stockholm.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎2017‎-‎06‎-‎08 at 8:57 PM, JakobS said:

 

 

 

Känns svårt att motivera utan ett fullstort regemente i området.

Varför då?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ni talar om utbildningsregementen som om de vore krigsförband. Det finns inga behov av fler utbildningsplattformar om inte insatsorganisationen ökas.

OM en ny utökad insatsorganisation fastställs kan man börja diskutera var någonstans vilka personalkategorier bör utbildas. Det som bör komma i fokus då är utbildningsförutsättningar. Tex har inte Sundsvall några goda förutsättningar för att utbilda förband. Sollefteå har däremot bättre förutsättningar.

 

Edit: Vi bör alltså diskutera vilka krigsförband som borde (åter-)upprättas. Sen kan vi peka ut lämpliga utbildningsplatser för dessa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är väl lättare att förklara vad man menar och avsikten om man pratar om utbildningsregementen,.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Chassi said:

Det är väl lättare att förklara vad man menar och avsikten om man pratar om utbildningsregementen,.

Jo men motiven som anges i flera svar bygger på geostrategi för försvar, dvs det som krigsförband står för. Just ingen har lyft några motiv kopplat till utbildning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2017-06-04 at 10:02 AM, speculatores said:

Jag skulle säga fem och en halv brigad i arméns krigsorganisation borde vara något form av minimum. då saknas nog en del av det mesta. Marinen och flygvapnet är jag dålig på.

Marinen behöver fler fartyg, de som finns är mycket bra men alltför få. Såg en dokumentär om ubåtsjakten på 80-talet. De naturgeografiska förutsättningarna är desamma, vilket ubåtsjakten 2014 visade. Vi saknar förmåga att bedriva uthållig ubåtsjakt på ett stort geografiskt område, eller i flera områden samtidigt. Uppbyggnaden av ubåtsjaktförmågan under perioden 1984-94 syftade till att råda bot på just detta. Nu står vi där vi står, nakna. 

 

Vi måste återupprätta den försvarspolitik vi hade under början av kalla kriget, för att skapa ett trovärdigt försvar. Alternativet är att ompröva neutralitetstanken, vilket vi till yttermera visso i stor utsträckning redan gjort. Men ska vi behålla ett nationellt försvar måste det få kosta. Att återinföra värnplikten var ett bra steg att ta, inte minst symboliskt. Som lärare ser jag också folkbildning och folkupplysning som avgörande i försvarsfrågan. 

 

Vad gäller armén krävs även här en större numerär för att trovärdigt kunna försvara vårt territorium, flygvapnet behöver också utökas för att förstärka incidentberedskapen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2017-06-04 at 6:47 PM, Hetsig said:

En organisation skulle kunna se ut som följande:

4 mekaniserade brigader vid P7, P4, I21 och I19.

 

Varför vill du ha mekbrigad vid påde i21 och i19? Vad fyller det för syfte?

 

/R

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag hade hoppats på att flytta nuvarande förband till äldre regementen, dock så är det väldigt dyrt då man måste börja om från grunden.

 

Jag är mycket för teorin att splittra upp bataljoner till andra regementen för att sedan bilda nya bataljoner snabbt. 

t.ex. 22.Ingenjörbataljonen (Ing 2) flyttar till Ing 3, sedan att långsiktigt bygga upp 2 nya bataljoner (om ny material anskaffas). Göra liknande som i nedanför:

- 92.Artilleribataljonen flyttas till A3 eller A1. Bygga sedan upp en bataljon som kan flyttas till A7.

- Återupprätta F16, sammankoppla den med F7 samt flytta 72.Stridsflygdivisionen till F16 för att sedan kanske bygga upp 2 nya stridsflygdivisioner.

 

etc,etc,etc,etc

Edited by SassySasquatch

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9 juni 2017 at 9:33 PM, Chassi said:

Varför då?

 

Flygande enheter finns till för att skydda och hjälpa markförbanden. Flyga runt med helikoptrar eller ha en reservflygbas långt ifrån några större markförband saknar värde.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Östersund är ju iaf närmre Norrland än vad Linköping är.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, JakobS said:

 

Flygande enheter finns till för att skydda och hjälpa markförbanden. Flyga runt med helikoptrar eller ha en reservflygbas långt ifrån några större markförband saknar värde.

