Jump to content

Försvarsmakten:Från teori till praktisk handling


Recommended Posts

Det har gått sex månader sedan rekryterna vid Artilleriregementet påbörjade sin grundutbildning. Stefan Magnusson är en av dem, och tillsammans med skolkompaniets övriga rekryter har han genomfört befattningsutbildningsövning. För att få överspridning av kunskaper och lärdomar inom de olika befattningarna har de övat tillsammans med anställda soldater vid regementet.

Övningen var inne på sitt sjätte dygn med några centimeters nysnö, solsken och klar himmel när det var dags att överföra teoretiska kunskaper till praktiskt handlande. På skjutfältet stod Archerpjäserna utplacerade med förväntansfulla rekryter som skulle genomföra sina första skarpa skott, ett så kallat elddop. För att effektivisera övningsmomenten och samtidigt förenkla för rekryterna hade pjäserna under förmiddagen försetts med dagens ammunition.

Rekryterna som inte tjänstgjorde inne i pjäsen samlades ute på skjutfältet för att se skotten, och med dem står chefen för skolkompaniet, major Mattias Bergqvist. I kommunikationsradion upphör eldförbudet och det dröjer inte länge innan första smällen kommer. Ett leende lyser upp på Bergqvist och snart kommer en smäll till, och en till.

Befattningsutbildningen pågår under drygt två månader och är en del i grundutbildningen, vare sig man tjänstgör nio eller elva månader. Under denna övning kunde rekryterna för första gången öva skarpt i sin befattning ute i fält. Det lärdomar som drogs vid bataljonsskjutningen i november kunde nu soldaterna överföra till rekryterna i form av tips och trix.

– Det är kunskaper som man inte får i den grundläggande utbildningen där man tittar på systemet och lär sig fakta om hur det fungerar enligt instruktionsboken, sa major Bergqvist.

Befattningsutbildningen kan uppfattas tung och teoretisk och därav ser Bergqvist glädjande i att rekryterna nu har fått komma ut och tillämpa sina kunskaper i fältmiljö. Han upplever en bra stämning och god säkerhet, där man utan tidskrav och press fått öva i dagsljus. Kunskaper som sedan kommer att kunna tillämpas under vinterperiodens övningsverksamhet – Vintersol. Rekryterna går då in i krigsförbanden och övar för första gången i sin kommande krigsbefattning.

FÖRSVARSMAKTEN BLEV ETT NYTT AVSTAMP

Rekryten Magnusson har en bakgrund som lastbilschaufför och såg möjligheten att använda sina kunskaper inom Försvarsmakten, där han idag utbildar sig inom samband. Inne i terrängen, bakom sly och granris pekar han på en kamouflerad pansarterrängbil som under övningen var hans uppgift att sköta. Vid varje förflyttning av fordonet ska avmaskering ske och de höga antennerna fällas ned för att sedan återställas vid nästa stopp. Som chaufför ligger det i ens uppgift att alltid ha gjort den tillsyn som krävs på fordonet för att det ska vara stridsklart.

FRAMTIDA KARRIÄR

Magnusson är tacksam att han sökte till grundutbildningen och ser det som en självklarhet att fortsätta arbeta inom Försvarsmakten efter avslutad utbildning.

– Jag får betalt för en utbildning samtidigt som jag får kunskaper och erfarenheter att bära med mig resten av livet, sa Magnusson.

Om du är intresserad av en karriär inom Försvarsmakten men ännu inte redo att ansöka rekommenderar vi dig att skapa en profil i Mitt Försvarsmakten. Via Mitt Försvarsmakten kommer du att få information som passar dig utifrån din profil. Informationen handlar bland annat om vilka möjligheter till utbildning och jobb det finns.

View the full article

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...