Jump to content

Recommended Posts

Det har hänt väldigt mycket inom finska militäret under året. Jag tänkte att det kunde vara nyttig att veta det också på västra sidan av Bottniska viket! :baskerHV:

 

Lagstiftning

 

Laget om försvarsmakten har uppdaterats i 2016 i särskilt från beredskap synpunkt.

 

Laget om spaningstjänsten ska uppdateras i 2017 och t.ex. Riksdagen har haft omfattande diskussioner av laget.

 

Militära avtal

 

EU forskning centrum för hybrid krigföring ska placeras i Finland.

 

Finland har blivit medlem av EDA reservdelstjänsten.

 

Finland tecknade bilaterala militära samarbete avtal med USA och Storbritannien i 2016. Motsvarande avtal ska tecknas också med Tyskland. Det var kanske en tillfällighet, men på samma dag när man tecknade avtalet med USA, gjorde Ryssland två luftrums kränkningar! (Finska Hornet flygplaner var närvarande båda gångar, precis just som det ska vara).

 

Finland tecknade värdland avtal med NATO.

 

Beredskap

 

Försvarsmakten sände s.k. reservist brev med information av krigstidplacering till alla 900 000 finska människor, som har militär utbildning. Brevet noterade också utomlands, till exempel The Sun berättade att Finland har börjat preparationer för mobilisering.

 

Försvarsmaktens maximum krigstid styrka ska ökas med 50 000 soldater. Dessa ska sannolikt vara lokala trupper, som motsvarar lite svenska Hemvärnet.

 

En del av beväringstrupper ska i framtiden användas som speciella beredskapstrupper. Det ska vara kanske några tusen beväringar som ska ha några månat längre beväringstid och de ska ha väldigt tuffa beredskapskrav. Försvarsmakten gjorde preparationer i 2016 och aktivitetan ska starta redan från början av 2017.

 

Försvarsmakten ska också ha en annan beredskapstrupp med ungefär 500 soldater i 2017. Detaljer ännu saknas, men man har diskuterat att t.ex. EU beredskapstrupper kunde vara kärnan till denna trupp. Det är i alla fall säker, att den här truppen ska ha mera professionella soldater som t.ex. beredskapstrupper mannade med beväringar.

 

Försvarsmaktens budget för 2017 vill ha ungefär 38% av budgeten reserverat för krigsmaterial. Antalet har varit ganska lågt för några sista år (ca 25%).

 

Militära övningar

 

US trupper hade för första gången en militär övning i Finland. En mekaniserade kompani deltog i finsk pansarövning i Niinisalo.

 

Årets största militärövning genomfördes i Rovajärvi i november. Totalt det var ca 3500 soldater i övningen och det fanns också en artilleriradarenhet från Sverige.

 

Flygvapen

 

Alla 62 finska Hornet planer har nu haft MLU2 uppdatering. De kan nu t.ex. skjuta Sidewinder AIM-9X robotar och alla har uppdaterat förmågan för markstrid med Litening pod, JDAM, JSOW och JASSM.

 

Integration av JASSM roboten till finska Hornet F/A-18C pågar och första leveranser skulle börja i 2017. Den första leveransen ska innehålla några tiotals robotar.

 

Flygvapen har startat beredningar för att ersätta F/A-18 Hornet. Man sände Request for Information brev till amerikanska, franska, brittiska och svenska tillverkare. Första leveranser av nya planer ska börja på 2020-talet.

 

Man beslutade modernisera 7 mera Hawk planer med en ny digital cockpit. Totalt ska det vara 31 moderniserade Hawk planer.

 

Flygvapen testade första gången olika JDAM bomber på Rovajärvi skjutfält. Finland köpte första serien i 2013.

 

Gamla Valmet Vinka elementär tränare ska ersättas med Grob planer. Totalt ska det bli 28 Grob och leveranser började under året.

