Jump to content

Ny sjömålsrobot beställd - Robot 15 Mk3/F-ER


Recommended Posts

Ny sjömålsrobot beställd

 

FMV beställer ny försvarsmaktsgemensam sjömålsrobot

 

Ny sjömålsrobot viktig för Gotlands försvar

 

Goda nyheter! Särskilt positivt att man avser vidmakthålla sjömålskapaciteten på Gripen. Enligt FMV är det fråga om Rb 15 Mk 3+ för Visbysystemet och Rb 15 F-ER (extended range) för Gripen E-systemet. Beställningen omfattar även livstidsgaranti för de befintliga systemen.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Mycket goda nyheter!

 

Misstänker att Finlands request for information för nya vapen till marinen som skickades ut i veckan kan ha något med detta beslut från försvarsdepartementet att göra. Så sent som för ett år sedan så sa ju Hultqvist att ny sjömålsrobot var något som fick skjutas upp till efter nästa försvarsbeslut och det är ju inte som att kassan har ökat sedan dess...

 

Visst har RBS-15 sålt ganska bra, men samtidigt så står ju heller inte köparna i kö (speciellt inte nu med Tysklands beslut om NSM), så att inte gå miste om Finland till NSM kan nog haft viss påverkan på beslutet i positiv riktning.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
 • henke changed the title to Ny sjömålsrobot beställd - Robot 15 Mk3/F-ER
 • 5 months later...
On 2017-11-18 at 1:45 AM, weekendwarrior said:

Vad skiljer RB 15 för fartyg från RB 15 för markburet?

 

Jag är ingen expert på området, men det kustrobotförband som fanns tidigare använde en RBS-15K version med en räckvidd på 150 km (jämfört med 100 km för den fartygsburna Mk2). Dock så verkar det som om de delar av detta förband som nu aktiverats använder samma 100 km robotversion som fartygsförbanden använder idag. Förmodligen hade kustrobotversionen mer bränsle ombord. Vet inte säkert vilken version som finnarna använder på lastbil, men troligen samma som vi har (möjligen med modifierad målsökare). Även Kroatien använder RBS-15 på lastbil, men jag tror dom använder Mk1 versionen både på fartygen och på land. Tror att robotarna även har renoverats och livstidsförlängts av SAAB.

Edited by Perman
Link to post
Share on other sites

Vad jag senast uppfattat så är det inte tänkt att de aktiverade Kustrobotbilarna ska användas i förbanden utan de genomförs tester och valuering inför ev nyinförskaffning eller utveckling.

Att plocka en robot från ett fartyg eller flygplan och placera det i en lastbil är ingen jättesvår åtgärd rent tekniskt.

Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Chassi said:

Att plocka en robot från ett fartyg eller flygplan och placera det i en lastbil är ingen jättesvår åtgärd rent tekniskt.

 

Det såg vi ju inte minst under Falklandskriget när argentinarna plockade bort MM38 Exocet lavettaget från en korvett och monterade på nåt slags boggisläp, och sedan avfyrade minst en MM38 robot mot den brittiska robotjagaren HMS Glamorgan med 13 döda och en utbränd helikopterhangar som följd. Som tur var så upptäcktes roboten i tid och fartyget hann gira så att man bara visade akterskeppet mot roboten. Bägge Seacat-lavettagen akterut sattes in mot roboten, med en nära miss som möjligen kan ha ändrat robotens kurs så att den träffade överbyggnaden akterut istället för skrovet. Tiden från det att man plockade bort lavettaget från korvetten tills det var insatsberett på land var ca 48 timmar om jag minns rätt.

 

/Per

Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Chassi said:

Vad jag senast uppfattat så är det inte tänkt att de aktiverade Kustrobotbilarna ska användas i förbanden utan de genomförs tester och valuering inför ev nyinförskaffning eller utveckling.

 

 

Jo, det är ett operativt kustrobotbatteri som sätts upp. 