Nej, det har du fått om bakfoten. Flygvapnets huvudsakliga uppgift är INTE att skydda och hjälpa markförband.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Krook har helt rätt. Det är krigsförbanden som är det viktiga, inte utbildningsförband. Men det finns några lågt hängande frukter trots allt. Kom ihåg att försvarsbeslut 2020 gäller från 2021 och framåt. Tar lång tid att rusta.

 

F 16 kommer nog upprättas och åtminstone få en stridsflygdivision. Mest för att signalera upprustning och stärka försvaret av Stockholm. Det viktigaste är dock att satsa på nuvarnade 6 st stridsflygdsdivisioner, utöka antalet flygbasförband och dess uthållighet. Östersund kanske återuppstår som flygbas med egen infrastruktur i det nya flygbassystemet då den ligger bra till geografiskt i ett bakre läge och ökar närvaron i den gamla garnisionsstaden.

 

Marinen stärker upp med fler och bättre stridsfartyg på baserna Berga och Karlskrona. Närvaron i Göteborg och på Gotland stärks med stridsfartyg. Amf 1 stärker verksamheten både i Stockholm och Göteborg. Ytterliggare en amfibiebataljon till. Möjligtvis återuppstår Amf 4 genom att ta Amf 1's delar i Göteborg och bygga vidare på det. Amf 1 lägger fler övnigar på Gotland och använder nyförvärvade basen i Fårösund. Marinens egna underhållsorganisation stärks.

 

P 18 upprättas och blir Gotlandsregemente med huvudansvar för flera olika förmågor som artilleri och luftvärn. Dock pansarförband i grunden. Hög prioritet.

 

K 4 blir eget regemente och producerar ytterliggare jägarbataljoner.

 

Ett utbildningsförband i Sollefteå för att stärka närvaron i Västernorrland. Fokus på typ luftvärn eller underhåll samt regionalt ansvar för utbildning av lokalförsvarsförband. Antingen i de gamla I 21-lokalarna eller om det anses mer värt bygga nytt på skjutfältet som finns kvar.

 

I övrigt förstärks alla förband med mer heltidspersonal. Underskatta inte regionalpolitiken och folkförankringen av att sprida förbanden. Synpunkter?

 

On 2017-06-30 at 0:00 AM, SassySasquatch said:

Jag hade hoppats på att flytta nuvarande förband till äldre regementen, dock så är det väldigt dyrt då man måste börja om från grunden.

 

Jag är mycket för teorin att splittra upp bataljoner till andra regementen för att sedan bilda nya bataljoner snabbt. 

t.ex. 22.Ingenjörbataljonen (Ing 2) flyttar till Ing 3, sedan att långsiktigt bygga upp 2 nya bataljoner (om ny material anskaffas). Göra liknande som i nedanför:

- 92.Artilleribataljonen flyttas till A3 eller A1. Bygga sedan upp en bataljon som kan flyttas till A7.

- Återupprätta F16, sammankoppla den med F7 samt flytta 72.Stridsflygdivisionen till F16 för att sedan kanske bygga upp 2 nya stridsflygdivisioner.

 

etc,etc,etc,etc

Det stora problemet med det är att då minskar man förmågan på våra nuvarnade krigsförband ifall de halveras och flyttas runt och ska utbilda nya krigsförband. Vi ska vara väldigt försiktiga med att sänka stridsvärdet på de få krigsförband vi har nu för tiden.

Edited by REALIN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tycker att man borde placera en LV-bataljon på gamla LV3. Även om det precis som Krook säger skiljer på freds- och krigsorganisation så får en bataljon som är fredsbaserad på rätt sida av Sverige betydligt kortare mobiliseringstid ffa när det gäller något så tidskritiskt som LV. Dessutom finns det mesta kvar ute på Väddö och det ger en signal om ökat skydd av Stockholm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Regementen lades ner pga arbetsmarknadspolitik och för att värna vapenindustrin och inte på att åstadkomma så mycket försvar som 

möjligt av försvarsbudgeten.  Nerläggningen var urskillningslös och rent vansinne, kapitalförstörelse utan like.  I5 skulle aldrig lagts ner.

