Jump to content

Recommended Posts

Jag tror ni helt missar poängen, dvs det ingångsvärde som läggs på respektive förband.

Man kan antaga att HV inte kommer möta vare sig pansar eller flygstridskrafter och indirekt eld i större utsträckning och inte heller dimensioneras för motsvarande, inte heller har förmåga att strida med uthållighet.

Matematiken är enkel, varför bör manöverbataljonerna vara splitterskyddade, varför behöver inte HVbataljonerna nödvändigtvis vara det?

Att trossfunktioner och i viss mån även stabsfunktioner kan bli beskjutna är inte helt otroligt, snarare en planeringsförutsättning.
Varken stab eller tross står ju still på samma punkt utan följer efter förbanden och är då mål för beskjutning.

Bakre förband och främre förband, i min värld är det solklart att det tolkas utifrån förbandens primära uppgift eller verksamhetsområde, inte vad det för tillfället råkar ägna sig åt.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sen på bollen osv.

 

Bandvagnar, splitterskyddade eller ej är inte stridsfordon. 

Oavsett om det är plast eller stål så sitter soldaterna av vid FAP och promenerar till sitt UFA.

Det är absolut inte en plattform för att understödja soldaternas framryckning eller anfall.

 

Däremot så hade det varit trevligt med något annat än plast när man jobbar som skyddsvakt och det finns en hotbild i form av sten/molotovkastare.  (även galler osv på PB8 hade varit trevligt)

Edited by dxl

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, dxl said:

 

Det är absolut inte en plattform för att understödja soldaternas framryckning eller anfall.

 

Däremot så hade det varit trevligt med något annat än plast när man jobbar som skyddsvakt och det finns en hotbild i form av sten/molotovkastare.  (även galler osv på PB8 hade varit trevligt)

Jag skulle säga tvärtemot, det går alldeles utmärkt att understödja soldaters framryckning med hjälp av bandvagnar, det är dock en särskild teknik och koordination som krävs och är inte tillämpbart i all terräng.

Det är krävande av hela förbandet och inget som hemvärnet har tid eller möjlighet att skapa en förmåga till.

 

Jag skulle inte vara orolig för stenkastare, snarare att någon skjuter eller spränger dig, men för det har vi egna vapen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fast nu har den hotbild jag och mina soldater fått till oss när vi arbetat skarpt bestått av bl.a stenkastare utan skjutvapen och det är inte alltid gångbart att öppna eld för att skydda sin barnvagn när den ska passera en grupp som kastar tex sten. 

 

Det är klart att råder det inte krig eller hotbilden är låg så kan man ha med sin bandvagn. Ska man kolla ett skyddsobjekt så kanske det dessutom är att föredra så man kan spärra en tillfartsväg. Men är hotbilden såpass att någon kan börja skjuta på dina soldater då ska du nog avstå av flera skäl.

 

Det är så jag tänker så tänk gärna annorlunda, det är alltid bra med annan input

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror mycket väl att Bandvagn 309 gott och väl skulle fungera i hemvärnskompanierna, problemet ligger absolut inte i fordonet i sig eller dess tekniska egenskaper, Bv309 är ungefär lika "enkel" som Bv206 så.

Jag tycker dock att det är fel att börja i änden "hemvärnet behöver splitterskydd" utan man bör isf börja i den änden där man får inse att Bv206 börjar bli gamla och på sikt kommer behöva ersättas på vissa håll, där kan Bv309 fylla ett syfte, om det är splitterskyddat eller inte är i andra hand.

 

Bv309 är finns dock i så begränsat antal att det inte kan ersätta 206 på bredd, de är antagligen också i så begränsat antal att försvarsmakten inte heller anser det ekonomiskt att vidmakthålla hela systemet långsiktigt, Bv309 duger inte till utlandstjänst och inte heller som trupptransportfordon i våra manöverbataljoner, den är för liten för, klent byggd och kan inte ta tyngre vapensystem.

