Jump to content
Sign in to follow this  
Hanski

Finland utrustar sig

Recommended Posts

Det har hänt väldigt mycket inom finska militäret under året. Jag tänkte att det kunde vara nyttig att veta det också på västra sidan av Bottniska viket! :baskerHV:

 

Lagstiftning

 

Laget om försvarsmakten har uppdaterats i 2016 i särskilt från beredskap synpunkt.

 

Laget om spaningstjänsten ska uppdateras i 2017 och t.ex. Riksdagen har haft omfattande diskussioner av laget.

 

Militära avtal

 

EU forskning centrum för hybrid krigföring ska placeras i Finland.

 

Finland har blivit medlem av EDA reservdelstjänsten.

 

Finland tecknade bilaterala militära samarbete avtal med USA och Storbritannien i 2016. Motsvarande avtal ska tecknas också med Tyskland. Det var kanske en tillfällighet, men på samma dag när man tecknade avtalet med USA, gjorde Ryssland två luftrums kränkningar! (Finska Hornet flygplaner var närvarande båda gångar, precis just som det ska vara).

 

Finland tecknade värdland avtal med NATO.

 

Beredskap

 

Försvarsmakten sände s.k. reservist brev med information av krigstidplacering till alla 900 000 finska människor, som har militär utbildning. Brevet noterade också utomlands, till exempel The Sun berättade att Finland har börjat preparationer för mobilisering.

 

Försvarsmaktens maximum krigstid styrka ska ökas med 50 000 soldater. Dessa ska sannolikt vara lokala trupper, som motsvarar lite svenska Hemvärnet.

 

En del av beväringstrupper ska i framtiden användas som speciella beredskapstrupper. Det ska vara kanske några tusen beväringar som ska ha några månat längre beväringstid och de ska ha väldigt tuffa beredskapskrav. Försvarsmakten gjorde preparationer i 2016 och aktivitetan ska starta redan från början av 2017.

 

Försvarsmakten ska också ha en annan beredskapstrupp med ungefär 500 soldater i 2017. Detaljer ännu saknas, men man har diskuterat att t.ex. EU beredskapstrupper kunde vara kärnan till denna trupp. Det är i alla fall säker, att den här truppen ska ha mera professionella soldater som t.ex. beredskapstrupper mannade med beväringar.

 

Försvarsmaktens budget för 2017 vill ha ungefär 38% av budgeten reserverat för krigsmaterial. Antalet har varit ganska lågt för några sista år (ca 25%).

 

Militära övningar

 

US trupper hade för första gången en militär övning i Finland. En mekaniserade kompani deltog i finsk pansarövning i Niinisalo.

 

Årets största militärövning genomfördes i Rovajärvi i november. Totalt det var ca 3500 soldater i övningen och det fanns också en artilleriradarenhet från Sverige.

 

Flygvapen

 

Alla 62 finska Hornet planer har nu haft MLU2 uppdatering. De kan nu t.ex. skjuta Sidewinder AIM-9X robotar och alla har uppdaterat förmågan för markstrid med Litening pod, JDAM, JSOW och JASSM.

 

Integration av JASSM roboten till finska Hornet F/A-18C pågar och första leveranser skulle börja i 2017. Den första leveransen ska innehålla några tiotals robotar.

 

Flygvapen har startat beredningar för att ersätta F/A-18 Hornet. Man sände Request for Information brev till amerikanska, franska, brittiska och svenska tillverkare. Första leveranser av nya planer ska börja på 2020-talet.

 

Man beslutade modernisera 7 mera Hawk planer med en ny digital cockpit. Totalt ska det vara 31 moderniserade Hawk planer.

 

Flygvapen testade första gången olika JDAM bomber på Rovajärvi skjutfält. Finland köpte första serien i 2013.

 

Gamla Valmet Vinka elementär tränare ska ersättas med Grob planer. Totalt ska det bli 28 Grob och leveranser började under året.

 

Marinen

 

Sista Katanpää klass minjaktfartyg, Purunpää, har levererats till marinen. Leveransen var over två år försenat på grund av t.ex. översvämningar på Italienska varvet.

 

Pansio minutläggare har fått en MLU uppdatering. Två andra fartyg ska få MLU i 2017-2018.

Finska marinen ska skaffa 4 st. nya korvetter. De kan användas också som minutläggare. Leveranserna ska ske i början av 2020-talet. Marinen gjorde pre-avtal med Raumo varvet för planering i oktober.

 

Jurmo klassen ska moderniseras inom några år.

