Jump to content

ÖB kör sitt eget race - vad blir nästa steg?


Recommended Posts

Nye ÖB Bydén verkar inte nöja sig med att sitta still i båten och vänta på att våra folkvalda ska komma fram till vilket försvar vi ska ha. Tvärtom verkar han ha bestämt sig för att vara en väldigt självständig myndighetschef och i gammaldags militär tradition laga efter läge.

 

I september beslutade han om permanent militär närvaro på Gotland med omedelbar verkan utan att invänta den "stridsgrupp" som var beslutad att vara på plats först sommaren 2017. I veckan avslöjade FM att man återtagit en förmåga som varit avskaffad sedan försvarsbeslutet 2000 och skjutit med tung kustrobot, markbaserad RB 15. Dessa verkar vara ihopplockade av sådant man kunnat hitta i materialreserven och finns inte i något försvarsbeslut.

 

Även om försvarsminister Hultqvist i media har uttalat sitt stöd för ÖB:s beslut i bägge fallen får man inte intrycket av att han ska ha varit informerad om planerna särskilt långt innan de offentliggjorts utan snarast ställts inför fullbordat faktum.

 

ÖB har också varit väldigt närvarande i debatten och verkar inte tveka att uttala sig i sakfrågor som ligger på politisk nivå. Nu senast den här veckan sa han i ett anförande på KKrVA:

 

Tiden är nu inne att se bortom inriktningsbeslutet. Avgöranden måste göras i närtid för att hantera den operativa risken på sikt.

 

Mycket tyder på att ÖB agerar på underrättelseinformation och bedömningar som är så hemliga att den inte ens delges medlemmarna av Riksdagens försvarsutskott och frågan är om de gjorts kända för Utrikesnämnden eller Regeringen, bortsett från enstaka statsråd.

 

Allt detta sammantaget är i mina ögon oroande då det är väldigt otypiskt för en svensk myndighetschef i allmänhet och för FM i synnerhet. Antingen är Bydén en exceptionell person eller så har han gjort bedömningen att situationen betingar exceptionella åtgärder.

 

Vad kommer att bli nästa steg? Har ÖB några fler initiativ han kan utföra inom sitt mandat utan att blanda in politikerna? Och kommer detta självständiga beteende att tolereras i längden?

Link to comment
Share on other sites

Nye ÖB Bydén verkar inte nöja sig med att sitta still i båten och vänta på att våra folkvalda ska komma fram till vilket försvar vi ska ha. Tvärtom verkar han ha bestämt sig för att vara en väldigt självständig myndighetschef och i gammaldags militär tradition laga efter läge.

 

I september beslutade han om permanent militär närvaro på Gotland med omedelbar verkan utan att invänta den "stridsgrupp" som var beslutad att vara på plats först sommaren 2017. I veckan avslöjade FM att man återtagit en förmåga som varit avskaffad sedan försvarsbeslutet 2000 och skjutit med tung kustrobot, markbaserad RB 15. Dessa verkar vara ihopplockade av sådant man kunnat hitta i materialreserven och finns inte i något försvarsbeslut.

 

Även om försvarsminister Hultqvist i media har uttalat sitt stöd för ÖB:s beslut i bägge fallen får man inte intrycket av att han ska ha varit informerad om planerna särskilt långt innan de offentliggjorts utan snarast ställts inför fullbordat faktum.

 

ÖB har också varit väldigt närvarande i debatten och verkar inte tveka att uttala sig i sakfrågor som ligger på politisk nivå. Nu senast den här veckan sa han i ett anförande på KKrVA:

 

Tiden är nu inne att se bortom inriktningsbeslutet. Avgöranden måste göras i närtid för att hantera den operativa risken på sikt.

 

Mycket tyder på att ÖB agerar på underrättelseinformation och bedömningar som är så hemliga att den inte ens delges medlemmarna av Riksdagens försvarsutskott och frågan är om de gjorts kända för Utrikesnämnden eller Regeringen, bortsett från enstaka statsråd.

 

Allt detta sammantaget är i mina ögon oroande då det är väldigt otypiskt för en svensk myndighetschef i allmänhet och för FM i synnerhet. Antingen är Bydén en exceptionell person eller så har han gjort bedömningen att situationen betingar exceptionella åtgärder.

 

Vad kommer att bli nästa steg? Har ÖB några fler initiativ han kan utföra inom sitt mandat utan att blanda in politikerna? Och kommer detta självständiga beteende att tolereras i längden?

Han kanske chansar/vet att underrättelsetjänsten backar upp honom och säger att de finns hemliga uppgifter som stöder beslutet. Dock är de av den art att de inte kan delges regeringen.

 

skönt med en Öb som vågar göra saker.

Link to comment
Share on other sites

Han kanske chansar/vet att underrättelsetjänsten backar upp honom och säger att de finns hemliga uppgifter som stöder beslutet. Dock är de av den art att de inte kan delges regeringen.