 

Marinen

 

Sista Katanpää klass minjaktfartyg, Purunpää, har levererats till marinen. Leveransen var over två år försenat på grund av t.ex. översvämningar på Italienska varvet.

 

Pansio minutläggare har fått en MLU uppdatering. Två andra fartyg ska få MLU i 2017-2018.

Finska marinen ska skaffa 4 st. nya korvetter. De kan användas också som minutläggare. Leveranserna ska ske i början av 2020-talet. Marinen gjorde pre-avtal med Raumo varvet för planering i oktober.

 

Jurmo klassen ska moderniseras inom några år.

 

Armén

 

Leveranser av Leopard 2A6 pågår. Totalt ska de bli 100 ex-holländska vagnar och de ska komma i bruk inom mekaniserade trupper. Äldre Leopard 2A4 med ungefär 100 vagnar ska delas till regionala trupper. Också Marksman luftvärnspjäs har fått Leopard som chassi.

 

GMLRS leveranser har börjat under året. Armén ska få två varianter: GMLRS AW och GMLRS Unitary.

 

På hösten där var en liten skandal när man uppfattade att Finland inte hade informerat OSCE av allt artilleri. Det saknade ca 1000 artilleripjäs av förra årets GEMI rapport. Totalt det finns över 1500 artilleripjäs, tunga granatkastare och MLRS inom försvarsmakten och man säger att det finska artilleriet är det kraftigaste i Väst Europa.

 

Leveranser av Bonus granater pågår. Första skarpa skjutningar gjorde på hösten på Rovajärvi skjutfältet.

 

Försvarsmakten ska köpa några tiotals koreanska K9 bandkanoner. Avtalet hinner inte bli färdigt i 2016, men hoppningsvis det ska tecknas i början av 2017.

 

Nytt signalsystem ska tas i bruk inom armén. Första leveranser skedde i 2016 och de ska fortsätta i 2017.

 

Infanteriminor ska ersättas med ett nytt fjärrstyrt system. Finland är med i Ottawa avtalet och det nya systemet skulle vara enligt avtalet, men det skulle också vara effektivt. Nya minor ska komma i 2017-2018.

 

Finska firman Patria lanserade container baserat granatkastare system. Det innehåller en 120 mm Nemo granatkastare, operatörplatser, ammunition och kraftverk packad i standard 40’ sjöcontainer.

 

Stinger och NASAMS luftvärnsrobotar är nu i aktiv tjänst. Försvarsmakten har också planer att skaffa någon långdistans system och man har spekulerat att det kunde vara AMRAAM-ER eller även ESSM Block 2. Både robotar kan avfyras från NASAMS lavett.

Som ni ser, väldigt mycket pågår på tillfället i finska försvarsmakten!

 

Hälsningar från Finland,

Hanski

Edited by Hanski
Link to comment
Share on other sites

Det var mest varit grundreparationer och uppdaterinar av styrsystemsnen för minläggning och tungtransport, men en ny förmåga är att de nu kan fungare som stödfartyg för marinens andra fartyg och båtar försörja dem med av bränsle, dricksvatten och tömning av avfallstankar ute tll havs.

Link to comment
Share on other sites

Här kan vi tillägga att man nu beställt en modernisering av RK-62

 

http://www.defmin.fi/sv/aktuellt/pressmeddelanden?587_m=8159

 

 

 

Försvarsmakten upphandlar moderniseringsarbete för stormgevär

Försvarsminister Niinistö har gett Försvarsmakten fullmakt att upphandla modernisering av stormgevär 7.62RK62 hos Millog Oy.

I upphandlingen ingår moderniseringsarbete under år 2017 och en option för åren 2018?2020. Dessutom upphandlas reservdelar och tillbehör för moderniseringsarbetet. Leveranserna av de moderniserade vapnen försiggår under åren 2017?2020.

I moderniseringsarbetet förses stormgevären 7.62RK62 med en teleskopiskt reglerbar kolv, ny växlare, ett stativ för optiskt sikte samt en taktisk bärrem. I fortsättningen kan också annan tilläggsutrustning fästas vid vapnen.

