Jump to content

Recommended Posts

15 hours ago, Chassi said:

Det vore ju märkligt om försvarsmakten ska skicka en offert till riksdagen när riksdagen är kunden?!

 

I min värld är det alltid leverantören som skickar en offert till kunden.

Kunden gör en offertförfrågan till leverantören.

Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Älgen said:

Det är ju tvärtom idag.  Regeringen sätter upp mål & krav och en budget. Sedan ändrar de kravbilden och lägger till lite ditt & datt (som luftvärn för 20 miljarder) .. men vidhåller att det ska tas inom givna ramar ..

 

Är det någon som känner till vad detta krav är?

Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Älgen said:

Det är ju tvärtom idag.  Regeringen sätter upp mål & krav och en budget. Sedan ändrar de kravbilden och lägger till lite ditt & datt (som luftvärn för 20 miljarder) .. men vidhåller att det ska tas inom givna ramar ..

Njae.

Det är FMV som har sagt summan ca20-25 miljarder för att få det som "behövs" och med vetskap om att man antagligen inte tilldelas den summa man äskat om.
Därför lägger man normalt ribban lite högre, vad det egentligen kostar det framgår utav offerten från industrin i USA.

Link to post
Share on other sites
On 4/24/2018 at 9:25 PM, Chassi said:

Det är FMV som har sagt summan ca20-25 miljarder för att få det som "behövs" 

 

Behövs för att vad?

Det måste ju i grunden finnas en målbild för vad försvaret ska klara.

Stockholm en vecka? Södra Sverige en månad?

Link to post
Share on other sites

Kan ju hålla med om att vi har en något otydlig kund. Bara denna ” solidaritetsförklaring” vår doktrin bygger på. Obegriplig för våra grannar. Vad ska vi hjälpa till med? Och när kommer vi/kommer vi inte? Och vilken hjälp förväntar vi oss få? När och av vem? Det är inte lätt att förbereda sig för att jobba med Sverige inte.

... så nu ÖB, när oklarheterna är på topp hos grannarna, var vänlig dimensionera ett försvar som tar hänsyn till ovan nämnda solidaritetsförklaring, industriperpektiv och glesbygdsstöd. Lycka till

Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Reservingenjör said:

 

Behövs för att vad?

Det måste ju i grunden finnas en målbild för vad försvaret ska klara.

Stockholm en vecka? Södra Sverige en månad?

Rymmas inom antagen försvarsinriktning.

 

 

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Reservingenjör said:

Och hur lyder den?

Jag skulle gissa på att de är något dina barnbarn kommer kunna läsa om du har småbarn. Men jag tror FM ligger långt ner i prioriteringen när de gäller pengar.

Link to post
Share on other sites
3 hours ago, speculatores said:

Jag skulle gissa på att de är något dina barnbarn kommer kunna läsa om du har småbarn. Men jag tror FM ligger långt ner i prioriteringen när de gäller pengar.

Ja, försvaret verkar inte finnas på kartan. Ofattbart, då statenshuvuduppgifter är att svara för inre (läs polis/domstolsväsende) och yttre (läs försvar) säkerhet. ALLT annat är underordnat och kan lösas på olika sätt (statligt/kommunalt/privat)

... men att ta ansvar för det mest självklara, det gör ont och drar inga röster

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...

Försvarsuppgörelse nådd – anslagen höjs

 

Det blev fem miljarder per år i tillskott till slut, vilket är i linje med försvarsberedningens förslag. Enligt Allan Widman (L) så är överenskommelsen med fyra nya regementen i huvudsak en satsning på markstridskrafter. Detta då i motsats till den reporter som, när han ställde en fråga under presskonferensen, påstod att det skulle finnas "nya båtar" i försvarsberedningens förslag från i maj. Det finns inga nya båtar i den, bara modernisering av gamla och diverse förslag på hur man kan utveckla marinen framför allt efter perioden (de två A26 båtarna och signalspaningsfartyget är ju beslutade och finansierade i tidigare försvarsbudgetar och ersätter bara äldre fartyg).

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Marinen är den stora förloraren i försvarsuppgörelsen enligt Stefan Ring, militärstrategisk expert på Försvarshögskolan. Han är positiv men understryker att pengarna inte innebär några större förbättringar av Försvarsmaktens operativa förmåga:

 

Expert: Marinen är uppgörelsens förlorare

 

/Per

Link to post
Share on other sites
On 9/1/2019 at 1:52 PM, Nestor said:

Hoppas det innebär lite fina löneförhöjningar och andra förbättringar i personalvillkoren.