 

 

 

skönt med en Öb som vågar göra saker.

 

 

Ja, men oavsett detta:

 

1) Hur allvarligt är faktiskt läget för att ÖB ska våga agera på detta vis?

 

2) Kan regeringen låta det fortgå? Om de gör det så tyder det ju på att

 

a) läget faktiskt är allvarligare än regeringen vill erkänna

b) regeringen är inte förmögen att fatta beslut om rätt åtgärder

Bägge dessa skulle ju innebära ett regeringen underförstått underkänner sin egen förmåga och politik. Eller har han underhandslöften från regeringen om handlingsfrihet för att kringå det parlamentariska läget?

Link to comment
Share on other sites

En sak är i alla fall klar vad gäller försvarsministern Peter Hultqvist. Han har det senaste året, varje gång ökande anslag har diskuterats, envist hävdat att det viktigaste just nu är att implementera de beslut som togs i försvarsöverenskommelsen 2015. Dessutom så har han hänvisat till att en ny försvarskommitté ska tillsättas nästa år 2017. Detta tror jag inte han kommer att kunna göra så länge till pga. det alltmer ökande trycket från oppositionspartierna om ökade anslag. Frågan är inte om regeringen kommer att ge med sig utan när. Om inte annat så måste ju de hastigt ökande kostnaderna för vissa system hanteras på nåt sätt utan att ambitionen i försvarsbeslutet urholkas.

 

Om FÖ verkligen inte varit informerad i förväg om den fast stationerade truppen på Gotland och om kustrobotsystemet som nu trätt i tjänst så är det ytterst anmärkningsvärt. Det tyder i så fall inte på något bra samarbete mellan FÖ och ÖB.

 

För övrigt så tror jag inte Gunnar Hökmark förslag om 35 nya miljarder är förankrat hos moderaterna, men de tvingas ändå ta ställning nu när ett tungt namn går ut med något sådant. Frågan är bara när medierna ska vakna och inse att den nya säkerhetssituationen och ökade försvarsanslag är viktiga frågor idag för allt fler svenskar.

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

Nye ÖB Bydén verkar inte nöja sig med att sitta still i båten och vänta på att våra folkvalda ska komma fram till vilket försvar vi ska ha. Tvärtom verkar han ha bestämt sig för att vara en väldigt självständig myndighetschef och i gammaldags militär tradition laga efter läge.

 

Har du några belägg som styrker din teori eller är det bara något du funderat över?

 

​För i samband med artikeln om tung kustrobot så utvecklade ju Peter Hultqvist det hela i en sändning från Ekot i SR.

 

​Och att man tidigare beordrat soldater kvar på ön efter en större övning har ju kommenterats av både ÖB och PH, att ÖB synts mest känns inte konstigt eftersom han ändå är högste chef över förbanden, att det skulle komma som en total överraskning för försvarsdepartementet tror jag inte ett dugg på.

 

​Ett gyllene tillfälle att utb-kontrollera förband, Logistik, samt öva förband i den miljö det kan komma att agera i om det väl krisar sig på ön, det är bättre att de förband som ev ska stötta stridsgruppen vid konflikt är övad och hemma med terrängen innan stridsgruppen är upprättad.

​Jag vill också påstå att det hela sporrat hela organisationen ända ner på soldatnivå till en del som inte skett de senaste 15 åren.

Link to comment
Share on other sites

Nej, jag har ingen källa eller andra konkreta belägg. Det är helt min egen analys baserad på vad som rapporterats i media och av FM samt vilka ärenden som redovisats av Riksdagen.

 

Jag är inte kritisk till ÖBs beslut och åtgärder som ju tyder på en osedvanlig initiativförmåga och självständighet.

 

Det som oroar mig är hur mycket detta avviker från hur försvarsfrågor av detta slag normalt behandlas. Min analys är att läget på mindre än ett år försämrats så mycket att ÖB känner det motiverat att kringå de normala rutinerna med de risker sådant medför för en myndighetschef. Har detta sin grund i en allmän höjning av hotbilden eller finns det en konkret hotbild? Då tänker jag närmast på Baltikum och på att Ryssland grupperat allt fler avancerade system i Östersjön och Kaliningradenklaven.

 

Det är sant att Hultqvist i efterhand har stöttat ÖBs beslut vilket är naturligt då en minister brukar göra det fram till en avsättning blir aktuell. Jag har emellertid inte fått intrycket att Hultqvist varit involverad i besluten särskilt lång tid innan de genomförts.

 

Det kan ju naturligtvis även vara så att Hultqvist är helt införstådd och låter ÖB stå för sådant han själv inte kan göra utan att hamna i konflikt med delar av den egna regeringen (mp, Finansdepartementet och UD).