Det totala värdet av anskaffningen, optionsåren medräknade, är 12,6 miljoner euro. Under kontraktsperioden år 2017 är värdet 3,1 miljoner euro och under optionsåren 2018?2020 är det sammanlagda värdet 9,5 miljoner euro.

Av det totala värdet av upphandlingen är 80 procent inhemskt. Den sysselsättande effekten är 50 årsverken inhemskt arbete.

Upphandlingen sammanhänger med projektet Taistelija i Försvarsmaktens utvecklingsprogram för markförsvaret.

 

Försökte infoga bild, men forumets system tillåter ine det. men se på:

 

http://maanpuolustus.net/media/13313621_10208575700702786_1435601688_o.803/full

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Inte klappat och klart ännu. Finska försvarsministeriet twittrar:

 

@DefenceFinland/status/819458377956868096

 

 

 

PV on 30 vuotta halunnut vastatykistötutkia. Hankintaa ei ole käsitelty kaupallisessa JORYssä, joka on edellytys edes tietopyynnölle

 

Betyder:

 

Försvarsmakten har äskat på artilleriradar redan 30 år. Anskaffningen har inte ens behandlats i den kommerssiella ledningsgruppen, vilket är en förutsättning för ens RFI (request for information).

 

Senare retwetade försvarsministerns politiska specialbiträde samma tweet.

 

--------------

 

Det ser ut som om försvarsmakten, som gick ut i pressen och tv med nyheten har gått händelserna i förväg, genom att offentliggöra en plan som man inte gjort nödvändiga formella beslut om, och detta i sin tur har retat opp försvarsministeriet där besluten skall göras före man går u med uppgifter. .

Edited by adam7
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Estland har anmält att de är intresserade att delta i eventuell anskaffning av K9 Thunder bandhaubitser. De skulle i såfall delta i anskaffningen med 12 pjäser. Finland har inte publicerat hur många pjäser man förhandlar om eller försöker anskaffa, men ryktet är att det skulle vara 48 pjäser.

 

Att anskaffa pjäserna genom samma förhandling gäller inte bara själva pjäserna utan också utbildningen, hur servicen anordnas och eventuell transferering av teknik.

 

Underteckning av MoU förväntas inom kort.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nytt angående K9 Thunder. MoU undertecknades efter Rovajärvi övningen, men nu har även kontraktet undertecknats och försvarsministern godkännt anskaffningen.

 

I sydkoreansk media spekulerades att antalet blir 48 st. och priset 200 miljoner dollar för järnet + 200 miljoner dollar för utbildning, reservdelar och underhåll.

 

Priset var spekulation eftersom 200 miljoner dollar är lite under 190 miljoner euro, och priset nu visar sig bli 146 miljoner euro, inkluderande utbildning, reservdelar och underhåll.

 

Min bedömning är, att sydkoreansk media gissade baserat på affärer i Asien med priser för tidigare ny materiel, och kontrakt på underhåll, reservdelar och underhåll, där de de två sista u:na var mer omfattande och dessutom innehöll priserna de sedvanliga asiatiska mutorna. Nyheten finns på

 

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/02/17/finland-koper-begagnade-pansarhaubitsar-146-miljoner

 

Priset utan u.r.u ser ut att bli ca. 1/2 nypriset. Pjäserna skall förses med en grundrenovering före de tas i bruk. Det betyder att det som slitits byts ut.

 

--------------

 

Finland köper begagnade pansarhaubitsar för 146 miljoner
14-svyle-32694458a712d327168.jpg
Bild: Jouni Porsanger/Lehtikuva
14-svyle-13054753197496540f3.jpgLUKAS LINDSTRÖMHELSINGFORS

Finland köper 48 begagnade pansarhaubitsar från Sydkorea för 146 miljoner euro. I affären ingår förutom haubitsarna också utbildning, reservdelar och underhåll.