 

Armén

 

Leveranser av Leopard 2A6 pågår. Totalt ska de bli 100 ex-holländska vagnar och de ska komma i bruk inom mekaniserade trupper. Äldre Leopard 2A4 med ungefär 100 vagnar ska delas till regionala trupper. Också Marksman luftvärnspjäs har fått Leopard som chassi.

 

GMLRS leveranser har börjat under året. Armén ska få två varianter: GMLRS AW och GMLRS Unitary.

 

På hösten där var en liten skandal när man uppfattade att Finland inte hade informerat OSCE av allt artilleri. Det saknade ca 1000 artilleripjäs av förra årets GEMI rapport. Totalt det finns över 1500 artilleripjäs, tunga granatkastare och MLRS inom försvarsmakten och man säger att det finska artilleriet är det kraftigaste i Väst Europa.

 

Leveranser av Bonus granater pågår. Första skarpa skjutningar gjorde på hösten på Rovajärvi skjutfältet.

 

Försvarsmakten ska köpa några tiotals koreanska K9 bandkanoner. Avtalet hinner inte bli färdigt i 2016, men hoppningsvis det ska tecknas i början av 2017.

 

Nytt signalsystem ska tas i bruk inom armén. Första leveranser skedde i 2016 och de ska fortsätta i 2017.

 

Infanteriminor ska ersättas med ett nytt fjärrstyrt system. Finland är med i Ottawa avtalet och det nya systemet skulle vara enligt avtalet, men det skulle också vara effektivt. Nya minor ska komma i 2017-2018.

 

Finska firman Patria lanserade container baserat granatkastare system. Det innehåller en 120 mm Nemo granatkastare, operatörplatser, ammunition och kraftverk packad i standard 40’ sjöcontainer.

 

Stinger och NASAMS luftvärnsrobotar är nu i aktiv tjänst. Försvarsmakten har också planer att skaffa någon långdistans system och man har spekulerat att det kunde vara AMRAAM-ER eller även ESSM Block 2. Både robotar kan avfyras från NASAMS lavett.

Som ni ser, väldigt mycket pågår på tillfället i finska försvarsmakten!

 

Hälsningar från Finland,

Hanski

Edited by Hanski

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bra rapport! Tack för den.
​(Intressant att vissa kan slarva bort 1000 artillerieldrör. Det hade aldrig hänt i Sverige :) )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pansio minutläggare har fått en MLU uppdatering. Två andra fartyg ska få MLU i 2017-2018.

 

Bra genomgång! Finns det mer detaljerad info om MLUn på Pansio klassen? Intressant att Finland fortsätter satsa på minvapnet.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var mest varit grundreparationer och uppdaterinar av styrsystemsnen för minläggning och tungtransport, men en ny förmåga är att de nu kan fungare som stödfartyg för marinens andra fartyg och båtar försörja dem med av bränsle, dricksvatten och tömning av avfallstankar ute tll havs.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Här kan vi tillägga att man nu beställt en modernisering av RK-62

 

http://www.defmin.fi/sv/aktuellt/pressmeddelanden?587_m=8159

 

 

 

Försvarsmakten upphandlar moderniseringsarbete för stormgevär

Försvarsminister Niinistö har gett Försvarsmakten fullmakt att upphandla modernisering av stormgevär 7.62RK62 hos Millog Oy.

I upphandlingen ingår moderniseringsarbete under år 2017 och en option för åren 2018?2020. Dessutom upphandlas reservdelar och tillbehör för moderniseringsarbetet. Leveranserna av de moderniserade vapnen försiggår under åren 2017?2020.

I moderniseringsarbetet förses stormgevären 7.62RK62 med en teleskopiskt reglerbar kolv, ny växlare, ett stativ för optiskt sikte samt en taktisk bärrem. I fortsättningen kan också annan tilläggsutrustning fästas vid vapnen.

Det totala värdet av anskaffningen, optionsåren medräknade, är 12,6 miljoner euro. Under kontraktsperioden år 2017 är värdet 3,1 miljoner euro och under optionsåren 2018?2020 är det sammanlagda värdet 9,5 miljoner euro.

Av det totala värdet av upphandlingen är 80 procent inhemskt. Den sysselsättande effekten är 50 årsverken inhemskt arbete.

Upphandlingen sammanhänger med projektet Taistelija i Försvarsmaktens utvecklingsprogram för markförsvaret.

 

Försökte infoga bild, men forumets system tillåter ine det. men se på:

 

http://maanpuolustus.net/media/13313621_10208575700702786_1435601688_o.803/full

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inte klappat och klart ännu. Finska försvarsministeriet twittrar:

 

@DefenceFinland/status/819458377956868096

 

 

 

PV on 30 vuotta halunnut vastatykistötutkia. Hankintaa ei ole käsitelty kaupallisessa JORYssä, joka on edellytys edes tietopyynnölle

 

Betyder:

 

Försvarsmakten har äskat på artilleriradar redan 30 år. Anskaffningen har inte ens behandlats i den kommerssiella ledningsgruppen, vilket är en förutsättning för ens RFI (request for information).

