Jump to content

Försvarsmakten: Oanmäld beredskapskontroll av andra brigadstaben


Recommended Posts

Under veckan har ytterligare en oanmäld beredskapskontroll genomförts. Kontrollen omfattade operativ transport, lösande av stridsuppgift, ledning och samverkan. Den här gången var det andra brigadstaben med tillhörande ledningsförband som var föremål för kontrollen i närheten av Uddevalla.

Under måndagen startade beredskapskontrollen med en operativ transport av förbandet till ett skjutfält utanför Uddevalla. Väl på plats hade man upprättat samband med såväl högre chef som direkt underställda chefer. Under veckan hade förbandet övat på att lösa sina stridsuppgifter, taktisk ledning på brigadnivå och samverkan med den militärregionala staben och hemvärnet i militärregion väst.

â Det här är otroligt viktigt, det gör att vi ökar den operativa förmågan. Vi löser vår uppgift och det skapar ett förtroende för alla som ingår i förbandet, säger brigadchef överste Stefan Sandborg

Brigaden ska självständigt kunna lösa stridsuppgifter med sina egna förmågor och med en hög grad av uppdragstaktik.

â Regeringen har konstaterat i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet (försvarsbeslutet i juni 2015, red anm.) att den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde försämrats under de senaste åren. Att genomföra en oanmäld beredskapskontroll av andra brigadstaben är ett sätt för oss att pröva förbandet mot de krav vi har satt och som ytterst regeringen har på oss avseende vår förmåga att lösa kravställda uppgifter och att öka vår operativa förmåga, säger generalmajor Berndt Grundevik, ställföreträdande chef för Försvarsmaktens insatsledning.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...