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) godkände köpet av artilleripjäserna på fredagen.

Haubitserna ska ersätta en del av det artilleri som blir föråldrat på 2020- och 2030-talen.

De första pansarhaubitsarna anländer till Finland nästa år och de sista år 2024. Beväringarna ska enligt planerna börja utbildas i det nya artillerisystemet år 2019.

Armén testade haubitsarna, som är av typen K9 Thunder, i fjol i Lappland. Det är frågan om 155 millimeters bandgående haubitsar som har en räckvidd på ungefär 40 kilometer. De har en toppfart på över 60 kilometer i timmen.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

JASSM är nu färdigintegrerad i Hornet efter att två testrobotar testskjutits i USA denna vecka. Detta innebär att flygen nu har tre färdigintegrerade attackvapen mot markmål, JDAM, JSOW och JASSM.. Passande nog var det dessutom på dagen exakt 100 år efter att Finland fått sitt första egna flygplan, en gåva av den svenske greven Eric von Rosen.

 

http://ilmavoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/jassm-rynnakkoohjuksen-onnistunut-koeammunta-yhdysvalloissa

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
On 1/26/2022 at 3:08 PM, TKraften said:

Det nog inte bara fiffel med siffror utan man räknar kallt med att inget kommer bli försenat eller fördyrat när det gäller F35.

 

När man tittar på historiken tidigare på F35 så hade jag blivit mörkrädd att ens anskaffa planet. 

 

Ser nu vad som händer. Planet har ju störtat nästan 1 gång i månaden. 

 

Jag tror Finnarna gjorde en grym upphandling där Usa tvingades till att mer eller mindre sälja planen till förlust för så viktig var denna affär.

 

Blir saker och ting dyrare så kommer ju de påskrivna avtalen skydda Finland. 

 

//TF

 

Finnarna verkar ju vara väldigt duktiga på upphandlingar (till skillnad mot oss) och har en pragmatism som genomsyrar allt.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Slenke said:

Finnarna verkar ju vara väldigt duktiga på upphandlingar (till skillnad mot oss) och har en pragmatism som genomsyrar allt.

Jag brukar till min omgivning säga att Finland är ett bättre Sverige för det så många områden de helt enkelt är bättre på än Sverige.

 

//TF

Edited by TKraften
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Slenke said:

Finnarna verkar ju vara väldigt duktiga på upphandlingar (till skillnad mot oss) och har en pragmatism som genomsyrar allt.

 

1 hour ago, TKraften said:

Jag brukar till min omgivning säga att Finland är ett bättre Sverige för det så många områden de helt enkelt är bättre på än Sverige.

 

//TF

Är det därför finnarna generellt har en generation äldre stridsfordon och stridsvagnar? Är det därför majoriteten av finnarna har en standardbeväpning som är från tidigt 60-tal?

 

Jag säger inte att finnarna generellt är bra eller dåliga på upphandlingar. Det jag vill förmedla är att de som generellt ger sig på svenska upphandlingar baserar mycket av sin kunskap på sensationella medieuppgifter, dålig systemförståelse och den allmänna inställningen att det är väldigt mycket bättre någon annanstans.

 

Att köpa svenskt är oftast bättre för oss än att köpa utländskt, våra upphandlingar blir generellt inte mer långdragna eller dyrare än andra länders (möjligen bortsett från HKP14) och vi får generellt utrustning som passar väldigt bra mot vår terräng, doktrin och logistik. Med det sagt tycker jag också att vi har gamla grejer på många ställen, men det är ffa en fråga om budget. Inte kompetens inom upphandling.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, Kilo3 said:

 

Är det därför finnarna generellt har en generation äldre stridsfordon och stridsvagnar? Är det därför majoriteten av finnarna har en standardbeväpning som är från tidigt 60-tal?