 

Förhoppningsvis så lägger försvarsmakten en order på bandvagn 206 "New Generation" för att ersätta den nuvarande då ny modell av bandvagn 206 är testad och framtagen en gång och kan tillverkas av Hägglunds om den beställs.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är nog ingen idé att satsa på bv 309. Dessa är väl desutom redan förbandssatta på Livgardet. Mitten på 20-talet planerar FM att köpa in drygt 1000 st nya bandvagnar som ersättare för bla. bv 206. Jag tror nog vi även i framtiden får nöja oss utan bepansrade fordon. Möjligtvis att vissa prioriterade enheter får det för att bedriva eskorttjänst mm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har läst igenom i princip hela tråden och fortfarande inte förstått varför ni vill att HV ska vara bepansrade. HV strider inte med sina bandvagnar (om de inte gör fel), de har inte logistiken för att kunna att bli bepansrade, ett bepansrat alternativ minskar framkomligheten och det krävs väldigt mycket träning för att på ett bra sätt kunna genomföra uppsutten strid. Den eventuella vinsten är ju då skydd mot IE och skydd vid ev EÖ. Både och är något som inte bör vara ett problem om man ser till HV:s uppgifter i dagsläget.

 

Se BV206 och kommande BV Ny för vad det är. Ett optimalt fordon för att ta sig fram, slippa gå och bära förutom sista biten fram till SST. Samt ett bra fordon för understöd till civilsamhället. Så länge HV:s uppgifter inte ändras finns helt enkelt inget skäl och ingen möjlighet att ha bepansrade fordon (för att inte tala om att det inte finns i FM just nu). Det här är något som gäller för många förmågor. Det handlar inte bara om att man ska lyckas skramla fram förare till fordon eller skyttar till robotsystem utan det krävs en hel logistik- och ledningskedja som idag helt enkelt inte finns.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Kilo3 said:

Jag har läst igenom i princip hela tråden och fortfarande inte förstått varför ni vill att HV ska vara bepansrade. HV strider inte med sina bandvagnar (om de inte gör fel), de har inte logistiken för att kunna att bli bepansrade, ett bepansrat alternativ minskar framkomligheten och det krävs väldigt mycket träning för att på ett bra sätt kunna genomföra uppsutten strid. Den eventuella vinsten är ju då skydd mot IE och skydd vid ev EÖ. Både och är något som inte bör vara ett problem om man ser till HV:s uppgifter i dagsläget.

 

Se BV206 och kommande BV Ny för vad det är. Ett optimalt fordon för att ta sig fram, slippa gå och bära förutom sista biten fram till SST. Samt ett bra fordon för understöd till civilsamhället. Så länge HV:s uppgifter inte ändras finns helt enkelt inget skäl och ingen möjlighet att ha bepansrade fordon (för att inte tala om att det inte finns i FM just nu). Det här är något som gäller för många förmågor. Det handlar inte bara om att man ska lyckas skramla fram förare till fordon eller skyttar till robotsystem utan det krävs en hel logistik- och ledningskedja som idag helt enkelt inte finns.

Har du missat att bandvagnarna används till att ta fram material och föra tillbaka sårade. Vilket innebär att bandvagnarna är uppe i stridszonen. Utan någon form av skyddad transport är ju HV totalt oanvändbara till annat än att bevaka skyddsobjekt och skydda dem från sabotageförband.

 

på vilket sätt är BV Ny mer framkomlig än BV306. Jag har åkt både BV206 och BV306, de har samma problem när de gäller längre transporter.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nej det har

On 4/28/2019 at 7:32 AM, speculatores said:

Har du missat att bandvagnarna används till att ta fram material och föra tillbaka sårade. Vilket innebär att bandvagnarna är uppe i stridszonen. Utan någon form av skyddad transport är ju HV totalt oanvändbara till annat än att bevaka skyddsobjekt och skydda dem från sabotageförband.