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Chassi said:

Länka gärna en källa på det Meteor som information :)

 

 

Jag är visserligen inte Meteor men hittade det här från Riksdagens debattarkiv:

 

Från en interpelationsdebatt i Riksdagen 10 oktober 2017: Interpelationsdebatt: Operativ förmåga med tung kustrobot

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) svarar Allan Widman (L):

Quote

 

"Tung kustrobot är under återinförande i krigsorganisationen som en del av marinens sjöstridsflottiljer. Enligt Försvarsmakten finns erforderlig kompetens i sjöstridsflottiljerna för att bemanna och taktiskt nyttja systemet.

Samtliga krigsförband ska vara bemannade med krigsplacerad personal. Enligt Försvarsmakten kommer kustrobotenheten med personal och materiel från årsskiftet att vara en del av krigsorganisationen och omfattas därmed av de krav som ställs på Försvarsmakten avseende krigsplacering."

 

 

 

"Årsskiftet" avser här alltså årsskiftet 2017-18. M. a. o. så kommer de delar av det gamla kustrobotförbandet som nu aktiverats att vara operativt fr. o. m. 1 Jan 2018. Allan Widman nämner också detta datum:

 

Quote

"Om det nu är så att tung kustrobot kommer att organiseras som ett krigsförband redan den 1 januari 2018, vilket bara är ett par månader bort, är det naturligtvis först och främst mycket bra."

 

 

Försvarsministern utvecklar hur förbandet är uppbyggt:

Quote

 

"De tidigare kustrobotbatterierna var självständiga förband med egna sensorer, ledning och skydd. Den kustrobotenhet som nu införs utgör en integrerad del av sjöstridskrafterna, där nödvändig kompetens finns för att bemanna och taktiskt utnyttja systemet.

Enheten är uppbyggd av materiel som har funnits och finns i fartygsförbanden. Robotar, ledningssystem, sambandssystem och materiel som nyttjas av sjöstridskrafterna och förmågan att uppträda landrörligt finns också vid sjöstridsflottiljerna. Kustrobotenheten kommer att få måldata i huvudsak från marinens ytstridsfartyg och andra sensorer."

 

 

 

/Per

Edited by Perman
Link to post
Share on other sites

Ja ok, det man vidare kan spekulera i är om batterierna som ju till antalet är synnerligen ytterst få faktiskt blir förbandssatta(?) eller enbart blir krigsplacerade, jag tycker inte den frågan är solklar ännu.

Ska det bli något så bör vi ju iaf framgent införskaffa ytterligare ett halvdussin enheter. 

Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Chassi said:

Ja ok, det man vidare kan spekulera i är om batterierna som ju till antalet är synnerligen ytterst få faktiskt blir förbandssatta(?) eller enbart blir krigsplacerade, jag tycker inte den frågan är solklar ännu.

Ska det bli något så bör vi ju iaf framgent införskaffa ytterligare ett halvdussin enheter. 

 

Naturligtvis behövs minst ett komplett kustrobotförband av samma storlek som tidigare, men man ska nog inte förringa den operativa betydelsen av även ett fåtal eldenheter. Existensen av dessa gör att en ev. motståndare som kommer över havet får ytterligare en hotdimension att ta hänsyn till. Den oväntade Exocetattacken på HMS Glamorgan under Falklandskriget medförde att britterna fick sluta med sina nattliga artilleribeskjutningar av Port Stanley från örlogsfartyg och istället försöka få fram ett 10,5 cm haubitsbatteri i position på en bergstopp i en riskfylld operation med den enda Chinook helikoptern som fanns.

 

Det som behövs nu är att man utvecklar även en kustrobotversion av den nya sjöroboten som är beställd. Förutom att det skulle höja försvarsförmågan avsevärt så skulle det även öka chanserna för export av robotsystemet.

 

/Per

Edited by Perman
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
On 2017-11-24 at 1:00 PM, Chassi said:

Ja ok, det man vidare kan spekulera i är om batterierna som ju till antalet är synnerligen ytterst få faktiskt blir förbandssatta(?) eller enbart blir krigsplacerade, jag tycker inte den frågan är solklar ännu.

