Jump to content

Försvarsmakten: 2016 i bilder


Recommended Posts

2016 har för Försvarsmakten varit ett intensivt men också resultatrikt år. Viktiga steg har tagits för att utveckla den militära förmågan i en omvärld som de senaste åren blivit alltmer osäker. Det framgår av den årsredovisning som nu lämnats in till regeringen.

Bildspel

â Den osäkra omvärldsutvecklingen ställer höga krav på förmåga till anpassning. För att möta kraven bygger Försvarsmakten ett starkare försvar, där den tidigarelagda etableringen på Gotland, en omfattande övningsverksamhet och fortsatt utveckling av nationella och internationella samarbeten är exempel på viktiga steg under 2016, säger Försvarmaktens generaldirektör Peter Sandwall.

Försvarsmakten har under året vidtagit en rad åtgärder på materielsidan, bland annat när det gäller personlig utrustning, kvalificerade vapen och modifiering av fartyg. Ett ökat antal beredskapskontroller har också genomförts och såväl nationella som internationella övningar har prioriterats. Olika insatser för stöd till samhället, som eftersök, ammunitionsröjning och brandbekämpning, har varit mer omfattande än förra året.

Utvecklingen när det gäller samarbete med andra myndigheter, länder och organisationer har fortsatt varit bra. Samarbetet med Finland har utvecklats ytterligare och skapat bättre förutsättningar för hur de båda länderna gemensamt kan använda sina militära resurser. Det bilaterala samarbetet med USA har fortsatt utvecklats i en positiv riktning. Inom ramen för det nordiska samarbetet Nordefco har bland annat ett avtal om alternativa landningsplatser undertecknats. Sveriges deltagande i de internationella operationerna i Mali, Irak, Afghanistan och i andra länder har också utgjort betydelsefulla bidrag i svåra insatsmiljöer.

Försvarsmakten har under året också prioriterat ett arbete för att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. På regeringens uppdrag pågår arbetet tillsammans med myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Årsredovisning

Rekryteringen av blivande officerare och antalet inryckande till den nya militära grundutbildningen nådde inte målen förra året. Men andelen rekryter som fullföljer grundutbildningen har däremot ökat, vilket är positivt då fler kan krigsplaceras med rätt utbildning.

Ett år in i försvarsbeslutsperioden kan myndigheten konstatera att viktiga steg har tagits för att öka tillgänglighet och beredskap i krigsförbanden.

â Under 2016 har vi blivit en starkare och bättre rustad försvarsmakt. Det har varit ett högt tryck i organisationen och vi har nått verksamhetsmålen och mer därtill. Alla anställda och frivilliga som har bidragit ska vara stolta över resultatet â det är jag, säger Peter Sandwall.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...