 

på vilket sätt är BV Ny mer framkomlig än BV306. Jag har åkt både BV206 och BV306, de har samma problem när de gäller längre transporter.

 

 

Nej det har jag inte missat. Jag har inte heller missat detaljen att man har noll taktisk känsla i kroppen om man ställer sig och börja lasta och lossa på en plats där man kan påverkas av direktriktad eld. IE kan man alltid bli utsatt för och det undviks bäst genom rörlighet och att inte behöva vara förutsägbar. Mitt förband använder sig också av lätta obepansrade fordon för sådana uppgifter men då får man släpa den skadade ett par hundra meter till fordonet. Man kör inte upp i SST. Varför blir det helt oanvändbara om de inte har en skyddad transport? Avsutten skyttestrid har väl inte avskaffats i FM? Om HV ska tillföras förmågor och materiell så är min starka åsikt att bepansrade fordon inte är prio 1 eller kanske ens prio 10. Det är som jag och många andra nämnt inte bara att köpa in fordon och utbilda förare utan logistikkedjan måste bli avsevärt mycket större om man ska ha tyngre fordon som drar mer bränsle och kräver mer underhåll. Det är resurser som HV inte har och som jag har svårt att se att de ska lyckas få.

 

Jag pratar terrängframkomlighet och inte framkomlighet på väg. Bandfordon har alltid en begränsning vad gäller vägtp. En ny softskin-BV (ponera att det blir Hägglunds Beowulf) kommer dock vara bättre och bekvämare på väg om den håller vad de säger.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Kilo3 said:

Nej det har

Nej det har jag inte missat. Jag har inte heller missat detaljen att man har noll taktisk känsla i kroppen om man ställer sig och börja lasta och lossa på en plats där man kan påverkas av direktriktad eld. IE kan man alltid bli utsatt för och det undviks bäst genom rörlighet och att inte behöva vara förutsägbar. Mitt förband använder sig också av lätta obepansrade fordon för sådana uppgifter men då får man släpa den skadade ett par hundra meter till fordonet. Man kör inte upp i SST. Varför blir det helt oanvändbara om de inte har en skyddad transport? Avsutten skyttestrid har väl inte avskaffats i FM? Om HV ska tillföras förmågor och materiell så är min starka åsikt att bepansrade fordon inte är prio 1 eller kanske ens prio 10. Det är som jag och många andra nämnt inte bara att köpa in fordon och utbilda förare utan logistikkedjan måste bli avsevärt mycket större om man ska ha tyngre fordon som drar mer bränsle och kräver mer underhåll. Det är resurser som HV inte har och som jag har svårt att se att de ska lyckas få.

 

Jag pratar terrängframkomlighet och inte framkomlighet på väg. Bandfordon har alltid en begränsning vad gäller vägtp. En ny softskin-BV (ponera att det blir Hägglunds Beowulf) kommer dock vara bättre och bekvämare på väg om den håller vad de säger.

Jag tror aldrig jag var vid ett skyddsobjekt där de inte finns väg fram. En bv 206 är ett relativt långsamt, stort och högljutt mål. skulle du själv vilja sitta i en Bv206 och tex råka ut för ett eldöverfall. Något vi borde ha lärt oss av historien är att planer oftast inte fungerar som de var tänkt i verkligheten. De finns ingen helt säker plats. Sen använde vi bv206 i början för att byta till bv306 under värnplikten. Jag tror vare sig krävdes någon om utbildning av förare eller omstrukturering av logistikkedjan.