 

Jag säger inte att finnarna generellt är bra eller dåliga på upphandlingar. Det jag vill förmedla är att de som generellt ger sig på svenska upphandlingar baserar mycket av sin kunskap på sensationella medieuppgifter, dålig systemförståelse och den allmänna inställningen att det är väldigt mycket bättre någon annanstans.

 

Att köpa svenskt är oftast bättre för oss än att köpa utländskt, våra upphandlingar blir generellt inte mer långdragna eller dyrare än andra länders (möjligen bortsett från HKP14) och vi får generellt utrustning som passar väldigt bra mot vår terräng, doktrin och logistik. Med det sagt tycker jag också att vi har gamla grejer på många ställen, men det är ffa en fråga om budget. Inte kompetens inom upphandling.

Jaså?

Upphandlingar lyckade...

 

Jag skriver bara upphandling av ny stridsväst som skräckexempel....2008, 2012, 2018 men har nu havererat totalt...

 

Äldre material??

Finnarna har ju köpt in en hel del Leopard 2A6 från Nederländerna så  hur kan dessa stridsvagnar vara äldre än Sveriges stridsvagnar som är av modellen 2A5+. 

 

De har ju även nyare modeller av stridsfordon 90.

 

Sen har Finland gjort rätt med sin försvarspolitik jämfört med Sveriges vansinnes nedrustning 1996-2015.  

 

Man har bättre balans på kvantitet och kvalitet. 

 

Man har tydligare doktrin.

 

Man har även billigare, större och effektivare försvarsmakt.

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, TKraften said:

Jaså?

Upphandlingar lyckade...

 

Jag skriver bara upphandling av ny stridsväst som skräckexempel....2008, 2012, 2018 men har nu havererat totalt...

 

Äldre material??

Finnarna har ju köpt in en hel del Leopard 2A6 från Nederländerna så  hur kan dessa stridsvagnar vara äldre än Sveriges stridsvagnar som är av modellen 2A5+. 

 

De har ju även nyare modeller av stridsfordon 90.

 

Sen har Finland gjort rätt med sin försvarspolitik jämfört med Sveriges vansinnes nedrustning 1996-2015.  

 

Man har bättre balans på kvantitet och kvalitet. 

 

Man har tydligare doktrin.

 

Man har även billigare, större och effektivare försvarsmakt.

 

//TF 

Får jag ödmjukt påpeka att lastbilar, LvS Patriot, Hkp16, Bv410, RB98, Gripen E, ubåt A26, GRKPBV90 och GRG 18 är exempel på mtrl som har större inverkan på kriget än stridsvästar, och som ju kan anses som mycket lyckade projekt?

 

Hur exakt är Finlands FM "Billigare, större och effektivare"? Stöter på det synsättet väldigt ofta, men jag får inte grepp på vilka parametrar det är man tittar på.

Ffa billigare-parametern blir väldigt knepig när man ser till köpet av 64 F35A.

 

Vi kan såklart lära oss ett o annat av Finland, och de kan lära sig mycket av oss. Dock ska vi inte stirra oss blinda på Finland och ta allt som sker där som en absolut sanning.

 

Edited by Nestor
Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, Nestor said:

Får jag ödmjukt påpeka att lastbilar, LvS Patriot, Hkp16, Bv410, RB98, Gripen E, ubåt A26, GRKPBV90 och GRG 18 är exempel på mtrl som har större inverkan på kriget än stridsvästar, och som ju kan anses som mycket lyckade projekt?

 

Hur exakt är Finlands FM "Billigare, större och effektivare"? Stöter på det synsättet väldigt ofta, men jag får inte grepp på vilka parametrar det är man tittar på.

Ffa billigare-parametern blir väldigt knepig när man ser till köpet av 64 F35A.

 

Vi kan såklart lära oss ett o annat av Finland, och de kan lära sig mycket av oss. Dock ska vi inte stirra oss blinda på Finland och ta allt som sker där som en absolut sanning.

 

Ja vi kan ju lära oss av Finland att man bör ha beredskapslager och inte lita på just-in-time koncept när det uppstår kriser. 

