Jump to content

Fältidrottsmärket


Linus

Recommended Posts

Tjena. Har en liten fråga nu är det så att jag har fått ut en M87 från förådet och bara undra om jag får färsta mina Fält idrotts medaljer (märken), och dom dära ungdoms märkerna som man får i olika valörer efter ett visst antal år i FBUu på den.

 

Och om jag nu får färsta dom ska man bara ha högsta valör eller ska man smäcka på alla i sann sovjetisk anda =).

Link to comment
Share on other sites

För en gångs skull citerar inte The Swede UniR FM så då får väl jag göra det istället.

ur UniR FM 2003, Bilaga 3, sid 310.

Utmärkelsetecknen anges i den ordning i vilken de skall bäras. Tecken i guld skall dock bäras till höger om tecken i silver och tecken i silver till höger om tecken i brons.

Tecknen skall bäras efter de i föregående kapitel angivna tecknen. Har en organisation tillstånd att dela ut flera utmärkelsetecken av olika värdighet skall den högsta, innehavda valören inom varje tecken bäras.

Notera att höger i det här fallet är från bäraren sett, alltså bärs högst valör närmast hjärtat.

Har du flera valörer av samma märke bärs alltså endast den högsta.

 

Alla godkända utmärkelsetecken, från samma sida i UniR FM 2003.

- Arméns skyttemedaljer, skyttemärken och telegrafistmärken samt artilleriets skjutmedalj och skyttemärken

- Marinens medalj för yrkesskicklighet samt marinens skyttemedalj och skyttemärke

- Luftstridsmärke och mot C-, silver C- eller guld C-diplom svarande segelflygmärke samt flygvapnets skyttemedalj   och skyttemärke

- Hemvärnets tjänsteårstecken, hemvärnets veterantecken, sådant märke för hemvärnsungdom som instiftats av   Rikshemvärnsrådet.

- Statens utmärkelsetecken för det frivilliga skytteväsendet (riksmedalj samt skytte- och årtalsmärken)

- Fältidrottsmärke och militärt idrottsmärke som är instiftat av Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsförbund

- Centralförbundets för befälsutbildning kompetens- och fältsportmärken

- Sjövärnskårs förtjänsttecken för lottor samt sjövärnskårs medalj för yrkesskicklighet för aspiranter

- Märke som instiftats av Sveriges Riksidrottsförbund eller av något av dess specialförbund om märket i fråga har   godkänts av riksidrottsförbundet

- Svenska Pistolskytteförbundets utmärkelsetecken

- Svenska Sportskytteförbundets utmärkelsetecken

- Skytteförbunds medaljer (utan band) som förvärvats genom skjutning

- Svenska Röda Korsets sjukvårdsmärke

- Svensk Ridsports hederstecken och Svenska ryttarmärket, instiftade av Svenska Ridsportförbundet

- Livräddarmärket (lägst i silver), instiftat av Svenska Livräddningssällskapet

- Kungl Automobil Klubbens manövermärke för bilförare

- Svenska Brandförsvarsföreningens (Svenska Brandkårernas Riksförbunds) brandförsvarsmärke

- Svenska Jägareförbundets jaktskyttemärke i guld, älgskyttemärke i guld, veteranskyttemärke samt   påbyggnadsmärken till älgskyttemärket

- Svenska Motor Klubbens förarmärke i guld och silver

- Svenska Motor Förbundets trafikhedersmärke

Link to comment
Share on other sites

Tjena. Har en liten fråga nu är det så att jag har fått ut en M87 från förådet och bara undra om jag får färsta mina Fält idrotts medaljer (märken), och dom dära ungdoms märkerna som man får i olika valörer efter ett visst antal år i FBUu på den.

 

Och om jag nu får färsta dom ska man bara ha högsta valör eller ska man smäcka på alla i sann sovjetisk anda =).

Lite OT men...

 

det skulle onekligen va intressant att höra varför har du som FBU-ungdom fått ut m/87-an?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...