 

Oppositionen verkar ju tyvärr ha svårt att samla sig i försvarsfrågan och ägnar, i mitt tycke, allt för stor energi på att göra partipolitik av försvaret och hojta om folkomröstning om Nato vilket helt oavsett vad man har för syn i Nato-frågan inte skulle tillföra någon höjd försvarsförmåga i närtid. Hökmarks inlägg, som jag ser som det bästa från en m-politiker på år och dag, saknar nog helt förankring i partiledningen.

 

Så om min analys innehåller någon sanning kommer vi se fler enskilda initiativ från ÖB. Kanske gräver han fram några RBS 23 Bamse ur malpåse och stationerar ett ihopplockat lv-kompani på Gotland?

Link to comment
Share on other sites

BAMSE tror jag inte på eftersom behovet inte finns på samma sätt som för Sjömålsroboten.

​Kan vara så att Bydén fått mer inflytande över försvaret än vad tidigare regering tillät, han är ju trots allt chef och kan styra förbanden lite hur han vill inom rimliga gränser.
​Jag känner isf att Alliansen höll Göransson i ett hårdare grepp än vad som nu kanske sker med Bydén.

​Men när det gäller materielanskaffning så är jag övertygad om att det inte är på ÖBs bord utan att han först förankrat det vid Försvarsdepartementet, vad gäller Sjömålsroboten så har det varit på tapeten i alla fall något några år.

​Edit: det ligger också lite i regeringens hållning att resp chef minister/myndighet mm syns mer och faktiskt agera i den rollen som personen har, med regeringen Reinfeldt så kunde han och framförallt minister Borg ibland stå och prata om allt möjligt som egentligen mer skulle legat på någons annans lott, å andra sidan har Löfvén fått lite kritik ibland för att synas för lite.

Edited by Chassi
Link to comment
Share on other sites

Materielanskaffningen är knuten till prislappen, är väl 100 mkr eller liknande - om jag inte missminner mig. Håller man sig under det behöver FM inget regeringsbeslut för anskaffningen.

 

Har för mig att gränsen är 200 milj. Dvs. 3 promille eller nåt sånt av det totala försvarsanslaget. Allt därutöver kräver regeringsbeslut. Det är ungefär som om det skulle krävas VD beslut på jobbet för inköp av ny kaffebryggare. Detta ger ju regeringen fullständig kontroll över de allra flesta inköp till FM, och om regeringsbeslutet dröjer tillräckligt länge så går pengarna tillbaka till staten. Ett sätt för regeringen att kunna "stjäla" tillbaka av försvarsanslaget.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

BAMSE tror jag inte på eftersom behovet inte finns på samma sätt som för Sjömålsroboten.

 

​Kan vara så att Bydén fått mer inflytande över försvaret än vad tidigare regering tillät, han är ju trots allt chef och kan styra förbanden lite hur han vill inom rimliga gränser.

​Jag känner isf att Alliansen höll Göransson i ett hårdare grepp än vad som nu kanske sker med Bydén.

 

 

 

 

Skulle inte utesluta ett igångsättande av Bamse systemet, Det finns ett antal system inköpt och för en kort tid utbildades personal på detta system, Det är saker som står i förråd och som är betalt vore slöseri med resurser att inte använda det fram till bättre saker kan levereras och förbands sättas.

 

Robotsystem 23 Bamse

Link to comment
Share on other sites

 

BAMSE tror jag inte på eftersom behovet inte finns på samma sätt som för Sjömålsroboten.

 

​Kan vara så att Bydén fått mer inflytande över försvaret än vad tidigare regering tillät, han är ju trots allt chef och kan styra förbanden lite hur han vill inom rimliga gränser.

​Jag känner isf att Alliansen höll Göransson i ett hårdare grepp än vad som nu kanske sker med Bydén.

 

 

 

 

Skulle inte utesluta ett igångsättande av Bamse systemet, Det finns ett antal system inköpt och för en kort tid utbildades personal på detta system, Det är saker som står i förråd och som är betalt vore slöseri med resurser att inte använda det fram till bättre saker kan levereras och förbands sättas.

 

Robotsystem 23 Bamse

 

Hur många robotar finns det, och när tillverkades de?

 

Och framfört allt är väl frågan om det finns personal för dessa system?

Edited by Andtryggve
Link to comment
Share on other sites

 

Skulle inte utesluta ett igångsättande av Bamse systemet, Det finns ett antal system inköpt och för en kort tid utbildades personal på detta system, Det är saker som står i förråd och som är betalt vore slöseri med resurser att inte använda det fram till bättre saker kan levereras och förbands sättas.

 

Robotsystem 23 Bamse

 

​Nä, det kommer inte hända, mer troligt isf att man köper in fler Rbs 98.

Rbs 98 är ju på gång så det blir bara kaka på kaka om Bamse ska förbandsättas för att om 2 år avvecklas igen när rbs 98 ska förbandsättas.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...