 

Senare retwetade försvarsministerns politiska specialbiträde samma tweet.

 

--------------

 

Det ser ut som om försvarsmakten, som gick ut i pressen och tv med nyheten har gått händelserna i förväg, genom att offentliggöra en plan som man inte gjort nödvändiga formella beslut om, och detta i sin tur har retat opp försvarsministeriet där besluten skall göras före man går u med uppgifter. .

Edited by adam7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Estland har anmält att de är intresserade att delta i eventuell anskaffning av K9 Thunder bandhaubitser. De skulle i såfall delta i anskaffningen med 12 pjäser. Finland har inte publicerat hur många pjäser man förhandlar om eller försöker anskaffa, men ryktet är att det skulle vara 48 pjäser.

 

Att anskaffa pjäserna genom samma förhandling gäller inte bara själva pjäserna utan också utbildningen, hur servicen anordnas och eventuell transferering av teknik.

 

Underteckning av MoU förväntas inom kort.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nytt angående K9 Thunder. MoU undertecknades efter Rovajärvi övningen, men nu har även kontraktet undertecknats och försvarsministern godkännt anskaffningen.

 

I sydkoreansk media spekulerades att antalet blir 48 st. och priset 200 miljoner dollar för järnet + 200 miljoner dollar för utbildning, reservdelar och underhåll.

 

Priset var spekulation eftersom 200 miljoner dollar är lite under 190 miljoner euro, och priset nu visar sig bli 146 miljoner euro, inkluderande utbildning, reservdelar och underhåll.

 

Min bedömning är, att sydkoreansk media gissade baserat på affärer i Asien med priser för tidigare ny materiel, och kontrakt på underhåll, reservdelar och underhåll, där de de två sista u:na var mer omfattande och dessutom innehöll priserna de sedvanliga asiatiska mutorna. Nyheten finns på

 

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/02/17/finland-koper-begagnade-pansarhaubitsar-146-miljoner

 

Priset utan u.r.u ser ut att bli ca. 1/2 nypriset. Pjäserna skall förses med en grundrenovering före de tas i bruk. Det betyder att det som slitits byts ut.

 

--------------

 

Finland köper begagnade pansarhaubitsar för 146 miljoner
14-svyle-32694458a712d327168.jpg
Bild: Jouni Porsanger/Lehtikuva
14-svyle-13054753197496540f3.jpgLUKAS LINDSTRÖMHELSINGFORS

Finland köper 48 begagnade pansarhaubitsar från Sydkorea för 146 miljoner euro. I affären ingår förutom haubitsarna också utbildning, reservdelar och underhåll.

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) godkände köpet av artilleripjäserna på fredagen.

Haubitserna ska ersätta en del av det artilleri som blir föråldrat på 2020- och 2030-talen.

De första pansarhaubitsarna anländer till Finland nästa år och de sista år 2024. Beväringarna ska enligt planerna börja utbildas i det nya artillerisystemet år 2019.

Armén testade haubitsarna, som är av typen K9 Thunder, i fjol i Lappland. Det är frågan om 155 millimeters bandgående haubitsar som har en räckvidd på ungefär 40 kilometer. De har en toppfart på över 60 kilometer i timmen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

JASSM är nu färdigintegrerad i Hornet efter att två testrobotar testskjutits i USA denna vecka. Detta innebär att flygen nu har tre färdigintegrerade attackvapen mot markmål, JDAM, JSOW och JASSM.. Passande nog var det dessutom på dagen exakt 100 år efter att Finland fått sitt första egna flygplan, en gåva av den svenske greven Eric von Rosen.

 

http://ilmavoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/jassm-rynnakkoohjuksen-onnistunut-koeammunta-yhdysvalloissa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Perman
   http://svenska.yle.fi/artikel/2014/10/31/finland-overvager-att-skaffa-torpeder
    
   Verkar ju vettigt, även om det måste vara alldeles speciella torpeder med målsökare som är anpassade för grunt vatten om de ska gå att använda inomskärs. Kanske en potentiell kund för den nya lätta torpeden som FMV fått i uppdrag att utveckla?
    
   http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/FMV-bestaller-ny-latt-torped/
    
   /Per
  • By Perman
   http://www.hs.fi/eng...e/1329104842318
    
   /Per
  • By Andratenor
   Efter att ha upptäckt att både Sverige och Finland nu har gamla spetsnospiloter som högsta militärchefer, och jag jämförde deras respektive karriärer, började jag fundera på hur många generalsbefattningar som finns inom försvarsmakterna och hur olika uppdrag fördelas mellan graderna.
    