 

När de gäller en tillverkares löften om en produkt är jag lite tveksam. Hkp 14 skulle inte bli några problem sa de, de små ändringarna löser vi kvickt. vill HV ha en enklare logistik kedja. fundera då över vilka bataljoner som verkligen behöver bandvagnar över huvud taget och låt alla kompanier ha samma fordon på plutonerna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/29/2019 at 5:53 PM, speculatores said:

Jag tror aldrig jag var vid ett skyddsobjekt där de inte finns väg fram. En bv 206 är ett relativt långsamt, stort och högljutt mål. skulle du själv vilja sitta i en Bv206 och tex råka ut för ett eldöverfall. Något vi borde ha lärt oss av historien är att planer oftast inte fungerar som de var tänkt i verkligheten. De finns ingen helt säker plats. Sen använde vi bv206 i början för att byta till bv306 under värnplikten. Jag tror vare sig krävdes någon om utbildning av förare eller omstrukturering av logistikkedjan.

 

När de gäller en tillverkares löften om en produkt är jag lite tveksam. Hkp 14 skulle inte bli några problem sa de, de små ändringarna löser vi kvickt. vill HV ha en enklare logistik kedja. fundera då över vilka bataljoner som verkligen behöver bandvagnar över huvud taget och låt alla kompanier ha samma fordon på plutonerna.

 

Det om framkomlighet till skyddsobjekt håller jag helt med om och därmed skulle vi kunna lösa HV:s huvuduppgift med enbart PB8. Dock har HV många sidouppgifter och får många uppdrag som kräver god tg-framkomlighet såsom strid och brandbekämpning. Nej jag hade inte velat sitta i en BV206 om jag utsätts för ett eldöverfall. Jag hade för den delen inte velat sitta i en BV309 heller då jag förutsätter att en hyfsat kompetent motståndare kommer ha tyngre vapen en finkal vid EÖ. Det är klart att det inte finns någon säker plats, men det finns troligare platser för stridskontakt och mindre troliga platser. Utöver det ska det mycket till för att fi ska slumpvist artilleribeskjuta olika terrängpartier (märk väl "slumpvist", viktig eller trolig tg kan absolut beskjutas om de har resurser).

 

Med BV306 antar jag att du menar BV308 eller BV309 annars är det ett fordon du gärna får upplysa mig om. Som jag sagt tidigare är det sällan ett problem på soldatnivå att tillföra ett nytt/annat system. För era förare handlade det säkert bara om en kort förtrolighetsutb för att kunna genomföra vård. Om vi däremot jämför BV206 och BV 308 har 206 en räckvidd på 330 km och 308 en räckvidd på 300 km enligt wiki. Det är ju då en 10 %-ig räckviddsskillnad som i allra högsta grad kommer göra avtryck i logistikkedjan vad gäller antalet tankbilar som behövs och bränsletransporter som behöver köras. Utöver det har ett tyngre fordon en sämre tg-framkomlighet och oftast ett tätare serviceintervall på grund av högre slitage. Allt sammantaget ger en mer omfattande logistikkedja.

Vad gäller tillverkarens löften har jag ingen aning om hur pass sanna de är. Jag förutsätter bara att även BV har genomgått någon typ av komfortutveckling de senaste 45 åren. Jag håller med om att HV:s fordonspark bör ses över. Kanske är det lämpligare att ha ffa PB8 och sexhjulingar i söder/vägrika län och BV och skoter i norr/skogslän. Min grundtes står dock fast att HV har med sina nuvarande krigsuppgifter inget behov av bepansrade fordon.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎5‎/‎1‎/‎2019 at 1:32 PM, Kilo3 said:

 

Det om framkomlighet till skyddsobjekt håller jag helt med om och därmed skulle vi kunna lösa HV:s huvuduppgift med enbart PB8. Dock har HV många sidouppgifter och får många uppdrag som kräver god tg-framkomlighet såsom strid och brandbekämpning. Nej jag hade inte velat sitta i en BV206 om jag utsätts för ett eldöverfall. Jag hade för den delen inte velat sitta i en BV309 heller då jag förutsätter att en hyfsat kompetent motståndare kommer ha tyngre vapen en finkal vid EÖ. Det är klart att det inte finns någon säker plats, men det finns troligare platser för stridskontakt och mindre troliga platser. Utöver det ska det mycket till för att fi ska slumpvist artilleribeskjuta olika terrängpartier (märk väl "slumpvist", viktig eller trolig tg kan absolut beskjutas om de har resurser). Efter som de står Jägare/spaning antar jag att du vet vad som går att hitta på med när de gäller oskyddade fordon och vapen möjliga för en person att hantera.

