Jump to content

Försvarsmakten:En kombination av frivillighet och plikt


Recommended Posts

Regeringen har beslutat att totalförsvarspliktiga kvinnor och män återigen ska vara skyldiga att fullgöra mönstring respektive grundutbildning med värnplikt.

− För att kunna möta ett förändrat omvärldsläge finns ett behov av att bredda möjligheterna att rekrytera blivande gruppbefäl, soldater och sjömän. Det ärpositivt att vi nu får en personalförsörjning som kan anpassas till behov och läge, säger Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell.

Klas Eksell

Försvarsmaktens behov styr hur många män och kvinnor som behöver genomföra militär grundutbildning varje år. De närmaste två åren behöver Försvarsmakten cirka 4 000 kvinnor och män som genomför militär grundutbildning. Det är sedan Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som avgör hur många som ska kallas till mönstring.

− Vi tycker att ett nytt personalförsörjningssystem, där frivilligheten kombineras med plikt, är en bra grundförutsättning. Här är individens motivation en viktig faktor, säger Klas Eksell.

Beslutet innebär att alla delar av lagen om totalförsvarsplikt: mönstring, plikttjänstgöring i form av militär grundutbildning och repetitionsutbildning kan tillämpas igen. Redan 2010 togs beslut om att göra värnpliktslagstiftningen könsneutral, men det är först nu även kvinnor kommer att kallas till mönstring,

Beslutet gäller skyldighet att mönstra från den 1 juli 2017 och att fullgöra militär grundutbildning från och med den 1 januari 2018.

View the full article

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...