 

Akut, Vi behöver fältarbeten, logistik och luftvärn i Norrland och artilleri i mellan och södra Sverige. 

dvs A1, T3, LV7 o Ing3 .... och I5 med dess produkt NB5.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Malin Yamato Af Lääckö said:

 

 

Akut, Vi behöver fältarbeten, logistik och luftvärn i Norrland och artilleri i mellan och södra Sverige. 

dvs A1, T3, LV7 o Ing3 .... och I5 med dess produkt NB5.

Varför behöver vi just dem akut menar du?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Innan jag börjar rabbla regementen ska jag motivera det med ett syfte, eftersom det så tydligt efterfrågats...

 

Jag har en vision om en ny, större och starkare försvarsmakt, geografiskt uppdelat i 4 militär-/försvars-områden. Norra, mellersta, södra och Gotland. Samtliga av dessa ska vara självförsörjande vad det gäller utbildning, övningsområden, infrastruktur och förråd för såväl utbildning som fullskalig mobilisering inom pansar, infanteri/mek inf, stridsflyg, luftvärn, artilleri, amfibie, armé- och marina helikopterförband. Antalet lednings-, träng- och ingenjörsregementen skulle kunna begränsas till 1-2 av vardera för hela landet.

Några regementen och utbildningsflottiljer som då återupprättas:

Armén:

A1 eller A5

A7

 A4 eller A8

A6

I6, I7, I9, I12, I15, I16, I17 eller I20

I19, I20, I21 eller I22

Ing1

Ing3

LV2

LV3

LV5 eller LV7

P5

P10

P18

T2 och/eller T3 eller T5

 

Marinen (baser och utbildningsflottiljer):

Kustartilleriregementena i Karlskrona, Stockholm, Fårösund, Göteborg och Härnösand återuppstår som Amfibieregementen och dess krigsorganisation tillförs då en tung amfibieskyttebataljon med rb 15, kraftfullt luftvärn och tungt markstridsunderstöd.

Karlskrona - Örlogsskola och andra ytstridsflottiljen

Stockholm/Berga/Muskö - Undervattensstridsskola (ubåt, A-dyk och röjdyk), ubåtsstridsflottiljen och första ytstridsflottiljen.

Göteborg/Älvsborg - Örlogsbas väst med tredje ytstridsflottiljen. Samgrupperas med Amf4.

 

Flygvapnet:

F2 (samgrupperas med LSS).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Scribe
   Sverige verkar lägga ner regementen på löpande band, men vad har de blivit av de gamla kasernerna?
    
   I Linköping har T1 blivit bostadsområde. I4/A1 har blivit kontorsområde där Tingsrätt, Polis IT-företag mm håller till.
    
   I Jönköping vet jag att A8 har blivit ett köpcentra, men vad har de blivit av alla andra gamla regementen?
    
   Någon som vet?
    
    
   Fel av mig. A6 låg i Jönköping och ingenting annat.
  • By weekendwarrior
   Är det någon mer än jag som upplever brist på ordning när ni besöker militära anläggningar idag?
    
   Jag har min GU i 90-talet värnpliktssystem, har därefter engagerat mig med frivilligavtal i Försvarsmakten.
   Nuförtiden (efter yrkesförsvarets införande) upplever jag följande när jag besöker regementen:
   Dålig ordning
   Skitigt (ostädat typ)
   Trasiga saker
   Dåligt underhåll
   Illa klädda soldater/befäl
   mm
   i betydligt högre grad än förr, vilket påverkar mitt förtroende för regementet, dess personal och dagens personalförsörjningssystem.
    
   Bl.a. när jag senast var på skjutbanan så var det fullt med hylsor och t.o.m. skarp ammunition på marken, pennor och sudd saknas till whiteboard i lektionssalen, skitigt på luckan o.s.v.
    
   Någon mer som upplevt liknande?
    
   Vad tycker du om det?
×
×
 • Create New...