   Här är det jag lyckats hitta, men har säkert missat några för Sverige. Det som jag åtminstone reagerar på är att det i Finland finns så många flera aktiva generaler, samt att arméchefen här har en högre tjänstegrad än flyg och marin, medan försvarsgrenarna i Sverige har samma ledningsnivå. Det som också är skillnad är att det i försvarsledningen i Sverige sitter civila ämbetsmän på poster som i Finland har generallöjtnants uppdrag (som ekonomi- och personalchefer).
    
   Finland:
   President Sauli Niinistö, Överbefälhavare
    
   General Jarmo Lindberg, Försvarsmaktens kommendör
    
   Generallöjtnant Sakari Honkamaa, Försvarsmaktens personalchef
   Generallöjtnant Raimo Jyväsjärvi, Försvarsmaktens ekonomichef
   Generallöjtnant Mika Peltonen, Försvarsmaktens operationschef
   Generallöjtnant Timo Rotonen, Chef för Försvarsmaktens logistikverk
   Generallöjtnant Seppo Toivonen, Chef för Armén
   Viceamiral Juha Rannikko, Chef för Huvudstaben
    
   Generalmajor Jorma Ala-Sankila, Chef för arméstaben
   Generalmajor Kyösti Halonen, Logistikchef
   Genralmajor Kim Jäämeri, Chef för Flygvapnet
   Generalmajor Timo Pekka, Försvarsmaktens strategichef vid huvudstaben
   Konteramiral Veijo Taipalus, Rektor för Försvarshögskolan
   Konteramiral Kari Takanen, Chef för Marinen
    
   Brigadgeneral Petri Hulkko, Arméns operationschef
   Brigadgeneral Jari Kallio, Kommendör för Karelens brigad
   Brigadgeneral Ilkka Korkiamäki, Ledningssystemchef
   Brigadgeneral Kim Mattson, Kommandochef
   Brigadgeneral Markku Myllykangas, Beredskapschef
   Brigadgeneral Markku Nikkilä, Finlands Militärattaché till EU och NATO
   Brigadgeneral Harri Ohra-aho, Underrättelsechef
   Brigadgeneral Juha Pyykkönen, Ordförande för Connected Forces Initiative Task Force inom NATO
   Brigadgeneral Eero Pöytsiä, Specialuppdrag för Huvudstaben
   Brigadgeneral Jukka Sonninen, Chef för Kajanalands brigad
   Brigadgeneral Petri Tolla, Chef för flygstaben
   Brigadgeneral Pekka Toveri, Chef för Gardets Jägarregemente
   Ingenjörsbrigadgeneral, Vicechef för Försvarsmaktens logistikverk
   Medicinalbrigadgeneral, Försvarsmaktens överläkare
   Flottiljamiral Timo Junttila, Chef för Huvudstabens planeringsenhet
   Flottiljamiral Juha Vauhkonen, Chef för marinstaben
   Fältbiskop Pekka Särkio
    
    
    
   Sverige
    
   Kung Carl XVI Gustaf
   General Micael Bydén, Överbefälhavare
    
   Generallöjtnant Dennis Gyllensporre, Chef för ledningsstaben
   Generallöjtnant Anders Silwer, Produktionschef
   Generallöjtnant Göran Mårtensson, Insatschef
    
   Generalmajor Anders Brännström, Arméchef
   Generalmajor Gunnar Karlsson, Chef för MUST
   Generalmajor Mats Helgesson, Flygvapenschef
   Konteramiral Thomas Engevall, Försvarslogistikchef
   Konteramiral Anders Grenstad, Ställföreträdande insatschef
   Konteramiral Jonas Haggren, Chef för ledningsstabens inriktningsavdelning
   Konteramiral Jan Thörnqvist, Marinchef
    
   Brigadgeneral Roland Ekenberg, Rikshemvärnschef
   Brigadgeneral Lena Hallin, Ledningssystemchef
   Generalläkare Siegfried de Joussineau
  • By Perman
   https://svenska.yle.fi/artikel/2016/11/10/misstankt-svensk-krankning-i-finskt-luftrum
    
   /Per
  • By Perman
   https://www.hbl.fi/artikel/nytt-finskt-vapen-effektivt-i-test/
    
   Nån som vet mer om detta finska vapensystem? Är det en typ av trampmina som hoppar upp och detonerar med sprängkraften riktad nedåt i stället för horisontellt eller uppåt eller vad?
    
   /Per
×