 

Du kan ju hur lätt som helst se att Finland har fler stående soldater, fler värnpliktiga varje år samt mer kanoner i sin organisation än Sverige. Detta för en likvärdig kostnad.

 

Deras flygvapen har även riktiga långdistansrobotar. 

 

Sveriges försvar har väl en bra kvalité på sin utrustning men kvantiteten är alldeles för liten enligt min åsikt. 

 

Finlands försvar just nu har en bättre balans på numerär och kvalité än Sveriges försvar som tyvärr fortfarande styrs alldeles för mycket av industripolitik och sysselsättningspolitik.

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, Kilo3 said:

 

Är det därför finnarna generellt har en generation äldre stridsfordon och stridsvagnar? Är det därför majoriteten av finnarna har en standardbeväpning som är från tidigt 60-tal?

 

Jag säger inte att finnarna generellt är bra eller dåliga på upphandlingar. Det jag vill förmedla är att de som generellt ger sig på svenska upphandlingar baserar mycket av sin kunskap på sensationella medieuppgifter, dålig systemförståelse och den allmänna inställningen att det är väldigt mycket bättre någon annanstans.

 

Att köpa svenskt är oftast bättre för oss än att köpa utländskt, våra upphandlingar blir generellt inte mer långdragna eller dyrare än andra länders (möjligen bortsett från HKP14) och vi får generellt utrustning som passar väldigt bra mot vår terräng, doktrin och logistik. Med det sagt tycker jag också att vi har gamla grejer på många ställen, men det är ffa en fråga om budget. Inte kompetens inom upphandling.

Nu är en del av affärerna baserade på politiska och försvarets beslut.

Men var ARCHER affären ett bra beslut. Där vi utvecklade två andra lösningar innan vi valde ARCHER. Som tog lång tid att utveckla. Innan vi skaffade 24 ARCHER. Samtidigt som vi skrotade alla andra kanoner. Och var utan kanoner något år.  Nu har vi fått en 50% ökning tack vare Norge och kanske 100%. Om ingen köper de kvarvarande 12 ARCHER.  

Finland har brist på effektiva kanoner. Men de har i varje fall kanoner. Samt har kompenserat det med 18 st GMLRS. Där de i nu i februari får två moderna raketer mot pansar och infanteri med räckvidd på 150 km. De har 12 MLRS som också kan användas.

 

Vi har redan betalat för 40 st AMOS enligt granskning. Nu betalade vi 575 miljoner till för att få en betydligt sämre lösning i form av GRKPBV90. Finland har 18 st AMOS.

.  

Visby I med alla dess sensorer och smygteknik etc. Som är så svagt beväpnade att den har stora brister. Med avsaknad av luftvärnsrobotar och  minst RWS.  Där vi nu beställer Visby II. Som ska förbättras på det som inte var så bra på Visby I. Som vi provkörde i nio år innan leverans. Eller gammalt system som måste uppgraderas för 275 miljoner. Efter 2025 får kanske Visby I en förbättring.

Finland har redan beställda luftvärnsrobotar på flera fartyg. De beställer fyra nya fartyg. Förberedda för bättre beväpning. 

 

Finland valde att beställa 100 st Leo2A6 beg. För samma summa det skulle kosta för oss att göra remo på 45 st. Deras strv kan ta ny bättre ammunition och har längre räckvidd. Deras äldre Leo2A4 ska nu få så att de kan ta ny förbättrad ammunition. De behåller några äldre ryska vagnar för minröjning etc. Vi har brist på stridsvagnar för den nya organisationen. Vi har lämnat tillbaka strv 121. Vi hade den bäst skyddade vagnen fram till 2007 med Leo2A6. 