 

Med BV306 antar jag att du menar BV308 eller BV309 annars är det ett fordon du gärna får upplysa mig om. Som jag sagt tidigare är det sällan ett problem på soldatnivå att tillföra ett nytt/annat system. För era förare handlade det säkert bara om en kort förtrolighetsutb för att kunna genomföra vård. Om vi däremot jämför BV206 och BV 308 har 206 en räckvidd på 330 km och 308 en räckvidd på 300 km enligt wiki. Det är ju då en 10 %-ig räckviddsskillnad som i allra högsta grad kommer göra avtryck i logistikkedjan vad gäller antalet tankbilar som behövs och bränsletransporter som behöver köras. Utöver det har ett tyngre fordon en sämre tg-framkomlighet och oftast ett tätare serviceintervall på grund av högre slitage. Allt sammantaget ger en mer omfattande logistikkedja.

Vad gäller tillverkarens löften har jag ingen aning om hur pass sanna de är. Jag förutsätter bara att även BV har genomgått någon typ av komfortutveckling de senaste 45 åren. Jag håller med om att HV:s fordonspark bör ses över. Kanske är det lämpligare att ha ffa PB8 och sexhjulingar i söder/vägrika län och BV och skoter i norr/skogslän. Min grundtes står dock fast att HV har med sina nuvarande krigsuppgifter inget behov av bepansrade fordon.

Frågan är hur mycket sidouppgifter skall bestämma utrustning. fordon som kanske tom gör huvuduppgiften jobbigare. Stämmer uppgiften Jag hört så anser Amerikanarna att "danger close" är 600 meter. Så soldaterna måste alltså förflytta både utrustning och skadade minst den sträckan. När de gäller BV206 blir ju även finkalibrig eld ett problem.

 

beteckningen hade jag fel på. kolla aldrig, mindes bara att den splitterskyddade börja med en trea.

 

Skall HV köra helt oskyddat hade jag föredragit någon form av ATV med lämpligt släp för kortare material transporter. Om de funkar även i Norr lämnar jag över till någon som faktiskt bor och verkar där. Vill MSB att HV skall ha BV206 för att kunna understödja räddningstjänsten anser jag att de bör hamna i deras budget.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nej, PB8 fungerar inte för alla som enda fordon om man vill kunna nå (och för den delen kvarstanna) vid skyddsobjekt.

Jag hört så anser Amerikanarna att "danger close" är 600 meter.

300m är väl standard i svenska Försvarsmakten? Det är iaf vad jag har fått öva/höra sedan värnplikten att man ska sin första åsa på.


Och återigen, det är inte bara granatsplitter och finkalibrigt som HV kan komma att utsättas för. Även om finkalibrigt iofs finns med redan i riskanalysen inför övning vid vissa tillfällen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎5‎/‎19‎/‎2019 at 8:29 PM, dxl said:

Nej, PB8 fungerar inte för alla som enda fordon om man vill kunna nå (och för den delen kvarstanna) vid skyddsobjekt.

 

300m är väl standard i svenska Försvarsmakten? Det är iaf vad jag har fått öva/höra sedan värnplikten att man ska sin första åsa på.


Och återigen, det är inte bara granatsplitter och finkalibrigt som HV kan komma att utsättas för. Även om finkalibrigt iofs finns med redan i riskanalysen inför övning vid vissa tillfällen.