För officerare kanske. Men nu har vi pliktiga soldater igen, så varför lägga pengar på att behålla anställda när man istället kan öka antalet som gör värnplikt? Värnplikt verkar ju dessutom vara en stor grej när det kommer till att få in studenter på FHS så det kanske blir lite större omsättning på personal i firman, men vad för motivation till att höja löner finns det?

Link to post
Share on other sites
14 hours ago, dxl said:

För officerare kanske. Men nu har vi pliktiga soldater igen, så varför lägga pengar på att behålla anställda när man istället kan öka antalet som gör värnplikt? Värnplikt verkar ju dessutom vara en stor grej när det kommer till att få in studenter på FHS så det kanske blir lite större omsättning på personal i firman, men vad för motivation till att höja löner finns det?

 

Officersförbundet har ju tydligt pekat på att en av de absolut största utmaningarna, och helt fundamentalt för fortsatt tillväxt, är att FM kan behålla anställd personal.

Att officerare stannar i FM är skitviktigt. Och mig veterligen är det ingen som sagt att GSS/K ska bort?

Link to post
Share on other sites

Det ena utesluter ju inte det andra. Men varför behöver vi ens plikta in soldater igen? Kan det vara så att man insåg att man inte lyckades fylla upp förbanden med anställd personal. Vad händer när vi har ställt om systemet, när våra regementen, serviceförråd, övningsfält osv är anpassade till att ta emot stora kullar av tonåringar igen? Kanske kanske någon då kommer undra varför vi har så mycket personal som uppbär lön, när någon med 72kr/dagen kan göra samma sak.

Link to post
Share on other sites

Låt oss slippa debatten om värnplikt kontra yrkessoldater nu. Men om nu delmålet är 4 brigader så kommer vi inte att kunna fylla upp med yrkessoldater. Jag tvivlar på att även om lönerna och övriga villkor höjs så kommer inte så många att välja det yrket. Däremot ser jag en stor fördel med att behålla yrkessoldater som utbildare, chefer osv. De kommer ju alltid att kunna jobbet bättre än de värnpliktiga.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Förutsättningen är fortfarande att främst anställda ska utgöra de direkt gripbara förbanden, värnpliktskullarna är snarare för att skapa en redundans i systemet och ha krigsplacerad personal i rullorna.
Dessutom för att bättra på personalförsörjningen avseende officerare så är värnplikten ett bra verktyg, särskilt som det idag är stor brist på officerare och inom några år kan bli katastrof.
 

Link to post
Share on other sites
7 hours ago, dxl said:

Det ena utesluter ju inte det andra. Men varför behöver vi ens plikta in soldater igen? Kan det vara så att man insåg att man inte lyckades fylla upp förbanden med anställd personal. Vad händer när vi har ställt om systemet, när våra regementen, serviceförråd, övningsfält osv är anpassade till att ta emot stora kullar av tonåringar igen? Kanske kanske någon då kommer undra varför vi har så mycket personal som uppbär lön, när någon med 72kr/dagen kan göra samma sak.

än så länge så har vi långt från den mängden värnpliktiga att vi ens kan börja fundera på att använda värnplikten som grå arbetskraft. Nuvarande system känns som de sämsta ur värnpliktssystemet kombinerat med de sämsta ur yrkesförsvaret.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Reservingenjör said:

Låt oss slippa debatten om värnplikt kontra yrkessoldater nu. Men om nu delmålet är 4 brigader så kommer vi inte att kunna fylla upp med yrkessoldater. Jag tvivlar på att även om lönerna och övriga villkor höjs så kommer inte så många att välja det yrket. Däremot ser jag en stor fördel med att behålla yrkessoldater som utbildare, chefer osv. De kommer ju alltid att kunna jobbet bättre än de värnpliktiga.

Undra hur de funkat med rekryteringen för snabbmatsrestaurangerna och livsmedelsbutikerna. om de sa från början att de skulle ses som ett tillfälligt arbete. något de gör några år, om de inte vill gå en chefskurs och de sen hade krav på att de som rekryterades hade okej betyg på gymnasiet.

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

Det verkar tyvärr inte som om 1,5% nivån är säkrad trots allt. I värsta fall kan det komma att bli fyra miljarder mindre än vad försvarsberedningen föreslagit under perioden 2022-25. Då vet jag som kommer att få stryka på foten!

 

Satsning på försvaret kan urholkas med nästan fyra miljarder

 

C och L gick med på kraven som kan urholka försvarets anslag

 

/Per

Edited by Perman
Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Pederb& said:

För oss som inte prenumererar på DN, kan du get en sammanfattning?

 

Ok, trodde att alla kunde läsa ett litet antal artiklar på dn.se gratis. Det handlar om att den breda politiska uppgörelsen kan komma att gröpas ur av Finansdepartementet. Försvarsmakten kan komma att gå miste om nästan fyra miljarder, och överväger nu att begära besked från regeringen om vad som gäller.