 

Anser du att Sverige har ett bättre luftförsvar med ett RB103 batteri, några RBS23 som inte kan användas fullgott. Samt RBS98. Glömde RB97 förlåt RB 1967! Där Finland istället har flera alternativ. Finland har förutom RB70 Manpads i form av Stinger. Vi funderar nu på MISTRAL 3 efter 2025/30. Finlands flygvapen har bl.a. JASSM för längre vapen. Vi har inget. Samt de har beställt betydligt bättre vapen. Vi får RBS 15mk3+/MK4 efter 2026.

 

Vi har RB 17 och RB56. Varför vi ska ha rb 56 förstår ju inte en del. Då vi inte ska använda öppna ytor och långa avstånd. Finland har valt modernare robotar i form av SPIKE. Med olika alternativ även mot båtar. Vi båda har RB 57.

 

Våra samtliga CV90 har en gammal motor som inte byggs längre. Vi har inte ens valt att  trimma den. Vi har bara beställt 20 nya underhållsvagnar. Istället för att köpa enligt önskemålet med 20 st MK4 till. Vi har inte ens valt att börja uppgradera till MK3 chassin. Norge har gjort det. Samt även köpt nya MK3 med bra alternativ. Vi väljer nu att göra reno på Cv9040A som är väl en vagn från 80-talet. Som från början måste stanna för att skjuta. Och ett skydd bara mot 14.5 mm. Där viss förbättring har skett.    

 

Finland har valt att inte skaffa några ubåtar. Medans vi väljer inhemsk A26 som nu fått förseningar och kostar mer. Där vi för industristöd kommer att tvingas bygga en tredje A26. Istället för att bygga fler ytfartyg som vi behöver. Då ingen vill köpa Svenska vapen i form av Strv 103, egen strv projekt, IKV91, torped 62, ARCHER, VISBY I etc. Men då säger vi att de är bäst för Sverige istället. Liksom allt annat vi bygger eller köper.

 

Både vi och Finland har mycket brister inom försvarsmakten.

Vi ligger mellan 5-10 år efter i beställning av förbättrad utrustning. Där viss beställning skulle ha skett 2018. Men jag lutar åt att Finlands försvarsmakt har mer bredd och därmed bättre utrustade. Där vi har fixerat oss på flyget som tar ca 50 % av försvarsbudgeten. Hur gammal är AK4. Som t.o.m. baltstaterna nu byter ut. Hur gammal är M/41D. Vars ursprung är från 1941.

 

Finland håller nu på att avveckla sina ryska vapen. En del har baltstaterna fått i form av kanoner. Som de skickar till Ukraina.  Vi kunde gå ihop med Finland och skicka CV90 kompanier och 12 st ARCHER till Finland. Så att de kan skicka rysk utrustning till Ukraina. För vilket luftvärn vi ska skicka till Ukraina som moderaterna vill. Vet jag inte vilka vi ska skicka. Om inte RB70.

Edited by madman
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Finland ökar militärutgifterna

 

På grund av kriget i Ukraina kommer Finland att öka militärutgifterna. Under åren 2023-2026 kommer budgeten att ökas med över 2,2 miljarder euro. Dessutom kommer det att finnas en separat extra budget på 700 miljoner euro för år 2022.

 

De årliga driftskostnaderna höjs med 129-201 miljoner euro. Personalstyrkan utökas med 500 personer. För några senaste åren har ca. 19 000 personer årligen utbildats i reservistutbildningar. Detta kommer att ökas till 29 000 personer årligen. Även underhållsbudgeten kommer att ökas.

 

Största delen av den ökade budgeten, ca 2 miljarder euro, kommer att avsättas för inköp av militär utrustning. Huvuddelen kommer att spenderas på sådant material som har köpts tidigare:

• pansarvärns- och luftvärnsvapen

• personlig utrustning

• Ammunition för artilleri

• material för logistiktrupper

• sjömålsrobotar

• luftvärnsrobotar

Utöver köpet av UCAV-system kommer att påskyndas. Den befintliga optionen för K9 bandkanon kommer att lösas in och detta kommer att bringa det totala antalet K9 i Finland till 96 st.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...