Ska det bli något så bör vi ju iaf framgent införskaffa ytterligare ett halvdussin enheter. 

 

Det handlar om så få personer för att bemanna några eldenheter så det är nog ganska troligt att alla är heltidsanställda officerare och redo att öva och bemanna systemet när som helst.

Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
 • 1 month later...

RBS15 – on the road to the Next Generation

 

Intressant att anledningen till att den svenska marinen inte köpt RBS-15 Mk3 ska vara kravet på att den nya generationen av Gripen ska kunna bära fyra sjömålsrobotar (Mk3 är tydligen inte tillräckligt lätt).

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • By Granis
   Det kanske framgår av en eller flera ”trådar” här, men är det nåt nytt kring (återupprättat) kustförsvar/ kustartilleri? Jag tänker då i första hand på Robot 15, där förmågan återupprättades för fem år sedan (sådär), och då som en del av Flottan (sjöstridsflottiljen). Men det var på försök då? Är vi fortfarande där, och hur har det gått? Blir det ett permanent förband där, eller hamnar det under dagens KA =Amfibiekåren till slut? För det är väl permanent nu? Och vad tror vi om förmågan? Tillkommer några enheter?

   Vad gäller artilleri har det väl bara spekulerats i om ”ARCHER” kan/ ska tillföras kustförsvaret, men då kanske under arméns/ artilleriregementets förband? Nåt nytt sagts kring detta, och vad tror vi?
  • By Perman
   Royal Danish Navy Orders SM-2 Block IIIA for Iver Huitfeldt-class Frigates
    
   Det står SM-2 Block IIA i början av artikeln, men det ska nog vara Block IIIA. Att notera är att en fregatterna av Ivar Huitfeldt klass kommer att få anti-ballistisk förmåga, vilket i så fall skulle vara första nordiska örlogsfartyget med en sådan förmåga.
    
   /Per
  • By Perman
   http://www.saabgroup...-for-RBS15-Mk3/
    
   Att Sverige också har beställt Mk3 stämmer nog inte riktigt. Däremot så uppdaterar vi våra Mk2 robotar med komponenter från Mk3, och detsamma tror jag även gäller för Finland.
    
   /Per
  • By Perman
   http://navalanalyses.blogspot.se/2014/07/kartal-class-fast-attack-crafts-of.html
    
   I den marina analysen av den turkiska Kartal-klassens (f.d. tyska Zobel-klassen) robotbåtar så tillskrivs Penguin Mk II ha bl a följande förmågor:
    
    
    
   Först tvivlade jag även på uppgiften om förmåga att göra undanmanövrer, men enligt eng wiki så ska den senaste versionen av Pingvin ha viss förmåga till undanmanövrer i slutskedet:
    
   https://en.wikipedia.org/wiki/Penguin_%28missile%29
    
    
   Detta kan jag köpa men Inte hade väl Pingvinroboten förmåga till "mid course sea skimming"? Pingvin var ju en värmesökande robot och krävde därför en viss höjd för att kunna låsa på målet. Ett plus var också att den kunde "hoppa" över mindre öar och skär i skärgården. Men att den kunde flyga extremt lågt över vattnet tror jag inte på. Dock är det ändå intressant att notera att det i sluttampen av robotens livslängd inte bara var fråga om ren livstidsförlängning av befintliga robotar (vilket jag trott), utan också om viss modernisering med vissa ökade förmågor. Dock så tror jag inte den svenska versionen av Pingvin dvs. Robot 12 fick dessa förmågor innan den togs ur tjänst i mitten av 00-talet.
    
   /Per
  • By Darkwand
   Vi verkar ju ha RBS 15 Mk2 på våra fartyg medan Tyskarna har Mk3 på sina, är det några större skillnader annat än att Mk3 ska gå att använda mot landmål?
×
×
 • Create New...