Personligen skulle jag tycka de är bättre att ha ett fordon (PB8) som inte ens teoretiskt kan ta sig fram till objektet. än ett fordon som kan bv 206. men de vore självmordsbenäget att använda det om de inte råder fredsförhållande. De känns mindre hårt att behöva bära prylarna. men de kanske bara är jag.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By Denys Zagreus
   Hallå kamrater,
    
   Öppnar detta konto med en undran från en nyfiken, blivande rekryt. Fullgjorde min prövning under gårdagen och gjorde bra ifrån mig. Toppbetyg på i-test och hårsmån från full pott i styrka och kondition, god syn, hörsel och hjärta. Inget att klaga på. Mitt sköra ego tog sig däremot ett törn av psykologens bedömning på två blygsamma fyror. Lite snopet tyckte jag då jag fick känslan av att vi hade ett öppet och ärligt samtal utan några större kontroverser. Nåväl, fick höra på omvägar att det mycket väl kunde bero på att min motivation inte sträckte sig längre än till en tjänst i Hemvärnet och att värdet sattes därefter. Men magkänslan säger att det var något mer, men vad kan jag inte svära på. Om detta kan vi bara spekulera förstås.
    
   När jag senare under dagen pratade med några informatörer så var de ivriga på att sporra mig till att söka någonting mer utmanande än Hemvärnet. Jag har förstått att det till viss del handlar om att de vill rekrytera kompetent folk till K- och T-tjänster. Samtidigt fanns det något lätt föraktande i deras beskrivning av hemvärnstjänsterna. Att det var där som de som var pliktiga men inte hade klarat testerna hamnade. Begåvningsreserven. Och jag då som betraktar mig själv som en man som inte backar för en utmaning blev förstås lite orolig. Här får jag faktiskt tacka den gode psykologens bedömning då mina alternativ begränsades. Jag hade nog inte kunnat motstå frestelsen att ta en mer avancerad tjänst om den skulle ha erbjudits, fast det hade ställt till det såväl karriärsmässigt, ekonomiskt och relationellt.
    
   Det finns förstås inget att göra åt det nu och det är väl gott så. Jag fick ju faktiskt den tjänst jag hade i åtanke när jag klev in på rekryteringskontoret (nästan, ville stridssjukvård men de verkade vara slut eller en lämp.nivå över - högst oklart). Min fråga är vad ni andra anser om Hemvärnet? Då menar jag i första hand utbildningsmässigt som en del av värnplikten. Antingen har ni gjort den själva, känner någon eller kommit i kontakt med dem på annat sätt. Var skulle ni säga att kompetensnivån och motivationen ligger, generellt såväl som hos enskilda rekryter?
    
   Phileo,
   Denys
  • By Pederb&
   Hej, tänkte söka packgruppchefs utbildning och undrar om någon här är packgruppchef och kan ge mej lite riktning och input?
  • By Mikael F
   Hej.
    
   Jag är på väg in i hemvärnet som förare. Jag undrar om förarna av bandvagn 206 någonsins är ut med stridande pluton, eller dom bara står vid fordonet eller sitter i den,? När det gäller Tgb 30/40 har jag förstått är ute med gruppen.
    
   Mikael
    
  • By Pederb&
   Hej newbee här detta kan redan ha ett svar här men jag kan inte hitta det.
    
   Jag har ansökt till Hv som bilförare och var då tillsagd att kontakta Bilkåren vilket jag gjorde för att få mina förarbevis förnyade, men för att få detta så måste jag genomgå GU-F även då jag redan har genomgått värnplikt och lärt mej att bädda och städa, men om jag väljer att bli skyttesoldat i Hv så behöver jag inte genomgå GU-F eftersom jag har fullgjort min värnplikt.
    
   Är det bara jag som tycker detta är minst sagt förbryllande. 
    
   Peder
  • By k9-gavleborg
   Vi hör många rykten om en standardiserad båt för Hemvärnet.
   En PB8 på sjön.

   Där samma typ av båt finns på varje båtkompani och båtpluton.
   Inte som idag där båtarna på båtplutonerna kan variera helt och hållet på vad Försvarsmakten kan hyra in lokalt.
    
   Är det någon som sitter på fakta om dessa båtar??
×
×
 • Create New...