 

Försvarsberedningen föreslog tillskott i fast pris, beräknat på 2019 års kostnadsläge. Det innebär att höjningarna åren 2022–2025 ska räknas upp, värdesäkras, utifrån pris- och löneökningar. Någon uppräkning har inte skett, och enligt Finansdepartementets besked till Försvarsmakten så ska detta sätt att räkna gälla även efter 2022, erfar DN. För Försvarsmakten är det en rejäl kalldusch som kan räknas i miljardbelopp. 

 

Beräkningar visar att tillskottet till försvaret åren 2022–2025 kan bli nästan fyra miljarder kronor lägre än vad politikerna enats om. Nu riskerar man nya svarta hål i försvarsekonomin. Alternativet är att några av de satsningar som politikerna enats om måste skjutas upp till efter 2025 eller skrotas helt. Det skulle rubba helheten i försvarsberedningens förslag, vilket i sin tur kan äventyra det breda politiska stödet för uppgörelsen. 

 

Nu visar det sig också att Finansdepartementet agerar med tyst godkännande från regeringens båda samarbetspartier C och L. Det skedde genom den överenskommelse om försvarsekonomin som de fyra partierna S, MP, C och L slöt i augusti.

– Det DN skriver är en del av överenskommelsen. Jag beklagar det, säger Liberalernas försvarspolitiker Allan Widman. 

 

Han poängterar att sista ordet inte är sagt inför riksdagens försvarsbeslut nästa höst:

– Det kommer att bli förhandlingar när Försvarsmakten och Försvarets Materielverk kommit in med sina underlag. Vi kommer att ha förhandlingar där fler partier än C, L och regeringspartierna ingår. Först därefter blir det definitivt vad försvarsbeslutet och dess ekonomi innehåller, säger Allan Widman.

 

 

Min personliga kommentar:

Man kan bara konstatera att den stenhårda linje i försvarspolitiken som C och L visade utåt av att inte ge sig en tum från vad försvarsberedningen förslog visar sig nu vara allt annat än stenhård. I en kompromiss där inflytandet i regeringspolitiken låg i vågskålen vid januariöverenskommelsen så fick de facto alla ge och ta, även om man sedan kanske visar upp en delvis annorlunda sida offentligt.

 

Blir detta verklighet så tror jag det blir marinen som får dra det kortaste strået. Det verkar finnas en majoritet för att inte satsa på skal försvaret, vilket enligt min uppfattning är helt förödande för möjligheterna att hålla kriget och operationerna borta från svenskt territorium.

 

/Per

 

 

 

 

 

Edited by Perman
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

Satsningen på armén ser ut att bli väsentligt mindre än vad försvarsberedningen föreslog:

 

Försvarsbeslut minst 10 miljarder dyrare än politikerna räknat med

 

För den händelse att det är en betalartikel så rör det sig om att Försvarsberedningens och försvarsmaktens beräkningar skiljer med minst 10 miljarder. Det beror på tre saker: överplanering, gammal krigsorganisation 2016 med fler anställda och fördröjt införande av ny krigsorg 2021, samt på att penningvärdet (enligt regeringsbeslut) inte är säkrat från 2022.

 

Vad gäller första punkten så har Försvarsmakten i åratal haft en så kallad överplanering där mer materiel planerats in än det funnits pengar till. Enligt DN:s källor använder Försvarsmakten nu en del av de tillskotten i år och under 2020-21 till att lösa ut överplaneringen under 2021, 2022 och 2023. Det innebär flera miljarder kronor som urholkar ekonomin under halva försvarsbeslutets tidsrymd. 

 

/Per

Edited by Perman
Link to post
Share on other sites
 • 6 months later...

Försvarsförhandlingar inställda

 

Nån som förklara vad som menas med sista meningen här i artikeln?:

 

Quote

Enligt uppgift till TT har man i förhandlingarna diskuterat till exempel att senarelägga flera av försvarsberedningens föreslagna satsningar. Ett exempel är att den reducerade mekaniserade brigaden för Stockholmsområdet inte skulle bli fullt genomförd förrän efter 2030. Ett annat exempel är att en av två föreslagna nya korvetter av Gävleklass inte skulle levereras förrän efter 2030.

 

De två korvetterna av Gävle -klassen genomgår just nu livstidsförlängning hos SAAB Kockums. De kom i tjänst 1990 resp. 1993. Ska man nu vänta med att leverera den ena till efter 2030? Vad kan man spara på detta? Eller menar man två helt nya korvetter som är planerade efter 2025? I så fall hur kan man redan nu veta vad de kommer att benämnas som?

 

/Per

 

Edited by Perman
Link to post
Share on other sites
 • 5 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...